Hva er PPI-legemidler?

Hva er PPI-legemidler?

Protonpumpehemmere (PPI-legemidler) finnes med en rekke forskjellige navn og produsenter. I Sverige brukes vanligvis legemidler som inneholder omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) og lanzoprazol (Lanzo).

I magesekken har vi magesyre som har som oppgave å bryte ned maten for at tarmen skal kunne ta opp næringsstoffer, men magesyren dreper også skadelige virus, bakterier og parasitter.

Magesyren inneholder sterkt etsende saltsyre som produseres av de såkalte protonpumpene. PPI-legemidlene påser at protonpumpene reduserer produksjonen, helt eller delvis.

Med en redusert mengde saltsyre blir magesyren mindre etsende, noe som er bra hvis man har refluks og forskjellige tilhørende symptomer.

Det finnes også en god del kjente bivirkninger. Disse er beskrevet i legemidlenes pakningsvedlegg som alltid følger med ved kjøp, på produsentenes hjemmesider og i vitenskapelige forskningsstudier. Merk at PPI-legemidler ikke er for langvarig bruk.