Problem med reflux

Typiska symtom som förknippas med reflux (gastroesofageal refluxsjukdom) är halsbränna eller bröstbränna. Här förklarar vi varför du får reflux och hur du behandlar grundorsaken.

Du som har reflux kan även uppleva en klump i halsen, hosta, slem i halsen och illamående. Det kan också förekomma astmaliknande besvär vid refluxproblematik.

Refluxbesvär innebär ofta att du har kroniska eller återkommande symtom. För vissa kan det vara svårt att förklara hur det känns. En återkommande upplevelse är sura uppstötningar eller en obehaglig smärta i överdelen av magen.

Det sker när magsäcken glider upp genom diafragman så att magsaft läcker ut i matstrupen.

Den här sortens refluxsjukdom är vanlig, men mycket få söker vård för att behandla sina symtom. Men du behöver inte stå ut med obehandlade refluxbesvär, det finns effektiv behandling du påbörja på egen hand utan kontakt med vården.

Däremot rekommenderar vi alltid att du kontaktar din vårdcentral om du har stora besvär med din reflux för att utesluta annan allvarlig sjukdom. Det förhindrar inte att du påbörjar behandling i väntan på undersökning.

Orsaker till reflux

Reflux orsakas av att muskulaturen runt hålet i diafragman, som matstrupen passerar igenom, har blivit försvagad. Det gör att övre delen av magsäcken okontrollerat kan glida upp och ned genom passagen.

När magsäcken okontrollerat glider upp i brösthålan förlorar magmunnen förmågan att hålla tätt och frätande magsyra läcker upp i matstrupen.

Matstrupen är inte gjord för att klara den starka magsaften, vilken är orsaken till den brännande känslan, smärta och obehag, som många beskriver vid reflux.

Grundorsaken till dessa problem kommer ofta ifrån ett så kallat diafragmabråck.

Symtom

Upplevelsen av reflux varierar från person till person. Oavsett om du har ett litet eller stort läckage av magsaft i matstrupen kan du lida av reflux.

Symtomen som visar sig i din vardag kanske är:

  • Röstförändringar.
  • Andningsbesvär.
  • Rethosta.
  • Skummig och seg saliv.
  • Klumpkänsla i halsen.

I vissa fall kan magsaft ge skador på matstrupens slemhinnor (i form av exempelvis inflammation, sår eller cellförändringar) även om du inte har känt av kraftiga refluxproblem.

Reflux, felsväljningar och snarkning: Träningen hjälpte Ulla

Ullas diafragmabråck gav besvär som reflux och felsväljningar. Dessutom störde snarkning och sömnapné både hennes egen och sambons nattsömn. Tack vare träning med IQoro har besvären i stort stort sett försvunnit.

Innan har jag inte kunnat böja mig ner direkt efter en måltid, men nu kan jag utan problem påta runt i trädgården efter vilken måltid som helst. Läs Ullas berättelse här

Behandling av reflux

Refluxproblem är inget som du ska behöva uthärda. Som tur är kan du idag få behandling mot reflux. Är du orolig för dina besvär eller känner att de påverkar din vardag ska du kontakta vårdcentralen. 

Det neuromuskulära träningsredskapet IQoro är en naturlig behandling av reflux, utan biverkningar och med har vetenskapligt bevisad effekt i publicerade studier.

Målet med IQoro är att bygga upp hela muskelkedjan, från läppar ner till diafragma och magsäck.

Via naturliga kommunikationsvägar från munnen till hjärnan aktiveras muskler från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck.

Allt efterhand stärks diafragman och lindrar dina problem. De problemfria perioderna blir längre till att med tiden helt kunna elimineras. På ett naturligt sätt behandlar du orsaken bakom din reflux.

Du kan använda träningsredskapet efter dina förutsättningar hemma, på jobbet eller på resan. Träningen tar bara 90 sekunder om dagen.

När du känner att du är symtomfri är det bra att underhållsträna för att bibehålla effekten.

Läs mer om hur du tränar med IQoro.

Källhänvisningar

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.