Blogg

Problem med sväljsvårigheter

Här hittar du artiklar om olika orsaker till sväljsvårigheter, mer information om bakomliggande orsaker och behandling.

Cancer – ansikte, mun, huvud, hals

Här beskriver vi kortfattat hur sväljsvårigheter (dysfagi) kan uppträda som ett symptom på cancer. Vidare går vi in på hur IQoro – en ny neuromuskulär behandlingsmetod – kan hjälpa dig som fått problem i ansiktet, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet i samband med en cancerbehandling.

Läs mer

Trauma mot huvud-hals-området

Skador mot huvud-hals-området i samband med trafik-, arbetsplats-, idrotts-, fallolyckor eller misshandel kan bland annat ge upphov till svårigheter att äta, tugga, svälja, tala och le.

Läs mer

Bettavvikelse och käkutveckling

Här belyser vi i stora drag möjligheten att genom träning med IQoro stärka och förbättra balansförhållandet mellan olika muskelgrupper i ansikte och munhåla redan under tillväxtperioden, från cirka 1 års ålder. Därmed kan avvikelser förebyggas samt redan etablerade avvikelser lindras eller elimineras.

Läs mer

Sväljsvårigheter bland äldre

Här lyfter vi hur vårdpersonal och anhöriga kan uppmärksamma vanliga symtom på sväljsvårigheter (dysfagi) bland äldre. Vidare berättar vi om kompenserande behandlingsmetoder samt hur IQoro kan hjälpa äldre att bevara, förbättra och återfå livsviktiga funktioner som att kunna äta, tugga och svälja.

Läs mer

Sväljsvårigheter bland barn

Barn med medfödda eller förvärvade sjukdomar kan ha problem med sväljsvårigheter som kan misstas för matvägran. Här går vi igenom olika medfödda eller förvärvade sjukdomar som vanligen har både symtom på, och problem med, ansiktets och munnens funktioner.

Läs mer

Ansiktsförlamning

Här kommer vi att gå in på skillnader mellan central och perifer ansiktsförlamning för att därefter i denna text fokusera på den senare. Slutligen berättar vi om hur IQoro kan hjälpa till att träna upp ansiktsmuskulaturen. 

Läs mer

Stroke och sväljsvårigheter – Rehabilitering och behandling

Stroke är en av de största folksjukdomarna i världen och kan inträffa när helst i livet, från nyfödd till äldre. Här berättar vi om hur stroke uppstår, hur du snabbt ser om någon drabbats, vilka problem som kan uppstå efter insjuknandet samt hur vissa av dessa svårigheter kan förbättras genom träning med IQoro.

Läs mer

Klump i halsen när jag sväljer

Att ha en klump i halsen eller ett tryck över halsen är en otrevlig upplevelse som kan väcka oro och ångest. Här beskriver vi vanliga orsaker till klumpkänsla i halsen och hur du effektivt kan behandla den.

Läs mer