Så här fungerar IQoro

IQoro är en neuromuskulär behandlingsmetod som aktiverar kroppens eget inprogrammerade system – som är en naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler – från mun, hjärna till magsäck.

Detta förklarar varför IQoro har en effektiv inverkan på hjärnans plasticitet (d.v.s. förmåga till ny-inlärning och omstrukturering) samt på den inre och yttre muskulaturen. På så sätt behandlar IQoro enkelt och effektivt våra mest basala och livsviktiga funktioner som att kunna andas, äta, svälja, tala och le. Dessa funktioner använder samma muskler och nervbanor, men på något olika sätt, detta tydliggör härmed varför IQoro har ett brett användningsområde.

 

Nedan förklarar vi hur träning med IQoro når hjärnans styrsystem för våra livsviktiga funktioner att andas, äta, svälja, tala och le.

Så fungerar IQoro

1) Under vila och 2) under träning med IQoro 

Behandlingsmetoden och träning med IQoro

Träningen består i att du placerar IQoro mellan läpparna framför tänderna. Du pressar ihop läpparna mot skaftet, töjer kraftfullt rakt ut och håller draget statiskt under 5-10 sekunder samtidigt som du håller emot med läpparna. Upprepa töjningen rakt ut totalt 3 gånger med ca 3 sekunders vila mellan dragen. Träningen utförs tre gånger om dagen, med minst 2 timmars vila mellan träningspassen – En aktiv träningstid om 90 sekunder/dag.

Genom att IQoro stimulerar munnen nås styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplad till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna[3] däribland andning, förmågan att forma ljud (tal), ansiktsmimik, kroppshållning (postural kontroll)[1], mag- och tarmfunktion m.m.

 

IQoro stimulerar sväljningsprocessen effektivt genom att:

 1. Läpparna, via CN (cranial nerve) Trigeminus, är triggerpunkten för vårt centrala program som styr både andning och sväljfunktion. De aktiveras direkt då IQoro placeras innanför läpparna samt under träning.
 2. Alla sensoriska uppåtgående hjärnnerver (afferenta nervbanor), CN Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus och Vagus, i munhålan stimuleras samtidigt och ”blixtsnabbt”. Dessa aktiveras genom beröring av läppar, att läpparna pressas ihop, att ett undertryck skapas i munhålan under töjningsmomentet, varpå tungan rör sig bakåt till kontakt med främre gombågen och mjuka gommen. 
 3. Tungans bakåt och uppåtrörelse mot mjuka gommen effektiviserar den direkta stimuleringen upp till hjärnan via CN Glossopharyngeus och Vagus.
 4. Muskelkedjan från läppar ner till diafragman aktiveras direkt fysiskt under träningens töjningsmoment rakt ut.
 5. Det platta handtaget ger en bra stabilitet/jämvikt i träningen och utvecklar därmed en symmetrisk muskelstyrka.

  En symmetrisk muskelstyrka är betydelsefull för bl.a. tungbenets övre- och nedre muskler (de supra- och infrahyoidala musklerna) vars balans är avgörande för tungbenets bakåt- och uppåtrörelse, då sväljningen förbereds samt därefter för tungbenets framåt- och uppåtrörelse, då sväljningen initieras. Samspelet mellan dessa muskler är viktig vid stängning av luftvägen (larynx) och risken för felsväljning kan på så sätt minimeras eller elimineras.

 6. IQoro har den form, storlek och ytstruktur samt är hård, skapas en stor kraftutveckling som effektivt aktiverar muskler från läppar ner till diafragman under töjningsmomentet.  

Hur beskrivning ovan sker rent neurologiskt och fysiskt är förklarat under Sväljprocessen – när det fungerar.

Munnerver

Läs mer om ”Sväljprocessen – när det fungerar”, här.  

Läs forskningsartiklarna här.

 


Text: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg,
i samarbete med MYoroface, september 2016.


Källhänvisningar  

 

 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.
  DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797

   
 2. Forskning bakom IQoro  – artikellista
   
 3. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, kl 15.00,

  http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf 

 

 

    

Produkter
  Drift & produktion:  Wikinggruppen