Aktuellt

Om IQoro och behandlingen

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Kan jag få IQoro utskrivet på recept av min vårdkontakt?

Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper in IQoro. Ofta är det logopedmottagningarna som ligger i framkant samt även vissa Öron-, Näsa- & Halsmottagningar.

Det är fullt möjligt för alla vårdcentraler, andra mottagningar och privata vårdalternativ att upphandla IQoro till egen enhet eller till hjälpmedelscentral/inköpscentral. Då ges möjlighet till förskrivning. Hör med din vårdkontakt vad som gäller. Har din vårdkontakt frågor eller vill ha mer information kan du hänvisa till: [email protected]

Mitt barn äter långsamt, vill bara ha flytande mat och verkar ha ont i magen. Kan träning med IQoro hjälpa?

Den neuromuskulära träningen som IQoro ger passar från ungefär 18 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Träning med IQoro är lika effektiv på barn som på vuxna. Det är inte helt ovanligt att barns ”matvägran” i själva verket beror på att de har svårt att svälja fasta konsistenser som t ex kött, mjukt bröd, potatis, ris eller kyckling. Däremot kan det gå utmärkt med välling och annan flytande kost. Små barn kan ha något som kallas för ”omogen ätkanal” och ger då samma symtom som när en vuxen har diafragmabråck. Denna omognad brukar vanligen försvinna vid dryga ett års ålder men kan i vissa fall kvarstå och ge besvär såsom sväljsvårigheter, reflux eller kräkningar. Om ett barn har svårt att svälja fast föda kommer de att välja flytande. Det är en självbevarelsedrift, de vill inte sätta i halsen eller kräkas helt enkelt.

Jag har snarkskena, kan jag använda IQoro i stället?

En snarkskena har god effekt på många och är ett hjälpmedel som i många år har använts vid kraftig snarkning och sömnapné (andningsuppehåll).
Snarkskenan skjuter fram din underkäke och skapar därmed ett underbett. När underkäken skjuts fram öppnas luftvägen upp och det blir möjligt att andas bättre. Många upplever att snarkskena är bra, andra tycker att den skaver, ger huvudvärk, spänningar och den kan på sikt leda till ett förändrat bett.
Träning med IQoro sker dagtid, se gärna filmen på vår hemsida ”så tränar du”. Snarkning beror många gånger på försvagad muskulatur i mjuka gommen och i svalget/strupen. Denna muskulatur stimuleras och stärks när du tränar med IQoro.
Det pågår en studie kring snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige just nu, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro. Den har även en långtidsuppföljning och därav kommer det dröja något innan vi kan publicera resultatet. Troligen kommer det ske kring årsskiftet 2019-2020. Läs gärna om tidigare, och pågående användares, berättelser kring träning med IQoro i samband med snarkning/sömnapné.

Jag har CPAP/snarkskena, kan jag träna med IQoro i stället?

Vi rekommenderar att du tränar med IQoro, enligt manualen, dagtid och parallellt använder din CPAP nattetid, tills dess att du har tränat upp din försvagade muskulatur i mjuka gommen och svalget/strupen. Önskar du avsluta pågående behandling med CPAP/snarkskena bör detta alltid ske i samråd med den vårdkontakt som förskrivit hjälpmedlet under det redan planerade/kommande återbesöket.
Tillsammans med din vårdkontakt avgör ni om du kan sluta använda CPAP och enbart använda IQoro för bibehållande styrka i musklerna. Ibland görs en ny sömnregistrering vid återbesök, vissa gånger räcker det med att se din historik i det minne som din CPAP kan vara utrustad med. Det pågår en studie kring snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige just nu, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro.

Min partner lider av snarkning och sömnapné, kan IQoro verkligen fungera för det?

Ja, kliniska studier visar att IQoro stärker förslappad muskulatur i tunga, mjuka gommen och övre luftvägarna, en vanlig orsak till snarkning och apné. IQoro kan på så sätt lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll. Träning med IQoro har inga negativa biverkningar vid snarkning eller sömnapné.

Min partner är färlamad i svalget efter en stroke. Kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, forskningsresultat visar att neuromuskulär träning med IQoro efter stroke har god effekt både på sväljsvårigheter, förlamning i ansiktet och kroppshållning. Även personer som drabbats av stroke för många år sedan har goda resultat efter påbörjad träning.

Jag har halsbränna, rethosta och svårt att svälja, hjälper träning med IQoro?

Det du beskriver är vanliga symtom på ett diafragmabråck (även kallat magmunsbråck/mellangärdesbråck). Om du har ett diafragmabråck så är träning med IQoro effektiv på samtliga symtom. Studierna som är gjorda visar på signifikant förbättring efter 6-8 månaders träning. I manualen står grundrekommendation 3-6 månader för ex.vis daifragmabråck.