Blogg

Om IQoro och behandlingen

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Hur hårt ska jag dra?

När du utför ett träningspass och drar i IQoro ska du inte dra hårdare än att du orkar pressa ihop läpparna under hela träningspasset.

När du drar tillräckligt hårt kommer du att känna en liten anspänning i tungan. Men om dina muskler i munnen är väldigt försvagade kan det ta en tids träning innan du känner den anspänningen.

I början av din träning är det alltid bra att fokusera mer på att få till rätt teknik än att försöka dra så hårt som möjligt.

Vårdpersonal visar patienten hur IQoro ska användas.

Hur vet jag om jag drar för hårt?

 • Om du fokuserar mer på att hålla emot med nacken än med läpparna drar du troligen för hårt.
 • Vissa som drar för hårt i sin IQoro klagar på nacksmärtor.
 • Om du upplever att du inte orkar hålla läpparna slutna runt IQoro drar du också för hårt.
 • Ett fjärde tecken på att du drar för hårt är att läpparnas form ändras under träningen.

Det centrala med IQoro-träning är att aktivera muskler och nerver som sitter i läpparna och munnen. Du ska alltså inte hålla emot allt du kan med nacken, utan fokusera på att hålla emot med läpparnas muskler.

Är det farligt att dra för hårt?

Det är framför allt inte effektivt att dra för hårt. Om du drar mer med nackmusklerna än med läpparna tränar du fel muskelgrupper och kommer kanske inte att se effekt av din träning lika snabbt.

Kontakta oss om du är osäker

Tveka inte att höra av dig till vår kundtjänst om du fortfarande känner dig osäker på hur hårt du ska dra. Vi kan hjälpa dig med råd och rekommendationer för att du ska kunna träna korrekt och effektivt.

 

Ska jag svälja fram vakuum i munnen?

Nej. Du ska inte svälja fram ett vakuum i munnen innan du drar i IQoro.

Det är läpparna som ska hålla emot IQoro när du töjer. Om du skapat ett vakuum i munnen genom att svälja behöver dina läppar inte jobba för att hålla emot när du töjer. Då får du en sämre effekt av din träning.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Var ska tungan vara vid träning?

Tungan kommer automatiskt att hamna där den ska när du töjer IQoro utåt enligt våra instruktioner.

Om du ändå känner dig osäker kan det vara bra att veta att tungspetsen kommer att hamna i nedre delen av munnen, bakom framtänderna i underkäken. Tungan kommer dessutom att bli hård och spänd.

Tungan hamnar rätt helt naturligt

Vi brukar oftast lugna oroliga kunder med att även små barn kan behandlas med IQoro – och de tänker inte alls på var tungan hamnar. Alltså behöver du inte övertänka tungans placering. Den kommer helt naturligt att hamna rätt. 

Om musklerna i din mun och ditt svalg dessutom är mycket försvagade och du just börjat träna med IQoro så är det helt normalt att tungan inte hamnar där det är tänkt precis i början. Efter några månaders träning kommer du att känna skillnad.

 

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Vilken form ska munnen ha?

Slut läpparna om IQoro som i ett leende.

Leende istället för pussmun

När du töjer IQoro utåt ska munnen vara formad som ett leende där tänderna inte syns.

Ett vanligt missförstånd är att forma munnen som en pussmun istället för ett leende. Då får du inte samma effekt av din träning.

De leende läpparna ska sluta tätt runt skaftet på IQoro under tiden du töjer. Om du har svårt att hålla läpparna slutna runt IQoro kan du eller någon nära dig hjälpa till genom att hålla emot med andra handens fingrar i ett så kallat käkgrepp.

 

Läs mer om assisterad träning och se vår instruktionsfilm här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Ska mina tänder nudda vid varandra?

Dina tänder kan antingen nudda vid varandra, eller så kan det vara ett litet mellanrum mellan tänderna i över- och underkäken när du tränar med IQoro.

Att det skiljer sig åt beror på att vi ser olika ut i munnen.

Slappna av i käken

Även om dina tänder nuddar varandra när du drar i IQoro är det viktigt att du inte biter ihop med tänderna.

Läpparna ska vara spända men käken ska vara avslappnad.

 

Läs mer om träning med IQoro: Så tränar du.

Ska jag hålla andan?

Ja. När du tränar med IQoro ska du hålla andan de 10 sekunder som du drar i IQoro.

Alla klarar inte att hålla andan i 10 sekunder. Då är det helt okej att hålla andan så länge som du kan. 

Gör så här:

 1. Placera IQoro innanför läpparna.
 2. Andas in ett normalt andetag.
 3. Håll andan i 10 sekunder medan du drar i IQoro enligt våra instruktioner.
 4. Slappna av i läpparna, andas ut och sedan in igen under pausen på tre sekunder för att göra dig redo för nästa töjning med IQoro. 

 

Läs mer om träning med IQoro: Så tränar du

Varför har mina symtom förvärrats?

Symtomförändring sker naturligt och vanligen förändrar sig tidigare symtom i samma takt som muskulaturen blir starkare.

Tidigare symtom kan tillfälligt förvärras för vissa. Det kan bero på flera orsaker och de vanligaste är:

 1. Du har slutat med den symtomlindring som du tidigare använt dig av.
 2. Träning med IQoro ger viss tryckförändring i munhåla-matstrupe och hiatuskanalen (hålet som vi alla har i diafragman som matstrupen löper igenom för att möta upp magsäcken när den befinner sig i sitt naturliga läge under diafragman).

Det kan leda till att vissa symtom blir mer kännbara under en period och att det ökade trycket kan tillfälligt leda till mer reflux. Då är det viktigt att du ändå fortsätter att träna med IQoro eftersom det kommer att bli bättre.

Fortsätt gärna med den symtomlindring som du får positiv effekt av så länge som du behöver det. I takt med att muskulaturen blir starkare kan du trappa ned den.

 

Läs mer om hur kroppen reagerar på träning med IQoro här.

Behöver jag sluta med syrahämmande mediciner direkt?

Nej, det är inget problem att äta syrahämmande läkemedel och träna med IQoro samtidigt, det kan till och med vara lämpligt att fortsätta med dessa en tid parallellt. I takt med att träningen ger resultat kommer dina symtom att minska och därmed behovet av lindring.

Först då kan du sluta med syrahämmande läkemedel. 

Rekommendationen är dock alltid att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel

Kan jag få träningsvärk av IQoro?

Ja, du kan få träningsvärk av IQoro.

Träningsvärken känns främst i munnen, tungan och halsen och kan ibland till och med upplevas på samma sätt som när man håller på att bli sjuk, trots att det är musklerna som gör ont och inte en begynnande halsinfektion.

Att få träningsvärk är inte farligt och det kommer att gå över av sig själv. Du kan fortsätta träna trots träningsvärken, men du kan eventuellt prova att trappa ner antalet sekunder per töjning lite under en period för att sedan sakta trappa upp till tio sekunder per töjning igen efter någon vecka.

 

Här kan du läsa mer om IQoro och träningsvärk.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Kan jag få IQoro på recept från vården?

Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper in IQoro. Ofta är det logopedmottagningarna som ligger i framkant samt även vissa Öron-, Näsa- & Halsmottagningar.

Det är fullt möjligt för alla vårdcentraler, andra mottagningar och privata vårdalternativ att upphandla IQoro till egen enhet eller till hjälpmedelscentral/inköpscentral. Då ges möjlighet till förskrivning. Hör med din vårdkontakt vad som gäller. Har din vårdkontakt frågor eller vill ha mer information kan du hänvisa till: info@iqoro.com

Eftersom IQoro både är förebyggande-, bibehållande-, behandlande- och rehabiliterande neuromuskulär träning kan du även höra dig för med:

– företagshälsovården

– använda friskvårdspeng och få ersättning för inköp

– sjuk- och olycksfallsförsäkring

– söka stipendium via stiftelse t ex Majblomman (gäller barn) eller sök på nätet

– din vårdkontakt

Varför får jag blod i munnen när jag tränar med IQoro?

Att upptäcka blod eller blodsmak i munnen vid behandling med IQoro beror troligen på någon av följande tre orsaker:

 1. Den sura magsyran som kommer upp vid ett diafragmabråck kan ha skapat små sår i slemhinnan i matstrupen som då börjat blöda. När du sedan tränar med IQoro skapas ett ökat tryck som kan föra med sig blodet upp i munnen istället för att det åker ner i magen. Blodet är ofarligt och såren kommer att läka när du behandlar diafragmabråcket och minskar mängden magsyra som kommer upp i matstrupen.
 2. En pågående infektion i munnen eller tänderna kan leda till en skör och blödande slemhinna. Om du inte varit till tandvården på länge kan det vara dags för ett besök.
 3. Om du äter läkemedel som har sköra slemhinnor som biverkning kan detta göra slemhinnorna i munnen och halsen mer känsliga mot den tryckförändring som träning med IQoro innebär.

Om du känner dig osäker på varför du blöder i munnen kan du alltid kontakta vår kundsupport, eller läsa mer om IQoro bieffekter och biverkningar.

Kan träning med IQoro göra någon skada?

Om du är fullt frisk och utan några andra diagnoser kan behandling med IQoro inte göra någon skada.

Studier på IQoro visar inga biverkningar och vi är skyldiga att rapportera om några allvarliga avvikelser skulle uppkomma hos någon av våra kunder.

Ibland kan dock tillfälliga bieffekter av träning med IQoro uppstå. Detta kan exempelvis vara träningsvärk eller tillfälligt förvärrade eller förändrade symtom. Detta är en naturlig bieffekt som kommer när du börjar stärka musklerna i sväljprocessen. Dessa biverkningar går över om du bara fortsätter träna enligt våra träningsinstruktioner.

Speciella fall när IQoro ska undvikas

För personer med achalasia cardiae, trigeminusneuralgi, paraesofageala bråck, tinnitus eller perifer ansiktsförlamning kan det dock vara så att du antingen ska undvika IQoro helt, eller påbörja behandlingen med försiktighet.