MYoroface representerat på Odontologiska Riksstämman & Swedental 2013

 

Den 14-16 November 2013 hölls den Odontologiska Riksstämman & Swedental på Stockholmsmässan. Odontologiska Riksstämman är en vetenskaplig kongress med ett stort utbud av forskningspresentationer inom odontologins samtliga ämnen och specialiteter. Fokus sätts på både teoretisk och praktisk kunskap, med målet att det ska vara till klinisk nytta.

Under fredagen föreläste Mary Hägg på Riksstämman under temat Orofacial medicin, med rubriken "Gomplatta eller munskärmsträning vid dysfagi efter stroke" . Föresläsningen baserades på följande frågeställningar:

  • Kvarstår effekten?
  • Finner vi skillnader i träningseffekt?     

Products
    Produced by:  Wikinggruppen