Uutiset

IQorosta tehdyt tutkimukset

Suodata kysymysten aiheiden mukaan. Käytä hakutoimintoa, joka hakee koko verkkosivustosta, ja ota yhteyttä asiakastukeemme, jos et löydä vastausta.

Mitä tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa?

Tilastollisissa yhteyksissä sana merkittävä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat niin varmoja, että tiedetään, etteivät ne johdu sattumasta. On olemassa tiettyjä malleja ja menetelmiä, joita käyttämällä voidaan sanoa, että tuloksen selittyminen satunnaisilla tekijöillä on niin epätodennäköistä, että tutkimuksesta on mahdollista tehdä varmoja tieteellisiä johtopäätöksiä.

Vakiintuneet tilastolliset mallit

Kun kerromme, että tutkimukseen osallistuneiden oireet vähenivät merkittävästi IQoro-harjoittelun myötä, se tarkoittaa, että vakiintuneiden tilastollisten mallien mukaan voidaan päätellä, että oireiden väheneminen todella tapahtui hoidon takia eikä mistään muusta syystä.

Tilastollisen merkitsevyyden saavuttamistapa tutkimuksissa vaihtelee. Siihen vaikuttavat muun muassa tutkimukseen osallistuvien määrä ja se, kuinka selkeä tulos on.

Erityyppisille tutkimuksille erilaisia vaatimuksia

Myös tutkimuksen tilastollisen merkitsevyyden tasoa koskeva vaatimus voi vaihdella.
Lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa on kyettävä arvioimaan epätavallisten sivuvaikutusten riski, tarvitaan siksi huomattavasti enemmän osallistujia tilastollisen merkitsevyyden saavuttamiseksi kuin esimerkiksi IQoroa koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa vaaditaan.

IQoro on luokan 1 lääkinnällinen laite, jonka käyttö on riskitöntä. Siksi voidaan tehdä tutkimuksia, joissa verrataan IQoron vaikutusta eri ryhmissä, jotka ovat osallistujamäärältään huomattavasti pienempiä kuin osallistujamäärät, joita tarvitaan esimerkiksi kehittäessä täysin uutta rokotetta.

Yhteistyö tilastotieteilijöiden kanssa

Tilastollinen merkitsevyys lasketaan tilastollisten mallien avulla. IQoro-harjoittelua tutkivissa tutkimuksissa osallistujien määrä on päätetty yhteistyössä tilastotieteilijän kanssa, jotta osallistujamäärä on riittävä sen toteamiseksi, että tulos on seurausta hoidosta eikä sattumasta.

Merkitsevyys ilmaistaan tutkimuksissa usein merkinnällä p < 0,05 mikä tarkoittaa alle viiden prosentin mahdollisuutta, että tulos johtuu sattumasta, tai p < 0,001, mikä tarkoittaa alle promillen mahdollisuutta (0,1 %), että tulos johtuu sattumasta.

Useat tilastollisesti merkittävät tutkimukset tekevät tuloksista entistä varmempia

Koska yksittäisestä tutkimuksesta ei käytännössä voida koskaan täysin poissulkea sattuman mahdollisuutta ja koska tutkimukseen vaikuttavat eri tavoin vaikeasti arvioitavat tekijät, lisätutkimus on tärkeää.

IQoro-harjoittelusta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat linjassa keskenään, ja ne kaikki ovat tilastollisesti merkittäviä tuloksia.