Sex år efter Uppdrag Gransknings inslag - IQoro® har gjort skillnad för hjärnskadade Christina Hedlund

Det har gått över sex år sedan Uppdrag Gransknings uppmärksammade inslag om Christina Hedlunds misslyckade bröstoperation i Polen, som ledde till en allvarlig hjärnskada. I Christinas rehabilitering har den neuromuskulära behandlingen IQoro® haft betydelse.

Det är SVT Nyheter Skåne som träffar Christina Hedlund och hennes mamma Ann-Katrin Berggren för en uppföljning av dagsläget. Inslaget - samt i kontakt med MYoroface - berättas det om flera positiva nyheter. Förutom en rent juridisk upprättelse menar Christinas mamma och logoped, Carina Bouaziz att rehabiliteringen går framåt.

IQoro® i kombination med annan behandling har gett resultat.

– Munhanteln fungerar väldigt bra. Den stärker muskulaturen i munnen, svalget och ända ner till magsäcken. Jag märker tydligt hur Christina medverkar alltmer, säger Bouaziz .

Ann-Katrin Berggren, själv läkare håller med. 

– Det är överlag ett stort svart hål gällande kunskapen om munnen och svalgets betydelse för rehabilitering av hjärnskadade. Jag har förstått alltmer under resans gång hur viktigt detta är.

Logoped Carina Bouaziz berättar att man står i begrepp att öka munhantelsträningen till tre pass per dag, som är den rekommenderade dosen. I kombination med andra insatser ser man ljusare på framtiden än tidigare.

– Jag önskar och tror att detta bara är början, säger Christinas mamma.

Ta del av Christina Hedlunds framsteg, se inslaget här.

 
    

Products
    Produced by:  Wikinggruppen