OSS

Skal jeg holde vejret?

Ja. Når du træner med IQoro, skal du holde vejret i de 10 sekunder, du trækker i IQoro.

Ikke alle kan holde vejret i 10 sekunder. Så er det okay at holde vejret, så længe du kan.

Gør dette:

 1. Placer IQoro inde i dine læber.
 2. Træk vejret i et normalt åndedræt.
 3. Hold vejret i 10 sekunder, mens du strækker i IQoro i henhold til vores instruktioner.
 4. Slap af i dine læber, ånd ud og derefter ind igen i løbet af tre sekunders pause for at gøre dig klar til den næste strækning med IQoro.

Læs mere: Sådan træner du

Skal mine tænder være i berøring med hinanden?

Dine tænder kan enten røre hinanden, eller der kan være et lille mellemrum mellem tænderne i over- og underkæben, når du træner med IQoro.

Grunden til, at det er anderledes, er, at vi ser forskellige ud i munden.

Slap af i kæben

Selvom dine tænder rører hinanden, når du trækker i IQoro, er det vigtigt, at du ikke bider tænderne sammen.

Læberne skal være spændte, men kæben skal være afslappet.

Læs mere: Sådan træner du

Hvor skal min tunge være under træning?

Tungen ender automatisk, hvor den skal, når du strækker IQoro udad i henhold til vores instruktioner.

Hvis du stadig føler dig usikker, kan det være godt at vide, at spidsen af tungen ender i den nederste del af munden, bag fortænderne i underkæben. Tungen bliver også hård og spændt.

Tungen havner på rette sted helt naturligt

Vi beroliger normalt bekymrede kunder med, at selv små børn kan behandles med IQoro – og de tænker slet ikke over, hvor deres tunge havner. Du behøver ikke at tænke på placeringen af din tunge. Det vil naturligvis ende rigtigt.

Hvis musklerne i mund og hals også er meget svækkede, og du lige er begyndt at træne med IQoro, er det helt normalt, at tungen ikke ender, hvor den er tiltænkt lige i starten. Efter et par måneders træning vil du mærke forskellen.

Skal der være vakuum i munden?

Nej. Slug ikke et vakuum i munden, før du trækker i IQoro.

Det er læberne, der skal holde mod IQoro, når du strækker dig. Hvis du har skabt et vakuum i munden ved at sluge, behøver dine læber ikke at arbejde for at holde imod, når du strækker dig. Dette vil give dig en dårligere effekt af din træning.

Er det jeres egne undersøgelser?

Nej, det er ikke vores egne undersøgelser.

Forskningen af resultaterne af træning med IQoro udføres af forskerhold med forskellige specialer inden for kirurgi, øre-næse-hals, logopedi, medicin, specialtandlæger, sygeplejersker, mave- og tarmspecialister og røntgen ved de svenske universiteter i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske statsmidler eller fonde og er godkendt af en etisk komité.

Alle 17 undersøgelser af træning med IQoro offentliggøres og gennemgås internationalt (peer reviewed) i henhold til praksis for videnskabelige undersøgelser.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvorfor er der ingen kontrolgrupper?

For det første er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det ikke er vores egne studier. Undersøgelserne udføres af forskere ved svenske universiteter.

Der er forskellige grunde til, at undersøgelserne af træning med IQoro ikke har nogen kontrolgrupper.

 • Der er ingen lignende behandlinger at sammenligne med, så det er ikke muligt at lade en gruppe træne med IQoro og en gruppe med et andet neuromuskulært værktøj.
 • Det er ikke etisk forsvarligt at tillade en gruppe patienter at afslutte deres syreundertrykkende medicin, mens de behandler IQoro.
 • Det er heller ikke etisk forsvarligt at tillade en kontrolgruppe med symptomer på diafragmabrok at modtage en behandling, der ikke vil have en positiv effekt på deres symptomer med stor sikkerhed.

Derimod fungerer patienterne som deres egen kontrolgruppe. Deltagerne i studierne har konsekvent søgt pleje og haft problemer i mindst et og i gennemsnit fire år. I løbet af den tid har deltagerne kun modtaget traditionel behandling med syreundertrykkende medicin alene, men på trods af det er det ikke blevet forbedret. Først efter det har de fået lov til at deltage i undersøgelserne, og så kan man se, om og hvordan patientens symptomer udvikler sig i løbet af undersøgelsen.

Forskerne har endda sammenlignet forskellige deltagergrupper med hinanden. Resultaterne mellem disse grupper adskiller sig ikke. Alle individuelle undersøgelser viser også samstemmende positive resultater.

Læs mere: Videnskabelige artikler om træning med IQoro

Hvad er en kontrolgruppe?

En kontrolgruppe er en gruppe af individer, der indgår i sammenligning i en videnskabelig undersøgelse. De deltager for at sammenligne den såkaldte forsøgsgruppe med en anden gruppe, og på den måde kan man se, om resultatet adskiller sig mellem grupperne. For eksempel kan forsøgsgruppen i en videnskabelig undersøgelse af lægemidler modtage aktiv medicin, mens kontrolgruppen modtager tabletter uden et aktivt stof, kendt som placebo.

Hvad betyder statistisk signifikant?

I statistiske sammenhænge betyder ordet signifikant, at resultaterne er så sikre, at man ved, at de ikke er afhængige af tilfældigheder. Der er konkrete modeller og metoder til at kunne sige, at risikoen for, at tilfældige faktorer ligger bag resultatet, er så lille, at sikre videnskabelige konklusioner kan drages fra en undersøgelse.

Tilbageholdte statistiske modeller

Når vi skriver, at deltagerne i en undersøgelse blev signifikant forbedret ved træning med IQoro, betyder det, at vi ifølge accepterede statistiske modeller kan opleve, at forbedringen virkelig opstod på grund af behandlingen og ikke af anden grund.

Hvordan man kan opnå statistisk signifikans ved en undersøgelse varierer. Det afhænger blandt andet af antallet af undersøgelsesdeltagere, og hvor klart resultatet er.

Forskellige krav til forskellige typer af undersøgelser

Kravet om niveauet af statistisk signifikans i en undersøgelse kan også variere.

Det kræver derfor betydeligt flere deltagere at opnå statistisk signifikans for en medicinsk undersøgelse, hvor man skal kunne vurdere risikoen for usædvanlige bivirkninger, end der kræves for eksempel en videnskabelig undersøgelse af IQoro.

Det er kendt, at IQoro er et medicinsk produkt, klasse 1, der er risikofrit at bruge. Derfor kan undersøgelser udføres, hvor man sammenligner effekten af IQoro på forskellige grupper, der er betydeligt færre end antallet af deltagere, du har brug for, når du for eksempel fremfører en helt ny vaccine.

Samarbejde med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjælp af statistiske modeller. I undersøgelserne om uddannelse med IQoro er antallet af deltagere produceret i samarbejde med en statistiker for at give et tilstrækkeligt grundlag til at sige, at resultatet afhænger af behandlingen og ikke tilfældigt.

Betydning udtrykkes ofte i undersøgelser som p < 0,05 , hvilket betyder, at der er mindre end fem procent risiko for, at resultatet skyldes chance eller p < 0,001 hvilket indebærer, at det er mindre end en promilles risiko (0,1 %) for, at resultatet afhænger af tilfældighed.

Mere statistisk signifikante undersøgelser gør resultatet endnu sikrere

Da det næsten aldrig er muligt helt at udelukke tilfældigheder i en enkelt undersøgelse, eller at en undersøgelse på forskellig vis er påvirket af faktorer, der er svære at vurdere, er yderligere forskning vigtig.

Resultaterne fra undersøgelserne om træning med IQoro er på linje med hinanden og opnår hver sig især statistisk signifikante resultater.

Er der ikke brug for flere deltagere?

Antallet af deltagere i undersøgelserne af IQoro er blevet bestemt sammen med en statistiker for at grundlaget skal være stort nok til at udsige, at resultaterne er statistisk signifikante, og det vil sige, at de ikke afhænger af tilfældigheder.

Dette spørgsmål handler ofte om sammenligning med store lægemiddelundersøgelser, hvor du ved at tilføre kroppen et lægemiddel vil foretage ændringer i kroppen, for eksempel reducere produktionen af mavesyre.

Ændringer i kroppen indebærer en høj risiko, der skal nøje afbalanceres mod fordelen, hvilket kræver et langt større grundlag for at fange usædvanlige bivirkninger eller placebo-effekter.

IQoro er et CE-mærket medicinteknisk produkt, klasse 1, lav risiko. Dermed følger andre krav og regler.

Hvad skal jeg gøre for at returnere IQoro eller andre produkter?

Her kan du læse, om du af en eller anden grund skal returnere IQoro* eller andre produkter, du har købt hos os af en eller anden grund.

Gør dette:

 1. Kontakt os via e-mail eller telefon, og fortæl os, at du skal returnere.
  Vi har brug for navnet på den person, der bestilte produktet, og det ordrenummer, du finder på fakturaen.
 2. Vent altid på svar fra os, før du sender din IQoro eller et andet produkt tilbage.
  Vi er nødt til at godkende returneringen, før du sender den, og desuden kan vi være nødt til at give dig oplysninger om, hvad du skal tænke på, når du sender produktet tilbage.

*Ingen fortrydelsesret i tilfælde af brudt emballage på medicintekniske produkter eller plomberede hygiejneartikler. Læs vores købsbetingelser og vilkår for resultatgarantien for yderligere oplysninger.

Kontakt os

Send produkter tilbage fra et EU-land

Når du sender et produkt tilbage fra et EU-land, f.eks. Danmark, skal du huske, at du er ansvarlig for forsendelsen, indtil den kommer os i hænde.

Derfor er det vigtigt, at du vælger at sende den som en sporbar forsendelse.

Først efter modtagelse af din forsendelse kan vi foretage tilbagebetaling.

Send produkter tilbage fra Storbritannien, Norge og andre lande uden for EU

Når du returnerer IQoro eller andre produkter fra et land uden for EU, skal du medsende et dokument, der gør, at du ikke behøver at betale eksportafgift. Du vil modtage det udfyldte dokument og alle instruktioner fra os.

Derudover skal du returnere forsendelsen med DHL eller UPS for at slippe for toldgebyrer.

Hvis du ikke følger vores instruktioner, og yderligere gebyrer påløber i tolden, vil du som kunde blive debiteret for disse gebyrer. Forkert returnering koster mellem 25-40 GBP, 300-500 SEK eller tilsvarende i din valuta.

Du er ansvarlig for forsendelsen, indtil den kommer os i hænde. Vi foretager først tilbagebetaling, når vi har modtaget den returnerede forsendelse.

Kan jeg få træningssmerter af IQoro?

Ja, du kan få træningssmerter af IQoro.

Træningssmerter mærkes hovedsageligt i mund, tunge og svælg og kan nogle gange endda opleves på samme måde, som når man bliver syg, selvom det er musklerne, der gør ondt og ikke en begyndende halsbetændelse.

At få træningssmerter er ikke farligt, og det går over af sig selv. Du kan fortsætte med at træne på trods af træningssmerterne, men du kan eventuelt forsøge at reducere antallet af sekunder pr. stræk lidt i løbet af en periode og så langsomt trappe op til ti sekunder pr. stræk igen efter et par uger.

Her kan du læse mere om IQoro og træningssmerter.

Hvad er mavesyre?

Vi har mavesyre i vores mavesæk. Den består bl.a. af enzymer, saltsyre og slim.

Saltsyren og enzymerne (pepsin) har til opgave at nedbryde den mad, vi spiser, så tarmen kan “opsuge” protein og næringsstoffer.

Syren bruges også til at dræbe virus samt visse bakterier og parasitter, som vi naturligt får i os hver dag. I gennemsnit produceres der ca. to liter mavesyre hver dag.

Mavesækkens slimhinde tolererer almindeligvis denne ætsende mavesyre ganske godt. Når mavesyre trænger op i spiserøret, refluks, kan vi få mange generende symptomer.

Læs mere: Om reflux

Hvad er PPI-lægemidler?

Protonpumpehæmmere (PPI’er) findes med en række forskellige navne og producenter. I Sverige anvendes lægemidler, der indeholder omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) og lanzoprazol (Lanzo).

I mavesækken har vi mavesyre, der har til opgave at nedbryde maden, så tarmen kan absorbere næringsstoffer, men mavesyren dræber også skadelige vira, bakterier og parasitter.

Mavesyren indeholder stærkt ætsende saltsyre produceret af de såkaldte protonpumper. PPI-lægemidler sikrer, at protonpumperne nedsætter deres produktion, helt eller delvist. 

Med en reduceret mængde saltsyre bliver mavesyren mindre ætsende, hvilket er godt, hvis du har refluks og forskellige tilknyttede symptomer. 

Der findes desuden en hel del kendte bivirkninger. Disse er beskrevet i lægemidlernes indlægssedler, som altid medfølger ved indkøb, på producenternes hjemmesider og i videnskabelige forskningsundersøgelser. Bemærk, at PPI-lægemidler ikke er til langvarig brug.

Rebound-effekt når man stopper med PPI-lægemidler

Når man holder op med at indtage PPI-lægemidler, er der risiko for en såkaldt rebound-effekt. Det betyder, at du kan få problemer med for eksempel øget halsbrand og sure opstød. Dette kaldes undertiden tilbagetrækningsdyspepsi.

Dyspepsi er en generisk betegnelse for forskellige symptomer, der stammer fra den øvre del af maven. For eksempel kan du have følelsen af en sugende sultfornemmelse eller en brændende fornemmelse i den øverste del af mavesækken. 

Symptomerne kan opstå, når du holder op med at tage din PPI-medicin, men som regel forsvinder de efter et par uger. Teorien om, hvorfor dette sker, er baseret på det faktum, at det tager tid for protonpumper, der skal genoprettes, når PPI-lægemidlets kemiske indflydelse forsvinder. Det anbefales derfor at nedtrappe disse lægemidler gradvist/langsomt.