Blogg

Så funkar kroppen

Så fungerar det i kroppen. Artiklar som förklarar vad som händer i kroppen och bakomliggande kunskap som ökar förståelsen för hur IQoro fungerar.

Den naturliga sväljningsprocessen – från mun till mage

Här kommer vi att gå igenom alla sväljningsfaserna samt hur signalerna kopplas från mun – hjärna – till svalg, matstrupe, diafragma och magsäck. Det är en avancerad process som är förprogrammerad i hjärnan och involverar såväl muskler som nervbanor. Det är en process som vi använder hela tiden. Totalt sväljer en normal person ca 600 […]

Läs mer