Blogg

Därför börjar du snarka – sjuksköterskan förklarar

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till snarkning? Specialistsjuksköterska Charlotte berättar hur IQoro skiljer sig från andra hjälpmedel mot snarkning och varför många snarkare får så bra resultat av sin träning med IQoro. Den vanligaste bakomliggande orsaken till snarkning och sömnapné är försvagad inre muskulatur. När vi har försvagade muskler i tungan, mjuka gommen, svalget, […]

Läs mer

Snarkning + reflux = sant

Snarkning och reflux har ett samband. Båda problemen förstör effektivt nattsömnen för väldigt många. Men visste du att de har samma grundorsak: försvagad inre muskulatur? Det innebär att det är vanligt att både snarka och ha reflux. Det innebär också att snarkning och reflux kan behandlas med samma metod – samtidigt.

Läs mer

Varför får du halsbränna (och vad kan du göra åt det)?

Halsbränna och sura uppstötningar uppstår när frätande magsyra läcker upp i matstrupen, något som över en miljon svenskar äter läkemedel mot. Däremot är det färre som vet vad som möjliggör läckaget – försvagad muskulatur i den stora muskeln diafragman (diafragmabråck), vilket kan behandlas effektivt utan mediciner.

Läs mer

Snarkning – symtom och behandling för att sluta snarka

Snarkljuden orsakas ofta av att mjuka gommen, vid gomspenen i halsen, slappnar av för mycket under sömn och vibrerar i den trånga luftpassagen. Snarkning kan över tid leda till såväl vibrationsskador som att både du och din partner får störd nattsömn. Sömn som är viktig för återhämtning och inlärning.

Läs mer