OSS

Hvorfor er min læge ikke bekendt med IQoro?

For mange i sundhedsvæsenet er IQoro et ret nyt produkt. Derfor ved lægerne ikke altid, at det eksisterer. På nuværende tidspunkt kan du få IQoro på recept i Sverige og
Storbritannien.

Vi håber snart at kunne tilbyde IQoro på recept også i Danmark.
Hvis du bor i Danmark, kan du stadig købe IQoro via vores webshop.

Hvordan skal jeg holde IQoro, når jeg træner?

Du kan holde IQoro på to måder: Test dig selv, og brug den måde, der føles mest behagelig.

Håndtaget vinklet nedad. Dette er det mest almindelige greb.

 1. Sæt IQoro i munden med håndtaget vinklet nedad.
 2. Tag fat i IQoro ovenfra med skaftet mellem pegefingeren og langfingeren, så pladen, hvor der står IQoro, ender mod din håndflade.
 3. Hold halsen lige og din hage trukket tilbage.
 4. Se mod horisonten, og sænk dit blik lidt.
 5. Træk lige udad.

Håndtaget vinklet opad. Dette greb er lidt sjældnere, men fungerer lige så godt.

 1. Sæt IQoro i munden med håndtaget vinklet opad.
 2. Tag fat i IQoro ovenfra med skaftet mellem pegefingeren og langfingeren, så pladen, hvor der står IQoro, ender mod din håndflade.
 3. Hold halsen lige og din hage trukket tilbage.
 4. Se mod horisonten, og sænk dit blik lidt.
 5. Træk lige udad.

Hvis du vil have en klarere beskrivelse af, hvordan du træner med IQoro, kan du besøge vores side Træn med IQoro.

Hvis du stadig føler dig usikker, kan du kontakte vores kundeservice. Så får du svar på dine spørgsmål og hjælp, indtil du lykkes med træningsteknikken.

Kan jeg få hjælp på dansk i kundeservice?

Ja, du kan få hjælp på dansk, hvis du sender en e-mail til info@iqoro.com. Vi svarer dig derefter på dansk ved hjælp af en oversættelsesapp.

Vores kundeservice taler engelsk og svensk. Hvis du taler engelsk eller svensk, kan du ringe direkte til os for at få hjælp.

Hvor hårdt skal jeg trække?

Når du udfører en træning og trækker i IQoro, skal du ikke trække hårdere, end du kan presse dine læber sammen under hele træningen.

Når du trækker hårdt nok, vil du føle en lille spænding i tungen. Men hvis dine muskler i munden er meget svækkede, kan det tage lidt tid med motion, før du føler den spænding.

I starten af din træning er det altid godt at fokusere mest på at komme til teknikken, frem for at fokusere på, hvor hårdt du trækker.

Hvordan ved jeg, om jeg trækker for hårdt?

 • Hvis du fokuserer mere på at holde tilbage med nakken end med dine læber, trækker du sandsynligvis for hårdt.
 • Nogle, der trækker for hårdt i deres IQoro, klager over nakkesmerter.
 • Hvis du føler, at du ikke kan holde læberne lukkede omkring IQoro, trækker du også for hårdt.
 • Et fjerde tegn på, at du trækker for hårdt, er, at læbernes form ændrer sig under træning.

Det centrale ved IQoro-træning er at aktivere de muskler og nerver, der sidder i læber og mund. Så du skal ikke holde alt, hvad du kan med nakken, men fokusere på at holde tilbage med musklerne i dine læber.

Er det farligt at trække for hårdt?

Frem for alt er det ikke effektivt at trække for hårdt. Hvis du trækker mere med dine nakkemuskler end med dine læber, træner du de forkerte muskelgrupper og ser muligvis ikke effekten af din træning så hurtigt.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Tøv ikke med at kontakte vores kundeservice, hvis du stadig føler dig usikker på, hvor hårdt du skal trække. Vi kan hjælpe dig med råd og anbefalinger til dig, så du kan træne korrekt og effektivt.

 

Hvilken form skal munden have?

Luk dine læber omkring IQoro som i et smil med lukkede læber.

Smil i stedet for kyssemund

Når du strækker IQoro udad, skal munden formes som et smil, hvor tænderne ikke er synlige.

En almindelig misforståelse er at forme munden som en kyssemund i stedet for et smil. Så får du ikke den samme effekt af din træning.

De smilende læber skal ende tæt omkring skaftet på IQoro, mens de strækker sig. Hvis du har svært ved at holde læberne lukkede omkring IQoro, kan du eller nogen tæt på dig hjælpe ved at holde tilbage med fingrene på den anden hånd i et såkaldt kæbegreb.

Læs mere om det under “Sådan træner du med assistance”.

 

Skal jeg holde vejret?

Ja. Når du træner med IQoro, skal du holde vejret i de 10 sekunder, du trækker i IQoro.

Ikke alle kan holde vejret i 10 sekunder. Så er det okay at holde vejret, så længe du kan.

Gør dette:

 1. Placer IQoro inde i dine læber.
 2. Træk vejret i et normalt åndedræt.
 3. Hold vejret i 10 sekunder, mens du strækker i IQoro i henhold til vores instruktioner.
 4. Slap af i dine læber, ånd ud og derefter ind igen i løbet af tre sekunders pause for at gøre dig klar til den næste strækning med IQoro.

Læs mere: Sådan træner du

Skal mine tænder være i berøring med hinanden?

Dine tænder kan enten røre hinanden, eller der kan være et lille mellemrum mellem tænderne i over- og underkæben, når du træner med IQoro.

Grunden til, at det er anderledes, er, at vi ser forskellige ud i munden.

Slap af i kæben

Selvom dine tænder rører hinanden, når du trækker i IQoro, er det vigtigt, at du ikke bider tænderne sammen.

Læberne skal være spændte, men kæben skal være afslappet.

Læs mere: Sådan træner du

Hvor skal min tunge være under træning?

Tungen ender automatisk, hvor den skal, når du strækker IQoro udad i henhold til vores instruktioner.

Hvis du stadig føler dig usikker, kan det være godt at vide, at spidsen af tungen ender i den nederste del af munden, bag fortænderne i underkæben. Tungen bliver også hård og spændt.

Tungen havner på rette sted helt naturligt

Vi beroliger normalt bekymrede kunder med, at selv små børn kan behandles med IQoro – og de tænker slet ikke over, hvor deres tunge havner. Du behøver ikke at tænke på placeringen af din tunge. Det vil naturligvis ende rigtigt.

Hvis musklerne i mund og hals også er meget svækkede, og du lige er begyndt at træne med IQoro, er det helt normalt, at tungen ikke ender, hvor den er tiltænkt lige i starten. Efter et par måneders træning vil du mærke forskellen.

Skal jeg skabe et vakuum i min mund?

Nej. Slug ikke et vakuum i munden, før du trækker i IQoro.

Det er læberne, der skal holde mod IQoro, når du strækker dig. Hvis du har skabt et vakuum i munden ved at sluge, behøver dine læber ikke at arbejde for at holde imod, når du strækker dig. Dette vil give dig en dårligere effekt af din træning.

Er det jeres egne undersøgelser?

Nej, det er ikke vores egne undersøgelser.

Forskningen af resultaterne af træning med IQoro udføres af forskerhold med forskellige specialer inden for kirurgi, øre-næse-hals, logopedi, medicin, specialtandlæger, sygeplejersker, mave- og tarmspecialister og røntgen ved de svenske universiteter i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske statsmidler eller fonde og er godkendt af en etisk komité.

Alle 17 undersøgelser af træning med IQoro offentliggøres og gennemgås internationalt (peer reviewed) i henhold til praksis for videnskabelige undersøgelser.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvorfor er der ingen kontrolgrupper?

For det første er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det ikke er vores egne studier. Undersøgelserne udføres af forskere ved svenske universiteter.

Der er forskellige grunde til, at undersøgelserne af træning med IQoro ikke har nogen kontrolgrupper.

 • Der er ingen lignende behandlinger at sammenligne med, så det er ikke muligt at lade en gruppe træne med IQoro og en gruppe med et andet neuromuskulært værktøj.
 • Det er ikke etisk forsvarligt at tillade en gruppe patienter at afslutte deres syreundertrykkende medicin, mens de behandler IQoro.
 • Det er heller ikke etisk forsvarligt at tillade en kontrolgruppe med symptomer på diafragmabrok at modtage en behandling, der ikke vil have en positiv effekt på deres symptomer med stor sikkerhed.

Derimod fungerer patienterne som deres egen kontrolgruppe. Deltagerne i studierne har konsekvent søgt pleje og haft problemer i mindst et og i gennemsnit fire år. I løbet af den tid har deltagerne kun modtaget traditionel behandling med syreundertrykkende medicin alene, men på trods af det er det ikke blevet forbedret. Først efter det har de fået lov til at deltage i undersøgelserne, og så kan man se, om og hvordan patientens symptomer udvikler sig i løbet af undersøgelsen.

Forskerne har endda sammenlignet forskellige deltagergrupper med hinanden. Resultaterne mellem disse grupper adskiller sig ikke. Alle individuelle undersøgelser viser også samstemmende positive resultater.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvad er en kontrolgruppe?

En kontrolgruppe er en gruppe af individer, der indgår i sammenligning i en videnskabelig undersøgelse. De deltager for at sammenligne den såkaldte forsøgsgruppe med en anden gruppe, og på den måde kan man se, om resultatet adskiller sig mellem grupperne. For eksempel kan forsøgsgruppen i en videnskabelig undersøgelse af lægemidler modtage aktiv medicin, mens kontrolgruppen modtager tabletter uden et aktivt stof, kendt som placebo.

Hvad betyder statistisk signifikant?

I statistiske sammenhænge betyder ordet signifikant, at resultaterne er så sikre, at man ved, at de ikke er afhængige af tilfældigheder. Der er konkrete modeller og metoder til at kunne sige, at risikoen for, at tilfældige faktorer ligger bag resultatet, er så lille, at sikre videnskabelige konklusioner kan drages fra en undersøgelse.

Tilbageholdte statistiske modeller

Når vi skriver, at deltagerne i en undersøgelse blev signifikant forbedret ved træning med IQoro, betyder det, at vi ifølge accepterede statistiske modeller kan opleve, at forbedringen virkelig opstod på grund af behandlingen og ikke af anden grund.

Hvordan man kan opnå statistisk signifikans ved en undersøgelse varierer. Det afhænger blandt andet af antallet af undersøgelsesdeltagere, og hvor klart resultatet er.

Forskellige krav til forskellige typer af undersøgelser

Kravet om niveauet af statistisk signifikans i en undersøgelse kan også variere.

Det kræver derfor betydeligt flere deltagere at opnå statistisk signifikans for en medicinsk undersøgelse, hvor man skal kunne vurdere risikoen for usædvanlige bivirkninger, end der kræves for eksempel en videnskabelig undersøgelse af IQoro.

Det er kendt, at IQoro er et medicinsk produkt, klasse 1, der er risikofrit at bruge. Derfor kan undersøgelser udføres, hvor man sammenligner effekten af IQoro på forskellige grupper, der er betydeligt færre end antallet af deltagere, du har brug for, når du for eksempel fremfører en helt ny vaccine.

Samarbejde med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjælp af statistiske modeller. I undersøgelserne om uddannelse med IQoro er antallet af deltagere produceret i samarbejde med en statistiker for at give et tilstrækkeligt grundlag til at sige, at resultatet afhænger af behandlingen og ikke tilfældigt.

Betydning udtrykkes ofte i undersøgelser som p < 0,05 , hvilket betyder, at der er mindre end fem procent risiko for, at resultatet skyldes chance eller p < 0,001 hvilket indebærer, at det er mindre end en promilles risiko (0,1 %) for, at resultatet afhænger af tilfældighed.

Mere statistisk signifikante undersøgelser gør resultatet endnu sikrere

Da det næsten aldrig er muligt helt at udelukke tilfældigheder i en enkelt undersøgelse, eller at en undersøgelse på forskellig vis er påvirket af faktorer, der er svære at vurdere, er yderligere forskning vigtig.

Resultaterne fra undersøgelserne om træning med IQoro er på linje med hinanden og opnår hver sig især statistisk signifikante resultater.