News

Usein kysytyt kysymykset

Suodata kysymysten aiheiden mukaan. Käytä hakutoimintoa, joka hakee koko verkkosivustosta, ja ota yhteyttä asiakastukeemme, jos et löydä vastausta.

Pitääkö minun pidättää hengitystäni?

Kyllä. Kun harjoittelet IQorolla, sinun on pidätettävä hengitystäsi niiden 10 sekunnin ajan, jolloin vedät IQoroa.

Kaikki eivät voi pidättää hengitystään 10 sekuntia. Silloin riittää, että pidättää hengitystä niin kauan kuin pystyy.

Toimi näin:

 1. Aseta IQoro huulien sisäpuolelle.
 2. Hengitä sisään normaalisti.
 3. Pidätä hengitystäsi 10 sekuntia samalla, kun vedät IQoroa ohjeidemme mukaisesti.
 4. Rentouta huulesi ja hengitä sitten ulos ja uudestaan sisään kolmen sekunnin tauon aikana valmistautuaksesi seuraavaan vetoon IQorolla.

Lue lisää: Harjoittelu

Pitääkö hampaideni koskettaa toisiaan?

Hampaasi voivat joko koskettaa toisiaan tai sitten ylä- ja alahampaiden välissä voi olla pieni rako, kun harjoittelet IQorolla.

Tässä on eroa sen takia, että meidän kaikkien suut ovat erilaisia.

Rentouta leuka

Vaikka hampaasi koskettavat toisiaan vetäessäsi IQoroa, on tärkeää, ettet pure hampaita yhteen.

Huulten on oltava jännittyneet, mutta leuan on pysyttävä rentona.

Lue lisää: Harjoittelu

Missä kielen pitäisi olla harjoittelun aikana?

Kieli menee automaattisesti oikeaan paikkaan, kun vedät IQoroa ulospäin ohjeidemme mukaisesti.

Jos kuitenkin olet epävarma, kerrottakoon, että kielen kärki menee suun alaosaan, alaleuan etuhampaiden taakse. Kielestä tulee myös kova ja jännittynyt.

Kieli menee oikeaan paikkaan luonnollisesti

Meillä on tapana rauhoitella huolestuneita asiakkaita kertomalla, että jopa pieniä lapsia voidaan hoitaa IQorolla, eivätkä he tule edes ajatelleeksi, missä heidän kielensä on. Sinun ei siis kannata miettiä liiaksi kielesi sijaintia. Se menee luonnollisesti oikeaan paikkaan.

Jos suun ja nielun lihakset kuitenkin ovat hyvin heikot ja olet juuri aloittanut harjoittelun IQorolla, on täysin normaalia, että kieli ei heti alussa mene sinne, minne sen pitäisi. Tunnet eron muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen.

Pitääkö suussa olla tyhjiö?

Ei. Sinun ei pidä nielaista suuhun tyhjiötä ennen kuin vedät IQoroa.

Huulet vastustavat IQoroa, kun vedät. Jos olet muodostanut suuhun tyhjiön nielemällä, huultesi ei tarvitse työskennellä vastustaakseen vetoa. Näin harjoittelulla on heikompi vaikutus.

Ovatko tutkimukset omia tutkimuksianne?

Ei, ne eivät ole omia tutkimuksiamme.

IQoro-harjoittelun tuloksia ovat tutkineet tutkijaryhmät, joissa on kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, logopedian ja lääketieteen ammattilaisia sekä erikoishammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, gastroenterologeja ja röntgenkuvien asiantuntijoita, ruotsalaisissa yliopistoissa Uppsalassa, Uumajassa, Linköpingissä, Örebrossa ja Karlstadissa.

Rahoitus on tullut Ruotsin valtiolta tai rahastoista, ja sen on hyväksynyt eettinen toimikunta.

Kaikki 17 IQoro-harjoittelusta tehtyä tutkimusta on julkaistu kansainvälisesti ja vertaisarvioitu tieteellisten tutkimusten käytäntöjen mukaisesti.

Lue lisää: Tieteellisiä artikkeleita harjoittelusta IQorolla

Miksi teillä ei ole vertailuryhmiä?

Ensinnäkin on tärkeää huomauttaa, että nämä eivät ole omia tutkimuksiamme. Tutkimuksia ovat tehneet ruotsalaisten yliopistojen tutkijat.

IQoro-harjoittelua koskevissa tutkimuksissa ei käytetä vertailuryhmiä useista eri syistä.

 • Ei ole olemassa vastaavia hoitoja, joihin IQoroa voisi verrata, joten ei ole mahdollista antaa yhden ryhmän harjoitella IQorolla ja toisen ryhmän jollain toisella neuromuskulaarisella välineellä.
 • Ei ole eettisesti perusteltua antaa yhden potilasryhmän lopettaa happoa vähentävän lääkityksen käyttö IQoro-hoidon aikana.
 • Ei ole myöskään eettisesti perusteltua antaa palleatyräoireista kärsivän vertailuryhmän saada hoitoa, jolla mitä todennäköisimmin ei ole positiivista vaikutusta heidän oireisiinsa.

Sen sijaan potilaat toimivat omana vertailuryhmänään. Tutkimuksiin osallistuneet ovat johdonmukaisesti etsineet hoitoa, ja heillä on ollut oireita ainakin yhden ja keskimäärin neljän vuoden ajan. Tänä aikana osallistujat ovat saaneet vain perinteistä hoitoa happoa vähentävillä lääkkeillä, mutta heidän tilansa ei kuitenkaan ole parantunut. Vasta sitten he ovat saaneet osallistua tutkimuksiin, jolloin voidaan nähdä, kehittyvätkö potilaiden oireet ja miten ne kehittyvät tutkimuksen aikana.

Tutkijat ovat myös verranneet eri osallistujaryhmiä toisiinsa. Näiden ryhmien väliset tulokset eivät eroa toisistaan. Myös kaikki yksittäiset tutkimukset osoittavat yhtäpitäviä positiivisia tuloksia.

Lue lisää: Tieteellisiä artikkeleita harjoittelusta IQorolla

Mikä on vertailuryhmä?

Vertailuryhmä on ryhmä yksilöitä, jotka ovat mukana tieteellisessä tutkimuksessa vertailukohteena. He ovat mukana, jotta niin sanottua koeryhmää voidaan verrata toiseen ryhmään ja siten nähdä, eroavatko tulokset ryhmien välillä. Lääkkeitä koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa koeryhmä voi esimerkiksi saada vaikuttavaa lääkettä, kun taas vertailuryhmä saa tabletteja ilman vaikuttavaa ainetta, niin sanottua lumelääkettä (plasebo).

Mitä tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa?

Tilastollisissa yhteyksissä sana merkittävä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat niin varmoja, että tiedetään, etteivät ne johdu sattumasta. On olemassa tiettyjä malleja ja menetelmiä, joita käyttämällä voidaan sanoa, että tuloksen selittyminen satunnaisilla tekijöillä on niin epätodennäköistä, että tutkimuksesta on mahdollista tehdä varmoja tieteellisiä johtopäätöksiä.

Vakiintuneet tilastolliset mallit

Kun kerromme, että tutkimukseen osallistuneiden oireet vähenivät merkittävästi IQoro-harjoittelun myötä, se tarkoittaa, että vakiintuneiden tilastollisten mallien mukaan voidaan päätellä, että oireiden väheneminen todella tapahtui hoidon takia eikä mistään muusta syystä.

Tilastollisen merkitsevyyden saavuttamistapa tutkimuksissa vaihtelee. Siihen vaikuttavat muun muassa tutkimukseen osallistuvien määrä ja se, kuinka selkeä tulos on.

Erityyppisille tutkimuksille erilaisia vaatimuksia

Myös tutkimuksen tilastollisen merkitsevyyden tasoa koskeva vaatimus voi vaihdella.
Lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa on kyettävä arvioimaan epätavallisten sivuvaikutusten riski, tarvitaan siksi huomattavasti enemmän osallistujia tilastollisen merkitsevyyden saavuttamiseksi kuin esimerkiksi IQoroa koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa vaaditaan.

IQoro on luokan 1 lääkinnällinen laite, jonka käyttö on riskitöntä. Siksi voidaan tehdä tutkimuksia, joissa verrataan IQoron vaikutusta eri ryhmissä, jotka ovat osallistujamäärältään huomattavasti pienempiä kuin osallistujamäärät, joita tarvitaan esimerkiksi kehittäessä täysin uutta rokotetta.

Yhteistyö tilastotieteilijöiden kanssa

Tilastollinen merkitsevyys lasketaan tilastollisten mallien avulla. IQoro-harjoittelua tutkivissa tutkimuksissa osallistujien määrä on päätetty yhteistyössä tilastotieteilijän kanssa, jotta osallistujamäärä on riittävä sen toteamiseksi, että tulos on seurausta hoidosta eikä sattumasta.

Merkitsevyys ilmaistaan tutkimuksissa usein merkinnällä p < 0,05 mikä tarkoittaa alle viiden prosentin mahdollisuutta, että tulos johtuu sattumasta, tai p < 0,001, mikä tarkoittaa alle promillen mahdollisuutta (0,1 %), että tulos johtuu sattumasta.

Useat tilastollisesti merkittävät tutkimukset tekevät tuloksista entistä varmempia

Koska yksittäisestä tutkimuksesta ei käytännössä voida koskaan täysin poissulkea sattuman mahdollisuutta ja koska tutkimukseen vaikuttavat eri tavoin vaikeasti arvioitavat tekijät, lisätutkimus on tärkeää.

IQoro-harjoittelusta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat linjassa keskenään, ja ne kaikki ovat tilastollisesti merkittäviä tuloksia.

Eikö osallistujia tarvita enempää?

IQoro-tutkimusten osallistujamäärä on määritetty yhdessä tilastotieteilijän kanssa. Osallistujamäärän on oltava riittävän suuri, jotta voidaan sanoa, että tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, eli ne eivät johdu sattumasta.

Tässä kysymyksessä on usein kyse vertailusta suuriin lääketutkimuksiin, joissa lääkettä antamalla halutaan saada aikaan muutoksia kehossa, esimerkiksi vähentää mahahapon tuotantoa.

Kehon muutoksiin liittyy suuri riski, jota on punnittava huolellisesti hyötyyn nähden. Tämä vaatii huomattavasti suuremman osallistujamäärän epätavallisten sivuvaikutusten tai plasebovaikutusten selvittämiseksi.

IQoro on luokan 1 CE-merkitty lääkinnällinen laite, johon liittyy pieni riski. Siksi sitä koskevat muut vaatimukset ja määräykset.

Miten toimin, kun haluan palauttaa IQoron tai muita tuotteita?

Täältä voit lukea toimintaohjeet, jos jostain syystä joudut palauttamaan IQoron* tai muita meiltä ostamiasi tuotteita.

Toimi näin:

 1. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja kerro, että on sinun tehtävä palautus.
  Tarvitsemme tuotteen tilanneen henkilön nimen ja tilausnumeron, joka on laskussa.
 2. Odota aina, että saat meiltä vastauksen, ennen kuin lähetät takaisin IQoron tai jonkin muun tuotteen.
  Meidän on hyväksyttävä palautus ennen kuin lähetät sen, ja lisäksi meidän on ehkä ohjeistettava sinua siitä, mitä sinun on huomioitava tuotetta palauttaessasi.

*Palautusoikeutta ei ole, jos lääkinnällisen laitteen tai sinetöidyn hygieniatuotteen pakkaus on avattu. Täydelliset tiedot saat ostoehdoistamme ja tulostakuun ehdoista.

Ota yhteyttä

Tuotteiden palautus EU-maasta

Kun lähetät tuotteen takaisin EU-maasta, esimerkiksi Suomesta, muista, että olet vastuussa lähetyksestä, kunnes se on saapunut meille.

Siksi on tärkeää, että lähetät sen jäljitettävänä lähetyksenä.

Voimme maksaa hyvityksen vasta, kun olemme vastaanottaneet lähetyksesi.

Tuotteiden palautus Isosta-Britanniasta, Norjasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista

Kun lähetät takaisin IQoron tai muita tuotteita EU:n ulkopuolelta, sinun on liitettävä mukaan asiakirja, jonka avulla sinun ei tarvitse maksaa vientiveroa. Saat valmiiksi täytetyn asiakirjan ja kaikki ohjeet meiltä.

Lisäksi sinun on käytettävä palautuksessa DHL:ää tai UPS:ää välttääksesi tullimaksut.

Jos et noudata ohjeitamme ja tulli veloittaa lisämaksuja, nämä maksut peritään sinulta. Virheelliset palautukset maksavat yleensä 25–40 Englannin puntaa, 300–500 Ruotsin kruunua tai vastaavan summan omassa valuutassasi.

Olet vastuussa lähetyksestä, kunnes se on saapunut meille. Palautamme rahat vasta, kun olemme vastaanottaneet palautettavan lähetyksen.

Voinko saada IQorosta harjoittelukipua

Kyllä, voit saada IQorosta harjoittelukipua.

Harjoittelukipu tuntuu pääasiassa suussa, kielessä ja kurkussa. Tunne voi joskus olla jopa sama kuin silloin, kun on tulossa kipeäksi, vaikka kyse on lihaksiin sattumisesta, ei alkavasta kurkkutulehduksesta.

Harjoittelukipu ei ole vaarallista ja menee ohi itsestään. Voit jatkaa harjoittelua kivusta huolimatta, mutta kannattaa ehkä kokeilla vedon keston lyhentämistä muutamalla sekunnilla joksikin aikaa. Sitten voit hitaasti nostaa vedon keston takaisin kymmeneen sekuntiin muutaman viikon kuluttua.

Täältä voit lukea lisää IQorosta ja harjoittelukivusta.

Mihin maihin IQoroja toimitetaan?

IQoro on luokan 1 CE-merkitty lääkinnällinen laite. Siksi voimme toimittaa IQoron kaikille asiakkaille EU-maissa, ETA-alueella ja Isossa-Britanniassa.

Voit ostaa meiltä oman IQoron, vaikka oman maasi terveysviranomainen olisi päättänyt olla hankkimatta IQoroa, jolloin sitä ei voida määrätä terveydenhuollon kautta. Tällä hetkellä ohjekirja, itsetesti ja harjoittelupäiväkirja ovat saatavilla ruotsiksi, englanniksi, tanskaksi, norjaksi, suomeksi ja saksaksi.

Muualla kuin Ruotsissa asuvat asiakkaat voivat maksaa ennakkoon tilisiirrolla tai PayPal-maksupalvelulla. Soita asiakastukeemme tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@iqoro.com, jos haluat lisätietoja. Kun maksu on rekisteröity tilillemme, lähetämme tilauksen.

Kumppanini nielu halvaantui aivohalvauksen seurauksena. Voisiko harjoittelu IQorolla auttaa?

Kyllä, tutkimustulokset osoittavat, että neuromuskulaarinen harjoittelu IQorolla aivohalvauksen jälkeen vaikuttaa tehokkaasti sekä nielemisvaikeuksiin, kasvohalvaukseen että ryhtiin. Jopa monia vuosia sitten aivohalvauksen saaneet henkilöt ovat saavuttaneet hyviä tuloksia harjoittelun aloitettuaan.