Om undersøgelserne af IQoro

Er det jeres egne undersøgelser?

Nej, det er ikke vores egne undersøgelser.

Forskningen af resultaterne af træning med IQoro udføres af forskerhold med forskellige specialer inden for kirurgi, øre-næse-hals, logopedi, medicin, specialtandlæger, sygeplejersker, mave- og tarmspecialister og røntgen ved de svenske universiteter i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske statsmidler eller fonde og er godkendt af en etisk komité.

Alle 17 undersøgelser af træning med IQoro offentliggøres og gennemgås internationalt (peer reviewed) i henhold til praksis for videnskabelige undersøgelser.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvorfor er der ingen kontrolgrupper?

For det første er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det ikke er vores egne studier. Undersøgelserne udføres af forskere ved svenske universiteter.

Der er forskellige grunde til, at undersøgelserne af træning med IQoro ikke har nogen kontrolgrupper.

  • Der er ingen lignende behandlinger at sammenligne med, så det er ikke muligt at lade en gruppe træne med IQoro og en gruppe med et andet neuromuskulært værktøj.
  • Det er ikke etisk forsvarligt at tillade en gruppe patienter at afslutte deres syreundertrykkende medicin, mens de behandler IQoro.
  • Det er heller ikke etisk forsvarligt at tillade en kontrolgruppe med symptomer på diafragmabrok at modtage en behandling, der ikke vil have en positiv effekt på deres symptomer med stor sikkerhed.

Derimod fungerer patienterne som deres egen kontrolgruppe. Deltagerne i studierne har konsekvent søgt pleje og haft problemer i mindst et og i gennemsnit fire år. I løbet af den tid har deltagerne kun modtaget traditionel behandling med syreundertrykkende medicin alene, men på trods af det er det ikke blevet forbedret. Først efter det har de fået lov til at deltage i undersøgelserne, og så kan man se, om og hvordan patientens symptomer udvikler sig i løbet af undersøgelsen.

Forskerne har endda sammenlignet forskellige deltagergrupper med hinanden. Resultaterne mellem disse grupper adskiller sig ikke. Alle individuelle undersøgelser viser også samstemmende positive resultater.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvad er en kontrolgruppe?

En kontrolgruppe er en gruppe af individer, der indgår i sammenligning i en videnskabelig undersøgelse. De deltager for at sammenligne den såkaldte forsøgsgruppe med en anden gruppe, og på den måde kan man se, om resultatet adskiller sig mellem grupperne. For eksempel kan forsøgsgruppen i en videnskabelig undersøgelse af lægemidler modtage aktiv medicin, mens kontrolgruppen modtager tabletter uden et aktivt stof, kendt som placebo.

Hvad betyder statistisk signifikant?

I statistiske sammenhænge betyder ordet signifikant, at resultaterne er så sikre, at man ved, at de ikke er afhængige af tilfældigheder. Der er konkrete modeller og metoder til at kunne sige, at risikoen for, at tilfældige faktorer ligger bag resultatet, er så lille, at sikre videnskabelige konklusioner kan drages fra en undersøgelse.

Tilbageholdte statistiske modeller

Når vi skriver, at deltagerne i en undersøgelse blev signifikant forbedret ved træning med IQoro, betyder det, at vi ifølge accepterede statistiske modeller kan opleve, at forbedringen virkelig opstod på grund af behandlingen og ikke af anden grund.

Hvordan man kan opnå statistisk signifikans ved en undersøgelse varierer. Det afhænger blandt andet af antallet af undersøgelsesdeltagere, og hvor klart resultatet er.

Forskellige krav til forskellige typer af undersøgelser

Kravet om niveauet af statistisk signifikans i en undersøgelse kan også variere.

Det kræver derfor betydeligt flere deltagere at opnå statistisk signifikans for en medicinsk undersøgelse, hvor man skal kunne vurdere risikoen for usædvanlige bivirkninger, end der kræves for eksempel en videnskabelig undersøgelse af IQoro.

Det er kendt, at IQoro er et medicinsk produkt, klasse 1, der er risikofrit at bruge. Derfor kan undersøgelser udføres, hvor man sammenligner effekten af IQoro på forskellige grupper, der er betydeligt færre end antallet af deltagere, du har brug for, når du for eksempel fremfører en helt ny vaccine.

Samarbejde med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjælp af statistiske modeller. I undersøgelserne om uddannelse med IQoro er antallet af deltagere produceret i samarbejde med en statistiker for at give et tilstrækkeligt grundlag til at sige, at resultatet afhænger af behandlingen og ikke tilfældigt.

Betydning udtrykkes ofte i undersøgelser som p < 0,05 , hvilket betyder, at der er mindre end fem procent risiko for, at resultatet skyldes chance eller p < 0,001 hvilket indebærer, at det er mindre end en promilles risiko (0,1 %) for, at resultatet afhænger af tilfældighed.

Mere statistisk signifikante undersøgelser gør resultatet endnu sikrere

Da det næsten aldrig er muligt helt at udelukke tilfældigheder i en enkelt undersøgelse, eller at en undersøgelse på forskellig vis er påvirket af faktorer, der er svære at vurdere, er yderligere forskning vigtig.

Resultaterne fra undersøgelserne om træning med IQoro er på linje med hinanden og opnår hver sig især statistisk signifikante resultater.

Er der ikke brug for flere deltagere?

Antallet af deltagere i undersøgelserne af IQoro er blevet bestemt sammen med en statistiker for at grundlaget skal være stort nok til at udsige, at resultaterne er statistisk signifikante, og det vil sige, at de ikke afhænger af tilfældigheder.

Dette spørgsmål handler ofte om sammenligning med store lægemiddelundersøgelser, hvor du ved at tilføre kroppen et lægemiddel vil foretage ændringer i kroppen, for eksempel reducere produktionen af mavesyre.

Ændringer i kroppen indebærer en høj risiko, der skal nøje afbalanceres mod fordelen, hvilket kræver et langt større grundlag for at fange usædvanlige bivirkninger eller placebo-effekter.

IQoro er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse 1, lav risiko. Dermed følger andre krav og regler.