Nyheter

Om studiene på IQoro

Filtrer på forskjellige spørsmålskategorier. Bruk gjerne søkefunksjonen som dekker hele nettstedet, og kontakt vår kundesupport hvis du ikke finner svaret.

Antall deltakere i studiene

Antall deltakere i studiene på IQoro har blitt bestemt sammen med en statistiker for at underlaget skal være stort nok til å si at resultatene er statistisk signifikante, det vil si at de ikke skyldes tilfeldigheter.

Dette spørsmålet handler ofte om sammenligning med store legemiddelstudier der man ved å tilføre kroppen et legemiddel vil gjøre endringer i kroppen, for eksempel redusere produksjonen av magesyre.

Endringer i kroppen innebærer en høy risiko som må balanseres nøye mot fordelene, noe som krever et langt større grunnlag for å fange uvanlige bivirkninger eller placeboeffekter.

IQoro er et CE-merket, medisinteknisk produkt, klasse 1, lav risiko. Følgelig følger andre krav og forskrifter.

Hva innebærer statistisk signifikant?

I statistisk sammenheng betyr ordet signifikant at resultatene er så sikre at man vet at de ikke skyldes tilfeldigheter. Det finnes bestemte modeller og metoder for å kunne si at risikoen for at tilfeldige faktorer ligger bak resultatet er så liten at sikre vitenskapelige konklusjoner kan trekkes fra en studie.

Godkjente statistiske modeller

Når vi skriver at deltakerne i en studie ble signifikant bedre ved å trene med IQoro, så betyr det at vi ifølge aksepterte, statistiske modeller kan konstatere at forbedringen virkelig skjedde på grunn av behandlingen og ikke av en annen grunn.

Hvordan man kan oppnå statistisk signifikans i en studie varierer. Det avhenger blant annet av antall deltakere i studien og hvor klart utfallet er.

Ulike krav til ulike typer studier

Kravet til nivået av statistisk betydning i en studie kan også variere.

Det krever derfor betydelig flere deltakere for å oppnå statistisk signifikans for en medisinsk studie der man må kunne vurdere risikoen for uvanlige bivirkninger, enn det som kreves for for eksempel en vitenskapelig studie på IQoro.

Man vet at IQoro er et medisinteknisk produkt, klasse 1, som det er risikofritt å bruke. Derfor kan man gjøre studier som sammenligner effekten av IQoro på ulike grupper med betydelig færre enn det antallet deltakere man trenger når man for eksempel skal utvikle en helt ny vaksine.

Samarbeid med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjelp av statistiske modeller. I studiene av trening med IQoro har antall deltakere blitt valgt i samarbeid med en statistiker for å kunne gi et tilstrekkelig grunnlag for å si at utfallet avhenger av behandlingen og ikke er tilfeldig.

Signifikans uttrykkes ofte i studier ved at p < 0,05, noe som betyr at det er mindre enn fem prosent risiko for at dette resultatet skyldes tilfeldighet eller p < 0,001, som innebærer at det er mindre enn en promilles risiko (0,1%) at resultatet er tilfeldig.

Flere statistisk signifikante studier gjør resultatet enda tryggere

Ettersom det så og si aldri er mulig å helt utelukke tilfeldighet i en enkelt studie, og en studie kan påvirkes av faktorer som er vanskelige å vurdere, er videre forskning viktig. Resultatene fra studiene av trening med IQoro er viser samme resultater og oppnår statistisk signifikante resultater.

Hvorfor har dere ikke kontrollgrupper?

For det første er det viktig å understreke at det ikke er våre egne studier. Studiene utføres av forskere ved svenske universiteter.

Det er ulike grunner til at studiene av trening med IQoro ikke har kontrollgrupper.

  • Det finnes ingen lignende behandlinger å sammenligne med, så det er ikke mulig å la en gruppe trene med IQoro og en gruppe med et annet nevromuskulært verktøy.
  • Det er ikke etisk forsvarlig å la en gruppe pasienter slutte med syredempende medisiner mens de behandles med IQoro.
  • Det er heller ikke etisk forsvarlig å tillate at en kontrollgruppe med symptomer på mellomgulvsbrokk mottar en behandling som ikke med stor sikkerhet vil ha en positiv effekt på symptomene.

Derimot fungerer pasientene som sin egen kontrollgruppe. Studiedeltakerne har selv oppsøkt hjelp og har hatt problemer i minst ett og i gjennomsnitt fire år. I løpet av den tiden har deltakerne mottatt tradisjonell behandling med syredempende medisiner, men til tross for dette har de ikke blitt bedre. Først etter det har de fått delta i studiene, og da kan man se om og hvordan pasientenes symptomer utvikler seg i løpet av studien.

Forskerne har også sammenlignet ulike deltakergrupper med hverandre. Resultatene mellom disse gruppene er ikke ulike. Alle enkeltstudier viser også samstemte, positive resultater.

Les mer: Vitenskapelige artikler om trening med IQoro

Hva er en kontrollgruppe?

En kontrollgruppe er en gruppe personer som brukes som sammenligningsgrunnlag i en vitenskapelig studie. De er med for å kunne sammenligne den såkalte forsøksgruppen med en annen gruppe og for å kunne se om utfallet er ulikt i de ulike gruppene. I en vitenskapelig studie av legemidler, kan for eksempel forsøksgruppen motta aktiv medisin, mens kontrollgruppen mottar tabletter uten aktivt stoff, også kjent som placebo.

Er det deres egne studier?

Nei, det er ikke våre egne studier.

Forskningen på resultatene av trening med IQoro utføres av forskningsteam med ulike profesjoner innen kirurgi, øre-nese-hals, logopedi, medisin, spesialisttannleger, sykepleiere, mage- og tarmspesialist og røntgen ved de svenske universitetene i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske, statlige midler eller midler og er godkjent av en etikkkomité.

Alle de 17 studiene av trening med IQoro har blitt publisert og gjennomgått internasjonalt (fagfellevurdert) i henhold til praksis for vitenskapelige studier.

Les mer: Vitenskapelige artikler om trening med IQoro