Nyheter

OSS

Filtrer på forskjellige spørsmålskategorier. Bruk gjerne søkefunksjonen som dekker hele nettstedet, og kontakt vår kundesupport hvis du ikke finner svaret.

Hvorfor har symptomene mine blitt verre?

Det å merke at symptomene blir verre etter at man har trent en stund, kan være ubehagelig, men det er helt ufarlig. Dette skyldes at behandlingen med IQoro skaper trykkendring i kroppen.

Trykkendringen gjør at det blir lettere for magesyren å bli presset opp i spiserøret, samtidig som musklene ennå ikke har blitt sterke nok til å holde magesekken på plass.

Når dette skjer, er det viktig å fortsette med behandlingen, fordi sterke muskler vil motvirke symptomene dine på sikt.

Hvorfor kjenner ikke legen min til IQoro?

For mange i helsevesenet er IQoro et nokså nytt produkt. Derfor er ikke alle leger klar over at den finnes. Per i dag kan man få IQoro på resept i Sverige og Storbritannia.

Vi håper at det snart også vil være mulig å få IQoro på resept i Norge.
Hvis du bor i Norge, kan du kjøpe IQoro i vår nettbutikk.

Kan jeg få hjelp på norsk hos kundeservice?

Hvis du sender e-post på norsk til info@iqoro.com, kommer vi til å svare deg på svensk. Hvis du skriver til oss på engelsk, svarer vi deg på engelsk.

Vår kundeservice snakker engelsk og svensk. Hvis du snakker engelsk eller svensk, kan du ringe oss direkte for å få hjelp.

Hvor hardt skal jeg dra?

Når du utfører en treningsøkt og drar i IQoro, skal du ikke dra hardere enn at du klarer å holde leppene sammenpresset under hele treningsøkten.

Når du drar hardt nok, kommer du til å kjenne en liten stramming i tungen. Men hvis du har kraftig svekkede muskler i munnen, kan det kreve litt ekstra tid med trening før du kjenner den strammingen.

I starten av treningen er det alltid lurt å fokusere mest på å få til teknikken og ikke fokusere så mye på hvor hardt du drar.

Hvordan vet jeg om jeg drar for hardt?

 • Hvis du fokuserer mer på å holde imot med nakken enn med leppene, drar du sannsynligvis for hardt.
 • Enkelte som drar for hardt i IQoro-en sin, klager over nakkesmerter.
 • Hvis du føler at du ikke orker å holde leppene lukket rundt IQoro, drar du også for hardt.
 • Et fjerde tegn på at du drar for hardt, er at formen på leppene dine endrer seg under treningen.

Det viktigste med IQoro-trening er å aktivere muskler og nerver som sitter i leppene og munnen. Du skal altså ikke holde imot alt du kan med nakken, men i stedet fokusere på å holde imot med musklene i leppene.

Er det farlig hvis jeg drar for hardt?

Først og fremst får du dårlig effekt hvis du drar for hardt. Hvis du drar mer med nakkemusklene enn med leppene, trener du feil muskelgrupper og får kanskje ikke noen effekt av treningen like raskt.

Kontakt oss hvis du er usikker

Ikke nøl med å kontakte kundestøtten vår hvis du fremdeles føler deg usikker på hvor hardt du skal dra. Vi kan hjelpe deg med råd og anbefalinger for at du skal kunne trene riktig og effektivt.

 

Skal jeg holde pusten?

Ja. Når du trener med IQoro, skal du holde pusten i de 10 sekundene du drar i IQoro.

Ikke alle kan holde pusten i 10 sekunder. Da er det greit å holde pusten så lenge du kan.

Slik gjør du:

 1. Plasser IQoro innenfor leppene.
 2. Ta et normalt åndedrag.
 3. Hold pusten i 10 sekunder mens du drar i IQoro i henhold til våre instruksjoner.
 4. Slapp av i leppene, pust ut og deretter inn igjen i den tre sekunders lange pausen for å gjøre deg klar for neste tøying med IQoro.

Les mer: Slik trener du

Skal tennene berøre hverandre?

Tennene dine kan enten berøre hverandre, eller det kan være et lite mellomrom mellom tennene i over- og underkjeven når du trener med IQoro.

Grunnen til at det kan være forskjeller her, er at ingen munner er like.

Slapp av i kjeven

Selv om tennene dine berører hverandre når du drar i IQoro, er det viktig at du ikke biter tennene sammen.

Leppene skal være spente, men kjeven skal være avslappet.

Les mer: Slik trener du

Hvor skal tungen være under trening?

Tungen vil automatisk havne der den skal når du tøyer IQoro utover i henhold til instruksjonene.

Hvis du fortsatt føler deg usikker, kan det være godt å vite at tungespissen havner i den nedre delen av munnen, bak fortennene i underkjeven. Tungen blir hard og spent.

Tungen haver riktig helt naturlig

Vi pleier å berolige bekymrede kunder med at selv små barn kan behandles med IQoro – og de tenker ikke på hvor tungen ender opp i det hele tatt. Så det er ingen grunn til å overtenke tungens plassering. Den havner helt naturlig på riktig sted.

Hvis musklene i munnen og svelget i tillegg er veldig svekket, og du nettopp har begynt å trene med IQoro, er det helt normalt at tungen ikke havner der den skal helt i begynnelsen. Etter noen måneder med trening vil du føle forskjellen.

Antall deltakere i studiene

Antall deltakere i studiene på IQoro har blitt bestemt sammen med en statistiker for at underlaget skal være stort nok til å si at resultatene er statistisk signifikante, det vil si at de ikke skyldes tilfeldigheter.

Dette spørsmålet handler ofte om sammenligning med store legemiddelstudier der man ved å tilføre kroppen et legemiddel vil gjøre endringer i kroppen, for eksempel redusere produksjonen av magesyre.

Endringer i kroppen innebærer en høy risiko som må balanseres nøye mot fordelene, noe som krever et langt større grunnlag for å fange uvanlige bivirkninger eller placeboeffekter.

IQoro er et CE-merket, medisinteknisk produkt, klasse 1, lav risiko. Følgelig følger andre krav og forskrifter.

Hva innebærer statistisk signifikant?

I statistisk sammenheng betyr ordet signifikant at resultatene er så sikre at man vet at de ikke skyldes tilfeldigheter. Det finnes bestemte modeller og metoder for å kunne si at risikoen for at tilfeldige faktorer ligger bak resultatet er så liten at sikre vitenskapelige konklusjoner kan trekkes fra en studie.

Godkjente statistiske modeller

Når vi skriver at deltakerne i en studie ble signifikant bedre ved å trene med IQoro, så betyr det at vi ifølge aksepterte, statistiske modeller kan konstatere at forbedringen virkelig skjedde på grunn av behandlingen og ikke av en annen grunn.

Hvordan man kan oppnå statistisk signifikans i en studie varierer. Det avhenger blant annet av antall deltakere i studien og hvor klart utfallet er.

Ulike krav til ulike typer studier

Kravet til nivået av statistisk betydning i en studie kan også variere.

Det krever derfor betydelig flere deltakere for å oppnå statistisk signifikans for en medisinsk studie der man må kunne vurdere risikoen for uvanlige bivirkninger, enn det som kreves for for eksempel en vitenskapelig studie på IQoro.

Man vet at IQoro er et medisinteknisk produkt, klasse 1, som det er risikofritt å bruke. Derfor kan man gjøre studier som sammenligner effekten av IQoro på ulike grupper med betydelig færre enn det antallet deltakere man trenger når man for eksempel skal utvikle en helt ny vaksine.

Samarbeid med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjelp av statistiske modeller. I studiene av trening med IQoro har antall deltakere blitt valgt i samarbeid med en statistiker for å kunne gi et tilstrekkelig grunnlag for å si at utfallet avhenger av behandlingen og ikke er tilfeldig.

Signifikans uttrykkes ofte i studier ved at p < 0,05, noe som betyr at det er mindre enn fem prosent risiko for at dette resultatet skyldes tilfeldighet eller p < 0,001, som innebærer at det er mindre enn en promilles risiko (0,1%) at resultatet er tilfeldig.

Flere statistisk signifikante studier gjør resultatet enda tryggere

Ettersom det så og si aldri er mulig å helt utelukke tilfeldighet i en enkelt studie, og en studie kan påvirkes av faktorer som er vanskelige å vurdere, er videre forskning viktig. Resultatene fra studiene av trening med IQoro er viser samme resultater og oppnår statistisk signifikante resultater.

Hvorfor har dere ikke kontrollgrupper?

For det første er det viktig å understreke at det ikke er våre egne studier. Studiene utføres av forskere ved svenske universiteter.

Det er ulike grunner til at studiene av trening med IQoro ikke har kontrollgrupper.

 • Det finnes ingen lignende behandlinger å sammenligne med, så det er ikke mulig å la en gruppe trene med IQoro og en gruppe med et annet nevromuskulært verktøy.
 • Det er ikke etisk forsvarlig å la en gruppe pasienter slutte med syredempende medisiner mens de behandles med IQoro.
 • Det er heller ikke etisk forsvarlig å tillate at en kontrollgruppe med symptomer på mellomgulvsbrokk mottar en behandling som ikke med stor sikkerhet vil ha en positiv effekt på symptomene.

Derimot fungerer pasientene som sin egen kontrollgruppe. Studiedeltakerne har selv oppsøkt hjelp og har hatt problemer i minst ett og i gjennomsnitt fire år. I løpet av den tiden har deltakerne mottatt tradisjonell behandling med syredempende medisiner, men til tross for dette har de ikke blitt bedre. Først etter det har de fått delta i studiene, og da kan man se om og hvordan pasientenes symptomer utvikler seg i løpet av studien.

Forskerne har også sammenlignet ulike deltakergrupper med hverandre. Resultatene mellom disse gruppene er ikke ulike. Alle enkeltstudier viser også samstemte, positive resultater.

Les mer: Vitenskapelige artikler om trening med IQoro

Hva er en kontrollgruppe?

En kontrollgruppe er en gruppe personer som brukes som sammenligningsgrunnlag i en vitenskapelig studie. De er med for å kunne sammenligne den såkalte forsøksgruppen med en annen gruppe og for å kunne se om utfallet er ulikt i de ulike gruppene. I en vitenskapelig studie av legemidler, kan for eksempel forsøksgruppen motta aktiv medisin, mens kontrollgruppen mottar tabletter uten aktivt stoff, også kjent som placebo.

Er det deres egne studier?

Nei, det er ikke våre egne studier.

Forskningen på resultatene av trening med IQoro utføres av forskningsteam med ulike profesjoner innen kirurgi, øre-nese-hals, logopedi, medisin, spesialisttannleger, sykepleiere, mage- og tarmspesialist og røntgen ved de svenske universitetene i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske, statlige midler eller midler og er godkjent av en etikkkomité.

Alle de 17 studiene av trening med IQoro har blitt publisert og gjennomgått internasjonalt (fagfellevurdert) i henhold til praksis for vitenskapelige studier.

Les mer: Vitenskapelige artikler om trening med IQoro