Blogg

Om IQoro och behandlingen

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Ska jag sluta med syrahämmande mediciner (PPI:er) när jag börjar träna med IQoro?

Nej, det är inget problem att äta syrahämmande läkemedel och träna med IQoro samtidigt, det kan till och med vara lämpligt att fortsätta med dessa en tid parallellt. I takt med att träningen ger resultat kommer dina symtom att minska och därmed behovet av lindring.

Först då kan du sluta med syrahämmande läkemedel. 

Rekommendationen är dock alltid att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel

Kan IQoro ge träningsvärk?

När man belastar muskler intensivt och på ett ovant sätt kan det ge träningsvärk. Därför kan även träning med IQoro ge träningsvärk.

Det är inte farligt och träningsvärken kommer att gå över, samt kommer att minska i takt med att vänjer sig vid belastningen. Du behöver inte avstå träning på grund av träningsvärk, men det kan vara en god idé att ta det lite lugnare.

Här kan du läsa mer om IQoro och träningsvärk, samt hur du kan minska din träningsdos.

Jag har fått blod i munnen när jag tränar med IQoro. Är det vanligt?

Det händer att man får blod i munnen vid träning. Oftast beror det på dessa orsaker:

– har du haft besvär med sura uppstötningar, reflux, halsbränna, slem i halsen så har du troligen haft magsyra som har frätt på slemhinnan i matstrupen. I vanliga fall åker detta blod ner i magsäcken och du märker inte av det. När du tränar med IQoro skapar du ett ökat tryck som kan göra att blodet i stället kommer upp i munnen. Detta är ofarligt. Ibland blandar sig blodet med saliv och kan då se mer ut. Den tryckökning som sker leder inte till blödningar.

– en pågående infektion i munnens slemhinna eller i någon tand kan leda till blod i munnen. Har du mycket tandsten kan även detta bidra till en mer skör och lättblödande slemhinna. Var det länge sedan du besökte tandvården kan det vara dags för ett besök.

– skör slemhinna är en vanlig läkemedelsbiverkan.

Försökt att själv se dig i munnen med hjälp av en spegel eller ta hjälp av någon som kan titta dig i munnen för att se vart blodet kommer ifrån. Du får gärna kontakta oss via telefon eller mejl om du känner dig orolig.

Allergi

IQoro är tillverkad av en medicinsk plast som håller högsta kvalitet. Det är för att minimera risken för överkänslighet. Önskar du ta del av exakt innehåll kontaktar du oss via mejl.

En riktlinje är: tål du att ha en tandborste i munnen så tål du att träna med IQoro 90 sekunder om dagen. En tandborste är ofta tillverkad av en plast som innehåller många fler ämnen och tillsatser. Risken är minimal att du reagerar på det tillverkningsmaterial som IQoro är framställt av. IQoro är svensktillverkad.

Min partner snarkar och jag har sväljsvårigheter. Kan vi använda samma IQoro?

IQoro är godkänd i enlighet med Svenska Läkemedelsverkets krav som en CE-märkt, klass 1 medicinteknisk produkt för en-persons-bruk. Att dela IQoro kan ses som att dela tandborste, den slits snabbare och det finns risk för smittspridning.

Kan träning med IQoro göra någon skada?

De studier som är gjorda visar inga negativa biverkningar. Träningen aktiverar kroppens eget inprogrammerade system, vilket är en naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler. Initialt kan träningen ge träningsvärk i tugg- och nackmuskler. Lika symtom som vid ”överträning” med IQoro. Detta är övergående precis som vanlig träningsvärk.

Vi känner dock till att personer som lider av nedanstående diagnoser kan få ytterligare besvär.

Vänligen kontakta oss före beställning via telefon eller mejl om du fått någon av dessa diagnoser:

– Trigeminusneuralgi: Attacker med kortvarig intensiv smärta. Sjukdomen debuterar vanligen omkring 50 års ålder och det är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 6/100 000 personer. Sjukdomen delas upp i klassisk- och symtomatisk trigeminusneuralgi. Den förstnämnda beror eventuellt på en mekanisk orsak i form av en kärlslynga som pressar på trigeminusroten eller har ingen påvisbar orsak alls. Vid symtomatisk trigeminusneuralgi har man funnit både tumör eller neurologisk sjukdom som orsak till smärtan. Smärtorna misstolkas inte sällan som att de kommer från tänder eller bihålor. I bägge fallen verkar höger sida drabbas dubbelt så ofta som vänster.

– Paraesofageala bråck: Här har en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen (under hjärtat), medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig själv. Detta är ett mindre vanligt tillstånd.

Paraesofagealt bråck

– Tinnitus: det har hänt att personer med tinnitus får en förändrad ljudbild än vad de vanligen har. Detta beror på att en av de nerver som stimuleras vid träning med IQoro går till mellanörat.

Mitt barn har svårt med talet. Kan träning med IQoro hjälpa?

Det beror på orsaken bakom talsvårigheterna. Om det handlar om en muskulär omognad eller försvagning i bland annat tunga, läppar och svalg, finns möjligheter att barnet kan få god hjälp av IQoro.

IQoro hjälper till att stimulera och träna upp muskulatur och skapar därför förutsättningar för att kunna forma språkljud och därmed utveckla sin verbala förmåga. Dock är det viktigt att själva språkförståelsen finns hos barnet. Träning med IQoro kan ske i hemmet, på skolan, själv eller med assistans.

Många logopeder, i hela Norden och Europa, använder IQoro som ett ”verktyg i verktygslådan” tillsammans med sin specialistkompetens när det träffar patienter/brukare/kunder.

Träningen ska ske tre gånger om dagen för maximal effekt, det är därför man inte enbart kan träna när man träffar sin logoped. IQoro har en storlek som passar för barn från ca 1 års ålder och upp till 10 års ålder. Därefter används samma storlek som till vuxna.

Läs mer om hur du tränar med IQoro

Jag har MS/Parkinsons/ALS, kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, neuromuskulär träning med IQoro kan hjälpa dig att bevara dina funktioner att tugga, använda ansiktsmimik och forma ljud (tala) under en förlängd tid. IQoro kan inte bota dessa neurologiska progredierande sjukdomar. Inga vetenskapliga studier är gjorda men med hänvisning till kliniks erfarenhet så kan vi säga att om träningen sätts in i ett tidigt skede så kan den bidra till att bibehålla så mycket som möjligt av den normala funktionen i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe och ner till diafragma och magsäck.

IQoro tränar invärtes muskulatur och är därför ett bra komplement till traditionell rehabilitering med fysioterapi och logopedi.

Kan jag använda en munskärm och få samma resultat som neuromuskulär träning med IQoro?

I den tidiga forskningen fanns inte namnet ”IQoro” varpå ordet munskärm användes. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro med munskärm, vilket är olyckligt.

Munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare.

IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen. På vår hemsida finner du kortare beskrivningar av studierna som är gjorda, och pågår.

Vilka vetenskapliga studier är gjorda med IQoro och vilka pågår just nu?

Flera av studierna finner du vid sökning på PubMed.gov (US National Library of Medicine – National Institute of Health) och är en samlingsplats för publicerade vetenskapliga artiklar. I sökfältet skriver du ”IQoro”. I den tidiga forskningen fanns inte namnet ”IQoro” varpå ordet munskärm användes. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro med munskärm, vilket är olyckligt. Munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare. IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus. Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen. På vår hemsida finner du kortare beskrivningar av studierna som är gjorda, och pågår.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

Kan man bli för gammal för att träna med IQoro?

Nej, vi har många personer över 85 år som tränar med framgång, antingen på egen hand eller med hjälp av assistans. Då träningstiden är kort, max 10 sekunder x 3, vid tre tillfällen om dagen, kan även svaga äldre tillgodogöra sig träningen. I takt med stigande ålder och sjukdomar är sväljsvårigheter vanligt bland våra äldre. Just nu pågår ett forskningsprojekt som heter SOFIA, Swallowing function, Oral health and Food Intake in old Age (sväljfunktion, munhälsa, matintag hos äldre). SOFIA är ett samverkansprojekt mellan universiteten i Karlstad, Umeå och Örebro samt Högskolan i Falun och Region Gävleborg. Tre doktorander är knutna till detta projekt som bland annat utvärderar sväljsvårighet före- och efter neuromuskulär träning med IQoro hos äldre som vårdas på korttidsboende och har sedan konstaterade sväljproblem.

Får jag snabbare effekt om jag tränar med IQoro fler gånger och i längre sekvenser än vad manualen rekommenderar?

Nej, med stor sannolikhet inte. Den rekommenderade träningstiden, max 10 sekunder x 3, vid tre tillfällen om dagen, grundar sig på forskningsresultat samt klinisk erfarenhet. Det är inte farligt att träna för länge men det som kan ske är att du får träningsvärk. Träningsvärken kan ge ömhet i käke och hals. Du kan även känna dig ”trött i tungan” och det kan bli mer ansträngande att svälja. Det händer även att en del känner av ömhet bakom öronen, i nacken, vid nyckelben och bröstben. Det beror på att tungan har muskelfästen på dessa platser. Har man ömhet/smärta vid dessa platser före inledande träning med IQoro kan det bero på den sväljsvårighet man har. Behöver man svälja flera gånger för att få ner maten eller har mycket segt slem i halsen som behöver sväljas bort blir tungan utmattad och ger samma träningsvärk som vid för lång träning med IQoro.