Halsbränna och sura uppstötningar

I de flesta fall är grundorsaken till sura uppstötningar och halsbränna ett diafragmabråck, vilket innebär att muskeln diafragman är försvagad. Här förklarar vi hur symtomen uppstår och vad du kan göra åt det.

Att ofta besväras av sura uppstötningar och halsbränna leder till att din vardag och sömn kan bli påverkad. Allt från att under måltid känna en brännande känsla i halsen till att du undviker vissa maträtter, te eller kaffe.

Du kan känna dig trött och irriterad på grund av en störd nattsömn, eftersom magsyran lättare läcker upp när du ligger ner. Kanske är du till och med tvungen att sitta upp och sova.

I förlängningen kan det påverka ditt arbete, dina relationer till vänner och familj. I många fall har du som lider av sura uppstötningar även andra symtom. Exempelvis kan du få förvärrade problem när du böjer dig ner, gräver i rabatten eller gör situps.

Återkommande besvär under en längre tid och känslan av att ingenting hjälper kan skapa stor frustration och uppgivenhet. Idag finns det behandling som stärker din muskulatur där det behövs och därför behandlar orsaken till problemet, inte bara symtomen.

Läs mer om hur behandlingen fungerar.

Orsak till halsbränna och sura uppstötningar

Varför får man halsbränna och sura uppstötningar? Ofta rör det sig om ett diafragmabråck, vilket innebär att diafragman är försvagad. Symtom som halsbränna och sura uppstötningar uppkommer när magsyra läcker upp i matstrupen.

I den här filmen visar specialistsjuksköterska Charlotte Pålsson de bakomliggande orsakerna till halsbränna och sura uppstötningar.

Att diafragman är försvagad kan bero på arv, ändrade kostvanor, att kosten numera ofta är för lätt tuggad, stilla sittande arbete, låg fysisk aktivitet, tunga lyft eller graviditet. Men i många fall känner man inte till varför problemen uppkommit. Halsbränna, sura uppstötningar och reflux kan drabba såväl barn och unga, som vuxna.

Om du har sura uppstötningar och halsbränna kan det då också hända att du har symtom som rethosta, klump i halsen eller långvarig heshet. Detta är några andra vanliga symtom på diafragmabråck.

Läs mer om vanliga symtom på diafragmabråck och behandling.

Behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Du har säkert sökt efter många sätt att lindra dina besvär: allt ifrån syradämpande läkemedel, huskurer, att sova sittandes och att undvika viss typ av mat och dryck. Kanske har du redan provat allt detta med mer eller mindre lyckade resultat?

Syradämpande läkemedel, också kallade protonpumpshämmare (PPI) av olika slag är en vanlig metod för att försöka lindra symtomen. På grund av de kända biverkningarna ska dessa bara användas vid tillfälliga problem, inte på lång sikt.

Om du ändå har använt syradämpande läkemedel under en lång period (en till två månader eller längre) är den generella rekommendationen att trappa ner på användningen (om det inte är så att medicinen är insatt av läkare på grund av annan anledning)[1-7].

Innan du börjar trappa ner är det bra att ha påbörjat din träning med IQoro. Genom parallell träning med IQoro, 90 sekunder om dagen, stärker du upp muskulaturen i diafragman och behandlar grundorsaken till halsbränna och sura uppstötningar. 

Läs mer om hur du tränar med IQoro.

Källhänvisningar

  1. Läkemedelsvärlden (2011), PPI kopplas till allvarliga biverkningar, https://www.lakemedelsvarlden.se/ppi-kopplas-till-allvarliga-biverkningar/ Hämtad 2018-10-26 kl 14:24
  2. Region Halland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingenhttps://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/724_Broschyr_A5_PPI_V6-best%C3%A4llning.pdf  Hämtad: 2018-10-26 kl 17:16
  3. Region skåne, Terapigrupp Gastroenterologi (2017) Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig som skall avsluta din behandling https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/patientinformation-protonpumpshammare.pdf Hämtad 2018-10-26 kl 17:19 (Ny länk: https://vardgivare.skane.se/patientinformation/broschyr/att-sluta-med-protonpumpshammare/ Hämtad 2020-03-26 kl 10:29)
  4. Läkartidningen (2008), Ökad risk för magsjuka med protonpumpshämmare, nr 17  https://lakartidningen.se/lakemedelsfragan/2008/04/okad-risk-for-magsjuka-brmed-protonpumpshammare/
  5. Landstinget Västernorrland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen 
    https://www.rvn.se/patientfolder-omeprazol-och-andra-protonpumpshammare-att-sluta-med-behandling.pdf
  6. Region Örebro län, Läkemedelskommittén (2017), Patientinformation; Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/nedladdning-och-bestallning/information-om-omeprazol-och-andra-protonpumpshamare.pdf, Hämtad 2018-10-30
  7. Neal K., Scott H., Slack R., Logan R. (1996), Omeprazole as a risk factor for campylobacter gastroenteritis:case-control study, BMJ vol.312 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8601113