News

Om IQoro og behandlingen

Filtrer på forskjellige spørsmålskategorier. Bruk gjerne søkefunksjonen som dekker hele nettstedet, og kontakt vår kundesupport hvis du ikke finner svaret.

Jeg har snorkeskinne, kan jeg bruke IQoro i stedet?

En snorkeskinne har god effekt på mange og er et hjelpemiddel som i mange år er blitt brukt ved kraftig snorking og søvnapné (pustestans).
Snorkeskinnen skyver frem underkjeven og skaper dermed et underbitt. Når underkjeven skytes frem, åpnes luftveien opp, og det blir mulig å puste bedre. Mange opplever at snorkeskinne er bra, andre synes at den gnager, gir hodepine, spenninger og på sikt kan føre til et endret bitt.

Trening med IQoro skjer på dagtid, se gjerne filmen på vår hjemmeside «slik trener du». Snorking kommer mange ganger av svekket muskulatur i den bløte ganen og i svelget/strupen. Denne muskulaturen stimuleres og styrkes når du trener med IQoro.

Det pågår en studie rundt snorking/søvnapné og nevromuskulær trening med IQoro i Sverige akkurat nå, blant annet på Umeå Universitetssykehus. Studien går ut fra at man allerede har resultater som viser at denne muskulaturen styrkes ved trening med IQoro. Den har også en langtidsoppfølging, og derfor kommer det til å ta litt tid før vi kan publisere resultatet. Trolig vil det skje rundt årsskiftet 2019–2020. Les gjerne om tidligere, og aktuelle brukeres, historier om trening med IQoro i forbindelse med snorking/søvnapné.

Kan jeg bruke en munnskjerm og få samme resultat som nevromuskulær trening med IQoro?

I den tidlige forskningen fantes ikke navnet «IQoro», og da brukte man ordet munnskjerm. Det gjør at mange i dag dessverre blander sammen IQoro med munnskjerm, noe som er uheldig.

Munnskjerm er et egnet treningsutstyr hvis det bare er leppemuskulaturen som skal styrkes. Munnskjerm brukes iblant også som smokkavvenner.

IQoro er en nevromuskulær treningsmetode som når 148 muskler og har en annen design, størrelse og fabrikasjonsmateriale. IQoro er CE-merket (godkjent av Legemiddelverket), patentert, har håndbok på flere språk (svensk, norsk, finsk, dansk, tysk og engelsk), og forskningen er utført i samarbeid med svenske universitetssykehus.

Hvis du trener med munnskjerm, bør du ikke forvente deg samme resultat som når du trener med IQoro. Det er helt enkelt ikke foretatt noen forskning som viser at munnskjerm har samme gode virkning og effekt som IQoro.

Vi støtter oss bare på kliniske erfaringer og vitenskapelige resultater når vi anbefaler den nevromuskulære treningen. På hjemmesiden vår finner du kortere beskrivelser av studiene som er gjort, og som pågår.

Hvilke vitenskapelige studier er gjennomført med IQoro, og hvilke pågår akkurat nå?

Flere av studiene finner du ved å søke på PubMed.gov (US National Library of Medicine – National Institute of Health) som er et samlingssted for publiserte vitenskapelige artikler. I søkefeltet skriver du «IQoro».

I den tidlige forskningen fantes ikke navnet «IQoro», og da brukte man ordet munnskjerm. Det gjør at mange i dag dessverre blander sammen IQoro med munnskjerm, noe som er uheldig. Munnskjerm er et egnet treningsutstyr hvis det bare er leppemuskulaturen som skal styrkes. Munnskjerm brukes iblant også som smokkavvenner.

IQoro er en nevromuskulær treningsmetode som når 148 muskler og har en annen design, størrelse og fabrikasjonsmateriale. IQoro er CE-merket (godkjent av Legemiddelverket), patentert, har håndbok på flere språk (svensk, norsk, finsk, dansk, tysk og engelsk), og forskningen er utført i samarbeid med svenske universitetssykehus. Vi støtter oss bare på kliniske erfaringer og vitenskapelige resultater når vi anbefaler den nevromuskulære treningen. På hjemmesiden vår finner du beskrivelser av studiene som er gjort, og som pågår.

Hvis du trener med munnskjerm, bør du ikke forvente deg samme resultat som når du trener med IQoro. Det er helt enkelt ikke foretatt noen forskning som viser at munnskjerm har samme gode virkning og effekt som IQoro.

Allergi

IQoro er produsert av en medisinsk plast som holder høyeste kvalitet. Det er for å minimere risikoen for overfølsomhet. Hvis du ønsker informasjon om nøyaktig innhold, kan du kontakte oss via e-post.

En tommelfingerregel er: Hvis du tåler å ha en tannbørste i munnen, tåler du å trene med IQoro 90 sekunder om dagen. En tannbørste er ofte produsert av plast som inneholder mange flere stoffer og tilsetninger. Risikoen er minimal for at du reagerer på det fabrikasjonsmaterialet som IQoro er fremstilt av. IQoro er svenskprodusert.

Skal jeg slutte med PPI-er når jeg begynner å trene med IQoro?

Nei, det er ingen problemer å ta PPI-legemidler og trene med IQoro samtidig, det kan til og med være bra å fortsette med disse en stund. I takt med at treningen gir resultater, vil symptomene reduseres og dermed også behovet for lindring.

Anbefalingen er å rådføre seg med din helsekontakt om hvordan du eventuelt kan redusere bruken av legemidler.

Les mer: Om PPI-legemidler

Jeg har fått blod i munnen når jeg trener med IQoro. Er det vanlig?

Det hender at man får blod i munnen ved trening. Oftest kommer det av disse årsakene:

– Hvis du har hatt plager med sure oppstøt, refluks, halsbrann eller seigt slim i halsen, har du trolig hatt magesyre som har etset på slimhinnen i spiserøret. I vanlige tilfeller føres dette blodet ned i magesekken, og du merker ikke noe til det. Når du trener med IQoro, skaper du et økt trykk som kan gjøre at blodet i stedet kommer opp i munnen. Dette er ufarlig. Iblant blander blodet seg med spytt, og det kan da se mer ut. Den trykkøkningen som skjer, fører ikke til blødninger.

– En pågående infeksjon i munnens slimhinne eller i en tann kan føre til blod i munnen. Hvis du har mye tannsten, kan også dette bidra til en mer skjør og lettblødende slimhinne. Hvis det er lenge siden sist du besøkte tannlege, kan det være på tide med et besøk.

– Skjør slimhinne er en vanlig legemiddelbivirkning.

Forsøk å se deg selv i munnen ved hjelp av et speil eller få hjelp av noen som kan se for å finne ut hvor blodet kommer fra. Kontakt oss på telefon eller via e-post hvis du føler deg urolig.

Partneren min snorker, og jeg har svelgevansker. Kan vi bruke samme IQoro?

IQoro er godkjent i samsvar med Svenska Läkemedelsverkets krav som CE-merket medisinsk utstyr i klasse 1 for bruk av én person. Å dele IQoro kan sammenlignes med å dele tannbørste, den slites raskere, og det finnes risiko for smittespredning.

Kan trening med IQoro gjøre noen skade?

De studier som er gjort, viser ingen negative bivirkninger. Trening aktiverer kroppens eget innprogrammerte system, som er en naturlig hendelseskjede av nervebaner og muskler. I starten kan treningen gi treningsverk i tygge- og nakkemuskler. Like symptomer som ved «overtrening» med IQoro. Dette er forbigående, akkurat som vanlig treningsverk.

Vi kjenner imidlertid til at personer som lider av nedenstående diagnoser, kan få ytterligere plager.

Kontakt oss før bestilling via telefon eller e-post hvis du har fått noen av disse diagnosene:

Trigeminusnevralgi
Anfall med kortvarig, intens smerte. Sykdommen debuterer vanligvis rundt 50 års alder, og den er vanligere hos kvinner. Hvert år blir ca. 6/100 000 personer syke. Sykdommen deles opp i klassisk og symptomatisk trigeminusnevralgi. Den førstnevnte kommer eventuelt av en mekanisk årsak i form av en karslynge som presser på trigeminusroten eller har ingen påvisbar årsak i det hele tatt. Ved symptomatisk trigeminusnevralgi har man funnet både tumor og nevrologisk sykdom som årsak til smerten. Smertene feiltolkes ikke sjelden som at de kommer fra tenner eller bihuler. I begge tilfeller virker det som høyre side rammes dobbelt så ofte som venstre.

Paraøsofageal brokk
Her har en del av magesekken blitt trykket opp i brystkassen, til venstre for spiserøret (under hjertet), mens den gastroøsofage overgangen (grensen mellom spiserør og magesekk) er igjen under mellomgulvet. Paraøsofageal brokk glir ikke tilbake av seg selv. Dette er en mindre vanlig tilstand.

Tinnitus
Det har hendt at personer med tinnitus får et endret lydbilde enn hva de vanligvis har. Dette kommer av at én av de nervene som stimuleres ved trening med IQoro, går til mellomøret.

Barnet mitt har problemer med talen. Kan trening med IQoro hjelpe?

Det avhenger av årsaken til taleproblemene. Hvis det handler om en muskulær umodenhet eller svekkelse i blant annet tunge, lepper og svelg, er det mulig at barnet kan få god hjelp av IQoro.

IQoro hjelper til med å stimulere og trene opp muskulatur, og skaper derfor forutsetninger for å kunne forme språklyd og dermed utvikle taleevnene. Det er imidlertid viktig at selve språkforståelsen finnes hos barnet. Trening med IQoro kan skje i hjemmet, på skolen, selv eller med assistanse.

Mange logopeder, i hele Norden og Europa, bruker IQoro som et «verktøy i verktøykassen» sammen med sin spesialistkompetanse når de treffer pasienter/brukere/kunder.

Treningen skal skje tre ganger om dagen for maksimal effekt, og det er derfor man ikke bare kan trene når man treffer logopeden. IQoro har en størrelse som passer for barn fra ca. 12 måneders alder og opptil 10 års alder. Deretter brukes samme størrelse som til voksne.

Les mer om hvordan du trener med IQoro

Jeg har MS/Parkinsons/ALS, kan trening med IQoro hjelpe?

Ja, nevromuskulær trening med IQoro kan hjelpe deg med å bevare funksjoner som å tygge, bruke ansiktsmimikk og forme lyd (snakke) lenger. IQoro kan ikke kurere disse nevrologiske fremskridende sykdommene. Det er ikke gjort noen vitenskapelige studier, men med henvisning til klinisk erfaring kan vi si at hvis treningen settes inn i en tidlig fase, kan den bidra til å bevare så mye som mulig av den normale funksjonen i ansikt, munnhule, svelg, spiserør og ned til mellomgulv og magesekk.

IQoro trener innvendig muskulatur og er derfor et bra supplement til tradisjonell rehabilitering med fysioterapi og logopedi.

Kan man bli for gammel til å trene med IQoro?

 

Nei, vi har mange personer over 85 år som trener med gode resultater, enten på egen hånd eller ved hjelp av assistanse. Siden treningstiden er kort, høyst 10 sekunder x 3, tre ganger om dagen, kan også svake eldre benytte seg av treningen. I takt med stigende alder og sykdommer er svelgevansker vanlig blant våre eldre. Akkurat nå pågår det et forskningsprosjekt som heter SOFIA, Swallowing function, Oral health and Food Intake in old Age (svelgefunksjon, munnhelse, matinntak hos eldre). SOFIA er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Karlstad, Umeå og Örebro og høyskolen i Falun og Region Gävleborg. Tre doktorander er knyttet til dette prosjekter som blant annet evaluerer svelgevansker før og etter nevromuskulær trening med IQoro hos eldre som pleies på kortidsbosted og senere har fått konstatert svelgevansker.

Får jeg raskere effekt hvis jeg trener flere ganger og i lengre sekvenser enn hva håndboken anbefaler?

Nei, med stor sannsynlighet ikke. Den anbefalte treningstiden, høyst 10 sekunder x 3, tre ganger om dagen, bygger på forskningsresultater og klinisk erfaring. Det er ikke farlig å trene for lenge, men det som kan skje, er at du får treningsverk. Treningsverken kan gi ømhet i kjeve og hals. Du kan også føle deg «trett i tungen», og det kan bli mer anstrengende å svelge. Det hender også at noen føler seg ømme bak ørene, i nakken, ved krageben og brystben. Det kommer av at tungen har muskelfester på disse stedene. Hvis man føler ømhet/smerte ved disse stedene før innledende trening med IQoro, kan det komme av de svelgevanskene man har. Hvis man må svelge flere ganger for å få ned maten eller har mye seigt slim i halsen som må svelges bort, blir tungen utmattet og gir samme treningsverk som ved for lang trening med IQoro.