Mekaniska problem i matstrupen

 

Tre kolumner

Kolumn 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet ex id felis tempor lacinia. Nulla facilisi. Quisque fermentum..

Kolumn 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet ex id felis tempor lacinia. Nulla facilisi. Quisque fermentum..

Kolumn 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet ex id felis tempor lacinia. Nulla facilisi. Quisque fermentum.

 

Två kolumner

Kolumn 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet ex id felis tempor lacinia. Nulla facilisi. Quisque fermentum..

Kolumn 2

Vad är dysfagi? Dysfagi innebär sväljningssvårigheter. Det finns fyra huvudtyper av dysfagi; preoral, oral, faryngeal och esofageal. Preoral dysfagi Innefattar problem att föra mat från tallrik till mun vid t ex förlamning av en arm efter stroke. Oral dysfagi Den orala dysfagin drabbar munhålan och då framför allt tungans funktion och sväljningsreflexer från gombågarna. Oral dysfagi kan innebära att det är svårt att tugga maten, att det är svårt att transportera födan bakåt till svalget, att tuggan kan ligga kvar i munnen utan att sväljningsreflexen utlöses. Faryngeal dysfagi Den faryngeala dysfagin drabbar nedre delen av svalget. Det kan innebära att muskelkraft saknas för att luftstrupen skall kunna stängas till under sväljningen, att kraft saknas för att öppna övre matstrupsmunnen eller för att transportera födan genom svalget till matstrupen. Felsväljning och gurglig oren röst blir följden. Föda som ligger kvar i svalget kan efter sväljningen också läcka upp till näsan. Esofageal dysfagi Den esofageala dysfagin drabbar matstrupen och brukar delas in i två olika typer, den intermittenta och den konstanta dysfagin. Den intermittenta dysfagin innebär att det av och till blir stopp i matstrupen oavsett hur stor tuggan varit som svalts ner. Ofta orsakas den av ett mellangärdesbråck. Den konstanta dysfagin ger alltid stopp i bröstet vid en viss storlek på tuggan och beror på någon form av förträngning, t ex ärrbildning eller tumör. Esofageal dysfagi kan också innefatta smärtor i bröstet såväl i samband med måltid som mellan måltider eller uppstötningar av gamla matrester som blivit liggande kvar i matstrupen..

 

Rethosta, sura uppstötningar eller smärta

Bland Sveriges friska befolkning lider 10% av rethosta, klumpkänsla, sväljsvårigheter för framförallt fasta konsistenser, sura uppstötningar/kräkningar och smärta, sammanfattningsvis esofageal dysfagi orsakat av ett mellangärdesbråck, hiatus hernia.

Trots bred forskning i området råder stor kunskapsbrist inom sjukvården om vad som orsakar symtomen vid esofageal dysfagi och många blir feldiagnostiserade. 
  Symtomen, som ofta kommer och går, orsakas av att magsäcken, på grund av ett mellangärdesbråck, glider upp i brösthålan där övre magmunnen inte sluter tätt. Detta kan då leda till att maginnehåll stöts upp, rinner över i luftvägarna och bl a ger rethosta, skummig saliv och smärta. Samtidigt fungerar inte heller den övre matstrupsmunnen, den öppnar sig inte, ger en klumpkänsla och det är svårt att starta sväljningen.
  Sväljsvårigheter kan även bero på medfödda/förvärvade funktionshinder, olika typer av neurologiska sjukdomar, cancer eller yttre trauma mot huvud och halsområdet.
 

 

Svensk forskning
Nu finns IQoro, en ny unik produkt med tillhörande behandlingsmetod som hjälper både barn och vuxna att återfå sväljfunktionen. IQoro, framtagen av Med. Dr., tandläkare Mary Hägg, är ett medicintekniskt hjälpmedel vars effekt är vetenskapligt bevisad. Forskningen har bedrivits under de senaste 20 åren bl a i samarbete med Uppsala och Umeå Universitetsjukhus. Forskningen visar att upp till 71% kan normalisera sin sväljkapacitet och 97% blir förbättrade.
 

 

Enkel träning med bestående resultat
IQoro är effektiv och enkel att använda dessutom krävs endast en liten träningsinsats på mindre är 3 minuter dagligen, under ca 5-13 veckor för att uppnå resultat. Har problemen förekommit under flera år krävs oftast en längre träningsperiod. Forskningen visar dessutom att effekten kvarstår efter avslutad träning. IQoro skadar inte, är användarvänlig och passar alla bett och är därför lämplig att träna med hemma. 

Hur kan träningen vara så effektiv?
Effektiviteten beror på att träningsmetoden aktiverar ”kroppens egen händelsekedja” från mun – hjärna – till magen. Rent mekaniskt aktiveras muskelkedjan från läppar ner till övre 3:e delen av matstrupen. I munhålan utvecklas ett stort undertryck, som förstärker tungans rörelse bakåt/uppåt till kontakt med mjuka gommen, där nerven vagus triggas till att aktivera resterande del av matstrupen/magsäcken. Samtidigt triggas den sensori-motoriska reflexbågen och hjärnans plasticitet stimuleras.

Products
      

    Produced by:  Wikinggruppen