Blogg

Problem

Här hittar du artiklar om olika problem och symtom. Vi förklarar grundorsaken till problemen och vad som händer i kroppen.

Dysfagi och sväljsvårigheter

Dysfagi, eller sväljsvårigheter, innebär att en person har svårt att äta, tugga, svälja och transportera födan från munnen ner till magsäcken. Här kan du läsa mer om vad dysfagi beror på och hur du kan behandla dysfagi med IQoro.

Läs mer

Halsbränna och sura uppstötningar

Halsbränna och sura uppstötningar är vanliga symtom som besvärar många. På den här sidan går vi igenom bakomliggande orsaker och symtom på halsbränna, och ger dig tips på effektiv behandling så att du kan bli symtomfri.

Läs mer

Klump i halsen när jag sväljer

Känslan av en klump i halsen är ett vanligt problem som gör det svårt att svälja och äta. Här beskriver vi vanliga orsaker till klumpkänsla i halsen och hur du effektivt kan behandla det.

Läs mer

Reflux – symtom och behandling

Om du har problem med reflux är du långt ifrån ensam. Vanliga symtom på refluxsjukdom är bland annat hosta, illamående och bröstsmärta. Men visste du att en enkel daglig rutin kan stärka försvagade muskler inne i din kropp och på så vis behandla grundorsaken till symtomen?

Läs mer

Slem i halsen och harklingar

Segt slem i halsen och harklingar är vanliga symtom som många drabbas av. Här beskriver vi vanliga orsaker till besvären och hur du kan bli av med dem.

Läs mer

Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen

Obstruktiv sömnapné (OSA) innebär att du har korta och upprepade andningsuppehåll under sömnen. Orsaken är ofta försvagad muskulatur i svalg och övre luftvägar, varpå tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. När andningen upphör får hjärnan mindre syre, din sömn störs och du känner dig ofta trött.

Läs mer

Svårt att svälja mat

Vid diafragmabråck är det svårt att svälja mat, fasta och torra konsistenser som ris, kyckling eller kött, medan vätska fungerar problemfritt. Har du även besvär att svälja vätska kan det finnas en neurologisk orsak.

Läs mer

Achalasia cardiae

Akalasi, eller Achalasia cardiae på latin, är en sällsynt matstrupssjukdom som vanligast uppkommer i 10–30 års ålder [1]. Ibland förväxlas symtomen vid diafragmabråck med achalasia cardiae.

Läs mer

Dysfagi vid MS, Parkinsons och ALS

Neurologiska sjukdomar som MS, Parkinsons och ALS kan alla, mer eller mindre, orsaka inskränkt förmåga att använda ansiktet och munnens funktioner, som att kunna äta, tugga, svälja, tala och le.

Läs mer