Hvem utfører studiene av IQoro?

Er det deres egne studier?

Nei, det er ikke våre egne studier.

Forskningen på resultatene av trening med IQoro utføres av forskningsteam med ulike profesjoner innen kirurgi, øre-nese-hals, logopedi, medisin, spesialisttannleger, sykepleiere, mage- og tarmspesialist og røntgen ved de svenske universitetene i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro og Karlstad.

Finansieringen kommer fra svenske, statlige midler eller midler og er godkjent av en etikkkomité.

Alle de 17 studiene av trening med IQoro har blitt publisert og gjennomgått internasjonalt (fagfellevurdert) i henhold til praksis for vitenskapelige studier.

Les mer: Vitenskapelige artikler om trening med IQoro