Nyheter

OSS

Filtrer på forskjellige spørsmålskategorier. Bruk gjerne søkefunksjonen som dekker hele nettstedet, og kontakt vår kundesupport hvis du ikke finner svaret.

Hvordan kan IQoro fungere mot så mange forskjellige problemer samtidig?

Vi støtter oss på klinisk erfaring og vitenskapelige studieresultater når vi anbefaler nevromuskulær trening med IQoro. Grunnen til at IQoro er så effektiv ved så mange problemområder samtidig, kommer av at den stimulerer og aktiverer/trener alle musklene i svelgeprosessen.

I den forprogrammerte hendelseskjeden som skjer når vi svelger, involveres 148 muskler. Forskningsresultater viser at IQoro stimulerer alle. Den nevromuskulære treningen aktiverer med andre ord hele hendelseskjeden av nervebaner og muskler når du svelger, fra munn via tunge-gane-svelg-strupe-spiserør og ned til mellomgulvet. Les gjerne mer om svelgeprosessen og forskningsresultatene.

Kan man få IQoro skrevet ut som hjelpemiddel?

Den nevromuskulære treningsmetoden IQoro er ikke et hjelpemiddel. Det er en treningsmetode som både er forebyggende, bevarer funksjoner lenger, behandlende og rehabiliterende. Innen helse- og sykepleien kan den likevel noen ganger regnes som et hjelpemiddel. Det gjelder siden sykehus/mottak/klinikk har anskaffet IQoro og kan bestilles for dem i deres eget innkjøpssystem. Hør hvordan det er hos din helsekontakt.

Barnet mitt spiser langsomt, vil bare ha flytende mat og later til å ha vondt i magen. Kan trening med IQoro hjelpe?

Den nevromuskulære treningen som IQoro gir, passer fra omtrent 12 måneders alder. Det finnes ingen øvre aldersgrense. Trening med IQoro er like effektiv på barn som på voksne. Det er ikke helt uvanlig at barns «matvegring» i virkeligheten kommer av at de har vansker med å svelge faste konsistenser, f.eks. kjøtt, mykt brød, potet, ris eller kylling. Derimot kan det gå utmerket med velling og annen flytende kost. Små barn kan ha noe som kalles «umoden spisekanal», og dette gir da de samme symptomene som når en voksen har mellomgulvsbrokk.

Denne umodenheten pleier vanligvis å forsvinne ved drøyt ettårsalderen, men kan i noen tilfeller vedvare og gi plager som svelgevansker, refluks eller brekninger. Hvis et barn har vansker med å svelge fast føde, vil det velge flytende. Det er en selvoppholdelsesdrift, de vil helt enkelt ikke sette i halsen eller kaste opp.

Jeg har CPAP/snorkeskinne, kan jeg trene med IQoro i stedet?

Vi anbefaler at du trener med IQoro, i henhold til håndboken, på dagtid og parallelt bruker CPAP om natten frem til du har trent opp den svekkede muskulaturen i den bløte ganen og svelget/strupen. Hvis du ønsker å avslutte pågående behandling med CPAP/snorkeskinne, bør dette alltid skje i samråd med den helsekontakten som har forskrevet hjelpemiddelet under allerede planlagt/kommende oppfølgingsbesøk.

Sammen med helsekontakten avgjør dere om du kan slutte å bruke CPAP og bare bruke IQoro for vedlikehold av styrken i musklene. Noen ganger foretas en ny søvnregistrering ved oppfølgingsbesøk, andre ganger holder det å se på historikken i minnet som CPAP-en kan være utstyrt med. Det pågår en studie rundt snorking/søvnapné og nevromuskulær trening med IQoro i Sverige akkurat nå, blant annet på Umeå Universitetssykehus. Studien går ut fra at man allerede har resultater som viser at denne muskulaturen styrkes ved trening med IQoro.

 

Partneren min lider av snorking og søvnapné. Kan IQoro virkelig fungere mot dette?

Ja, kliniske studier viser at IQoro styrker svekket muskulatur i tungen, den bløte ganen og de øvre luftveiene, en vanlig årsak til snorking og sovnapné. IQoro kan på den måten lindre snorkeproblemene og hindre at de øvre luftveiene kollapser og forårsaker pustestans. Trening med IQoro har ingen negative bivirkninger ved snorking eller søvnapné.