Uutiset

IQorosta tehdyt tutkimukset

Suodata kysymysten aiheiden mukaan. Käytä hakutoimintoa, joka hakee koko verkkosivustosta, ja ota yhteyttä asiakastukeemme, jos et löydä vastausta.

Ovatko tutkimukset omia tutkimuksianne?

Ei, ne eivät ole omia tutkimuksiamme.

IQoro-harjoittelun tuloksia ovat tutkineet tutkijaryhmät, joissa on kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, logopedian ja lääketieteen ammattilaisia sekä erikoishammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, gastroenterologeja ja röntgenkuvien asiantuntijoita, ruotsalaisissa yliopistoissa Uppsalassa, Uumajassa, Linköpingissä, Örebrossa ja Karlstadissa.

Rahoitus on tullut Ruotsin valtiolta tai rahastoista, ja sen on hyväksynyt eettinen toimikunta.

Kaikki 17 IQoro-harjoittelusta tehtyä tutkimusta on julkaistu kansainvälisesti ja vertaisarvioitu tieteellisten tutkimusten käytäntöjen mukaisesti.

Lue lisää: Tieteellisiä artikkeleita harjoittelusta IQorolla

Miksi teillä ei ole vertailuryhmiä?

Ensinnäkin on tärkeää huomauttaa, että nämä eivät ole omia tutkimuksiamme. Tutkimuksia ovat tehneet ruotsalaisten yliopistojen tutkijat.

IQoro-harjoittelua koskevissa tutkimuksissa ei käytetä vertailuryhmiä useista eri syistä.

  • Ei ole olemassa vastaavia hoitoja, joihin IQoroa voisi verrata, joten ei ole mahdollista antaa yhden ryhmän harjoitella IQorolla ja toisen ryhmän jollain toisella neuromuskulaarisella välineellä.
  • Ei ole eettisesti perusteltua antaa yhden potilasryhmän lopettaa happoa vähentävän lääkityksen käyttö IQoro-hoidon aikana.
  • Ei ole myöskään eettisesti perusteltua antaa palleatyräoireista kärsivän vertailuryhmän saada hoitoa, jolla mitä todennäköisimmin ei ole positiivista vaikutusta heidän oireisiinsa.

Sen sijaan potilaat toimivat omana vertailuryhmänään. Tutkimuksiin osallistuneet ovat johdonmukaisesti etsineet hoitoa, ja heillä on ollut oireita ainakin yhden ja keskimäärin neljän vuoden ajan. Tänä aikana osallistujat ovat saaneet vain perinteistä hoitoa happoa vähentävillä lääkkeillä, mutta heidän tilansa ei kuitenkaan ole parantunut. Vasta sitten he ovat saaneet osallistua tutkimuksiin, jolloin voidaan nähdä, kehittyvätkö potilaiden oireet ja miten ne kehittyvät tutkimuksen aikana.

Tutkijat ovat myös verranneet eri osallistujaryhmiä toisiinsa. Näiden ryhmien väliset tulokset eivät eroa toisistaan. Myös kaikki yksittäiset tutkimukset osoittavat yhtäpitäviä positiivisia tuloksia.

Lue lisää: Tieteellisiä artikkeleita harjoittelusta IQorolla

Mikä on vertailuryhmä?

Vertailuryhmä on ryhmä yksilöitä, jotka ovat mukana tieteellisessä tutkimuksessa vertailukohteena. He ovat mukana, jotta niin sanottua koeryhmää voidaan verrata toiseen ryhmään ja siten nähdä, eroavatko tulokset ryhmien välillä. Lääkkeitä koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa koeryhmä voi esimerkiksi saada vaikuttavaa lääkettä, kun taas vertailuryhmä saa tabletteja ilman vaikuttavaa ainetta, niin sanottua lumelääkettä (plasebo).

Mitä tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa?

Tilastollisissa yhteyksissä sana merkittävä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat niin varmoja, että tiedetään, etteivät ne johdu sattumasta. On olemassa tiettyjä malleja ja menetelmiä, joita käyttämällä voidaan sanoa, että tuloksen selittyminen satunnaisilla tekijöillä on niin epätodennäköistä, että tutkimuksesta on mahdollista tehdä varmoja tieteellisiä johtopäätöksiä.

Vakiintuneet tilastolliset mallit

Kun kerromme, että tutkimukseen osallistuneiden oireet vähenivät merkittävästi IQoro-harjoittelun myötä, se tarkoittaa, että vakiintuneiden tilastollisten mallien mukaan voidaan päätellä, että oireiden väheneminen todella tapahtui hoidon takia eikä mistään muusta syystä.

Tilastollisen merkitsevyyden saavuttamistapa tutkimuksissa vaihtelee. Siihen vaikuttavat muun muassa tutkimukseen osallistuvien määrä ja se, kuinka selkeä tulos on.

Erityyppisille tutkimuksille erilaisia vaatimuksia

Myös tutkimuksen tilastollisen merkitsevyyden tasoa koskeva vaatimus voi vaihdella.
Lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa on kyettävä arvioimaan epätavallisten sivuvaikutusten riski, tarvitaan siksi huomattavasti enemmän osallistujia tilastollisen merkitsevyyden saavuttamiseksi kuin esimerkiksi IQoroa koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa vaaditaan.

IQoro on luokan 1 lääkinnällinen laite, jonka käyttö on riskitöntä. Siksi voidaan tehdä tutkimuksia, joissa verrataan IQoron vaikutusta eri ryhmissä, jotka ovat osallistujamäärältään huomattavasti pienempiä kuin osallistujamäärät, joita tarvitaan esimerkiksi kehittäessä täysin uutta rokotetta.

Yhteistyö tilastotieteilijöiden kanssa

Tilastollinen merkitsevyys lasketaan tilastollisten mallien avulla. IQoro-harjoittelua tutkivissa tutkimuksissa osallistujien määrä on päätetty yhteistyössä tilastotieteilijän kanssa, jotta osallistujamäärä on riittävä sen toteamiseksi, että tulos on seurausta hoidosta eikä sattumasta.

Merkitsevyys ilmaistaan tutkimuksissa usein merkinnällä p < 0,05 mikä tarkoittaa alle viiden prosentin mahdollisuutta, että tulos johtuu sattumasta, tai p < 0,001, mikä tarkoittaa alle promillen mahdollisuutta (0,1 %), että tulos johtuu sattumasta.

Useat tilastollisesti merkittävät tutkimukset tekevät tuloksista entistä varmempia

Koska yksittäisestä tutkimuksesta ei käytännössä voida koskaan täysin poissulkea sattuman mahdollisuutta ja koska tutkimukseen vaikuttavat eri tavoin vaikeasti arvioitavat tekijät, lisätutkimus on tärkeää.

IQoro-harjoittelusta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat linjassa keskenään, ja ne kaikki ovat tilastollisesti merkittäviä tuloksia.

Eikö osallistujia tarvita enempää?

IQoro-tutkimusten osallistujamäärä on määritetty yhdessä tilastotieteilijän kanssa. Osallistujamäärän on oltava riittävän suuri, jotta voidaan sanoa, että tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, eli ne eivät johdu sattumasta.

Tässä kysymyksessä on usein kyse vertailusta suuriin lääketutkimuksiin, joissa lääkettä antamalla halutaan saada aikaan muutoksia kehossa, esimerkiksi vähentää mahahapon tuotantoa.

Kehon muutoksiin liittyy suuri riski, jota on punnittava huolellisesti hyötyyn nähden. Tämä vaatii huomattavasti suuremman osallistujamäärän epätavallisten sivuvaikutusten tai plasebovaikutusten selvittämiseksi.

IQoro on luokan 1 CE-merkitty lääkinnällinen laite, johon liittyy pieni riski. Siksi sitä koskevat muut vaatimukset ja määräykset.