Blogg

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Kan jag köpa IQoro på Ebay?

Vi säljer inte IQoro via Ebay. Om du väljer att köpa IQoro på Ebay kan vi inte erbjuda dig några garantier.

En IQoro på Ebay kan också vara begagnad, vilket riskerar att förkorta livslängden för produkten. Särskilt om den som använt IQoro innan dig inte har följt våra träningsinstruktioner för IQoro. Säljaren kan till exempel ha hållit i IQoro på fel sätt vid träning.

Om du köper IQoro på vår sajt eller via vår kundtjänst kan du vara säker på att du får en helt ny IQoro. Dessutom får du resultatgaranti. Det betyder att du får pengarna tillbaka om du inte ser något resultat av din träning efter 6 månader.

Köper du IQoro hos oss har du förstås också alltid stöd och hjälp från kundtjänst både före ditt köp och under träningens gång.

Varför har ni inga kontrollgrupper?

För det första är det viktigt att poängtera att det inte är våra egna studier. Studierna utförs av forskare vid svenska universitet.

Det finns olika anledningar till att studierna på träning med IQoro inte har några kontrollgrupper.

  • Det inga liknande behandlingar att jämföra med, så det går inte att låta en grupp träna med IQoro och en grupp med ett annat neuromuskulärt redskap.
  • Det är inte etiskt försvarbart att låta en grupp patienter sluta med sin syradämpande medicinering under behandlingen med IQoro.
  • Det är inte heller etiskt försvarbart att låta en kontrollgrupp med symtom på diafragmabråck få en behandling som inte med stor säkerhet kommer att få en positiv effekt på deras symtom.

Däremot fungerar patienterna som sin egen kontrollgrupp. Deltagarna i studierna har konsekvent sökt vård och haft problem under minst ett, och i genomsnitt fyra år. Under den tiden har deltagarna enbart fått traditionell behandling med syradämpande mediciner, men har trots det inte förbättrats. Först därefter har de fått delta i studierna, och då kan man se om och hur patientens symtom utvecklas under studiens gång.

Forskarna har även jämfört olika deltagargrupper med varandra. Resultaten mellan dessa grupper skiljer sig inte åt. Samtliga enskilda studier uppvisar också samstämmiga positiva resultat.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Vad är en kontrollgrupp?

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. De finns med för att man ska kunna jämföra den så kallade försöksgruppen med en annan grupp och på så vis kunna se om resultatet skiljer sig åt mellan grupperna. Vid en vetenskaplig studie på läkemedel kan exempelvis försöksgruppen få verksam medicin, medan kontrollgruppen får tabletter utan verksamt ämne, så kallat placebo.

Behövs det inte fler deltagare?

Antalet deltagare i studierna på IQoro har bestämts tillsammans med en statistiker för att underlaget ska vara tillräckligt stort för att kunna säga att resultaten är statistiskt signifikanta, det vill säga att de inte beror på slumpen.

Den här frågan handlar ofta om jämförelse med stora läkemedelsstudier där man genom att tillföra kroppen ett läkemedel vill göra förändringar i kroppen, exempelvis minska produktionen av magsyra.

Förändringar i kroppen innebär en hög risk som noga måste avvägas mot nyttan, vilket kräver ett betydligt större underlag för att fånga upp ovanliga biverkningar eller placeboeffekter.

IQoro är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1, låg risk. Därmed följer andra krav och regelverk.

Är det era egna studier?

Nej, det är inte våra egna studier.

Forskningen på resultaten från träning med IQoro är utförd av forskarteam med olika professioner inom kirurgi, öron-näsa-hals, logopedi, medicin, specialisttandläkare, sjuksköterskor, mag- och tarm specialist och röntgen vid de svenska universiteten i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro och Karlstad.

Finansieringen kommer från svenska statliga medel eller fonder och har godkänts av en etisk kommitté.

Samtliga 17 studier på träning med IQoro är internationellt publicerade och granskade (peer reviewed) enligt praxis för vetenskapliga studier.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Varför har mina symtom förvärrats?

Att drabbas av förvärrade symtom efter en tids träning kan vara obehagligt, men är helt ofarligt. Det beror nämligen på att IQoro skapar en viss tryckförändring inne i kroppen.

Tryckförändringen gör att magsyran trycks upp ännu lite lättare i matstrupen, samtidigt som dina muskler ännu inte blivit tillräckligt starka för att hålla magsäcken på plats.

När detta händer är det viktigt att fortsätta med behandlingen, eftersom stärkta muskler kommer att motverka dina symtom på sikt.

Kan jag betala med faktura?

Ja, du kan betala med faktura om du beställer IQoro via vår kundsupport. Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig. En faktura bifogas då med din leverans och du kan betala med bankbetalning eller via bankgiro. Detta gäller svenska kunder.

Kan jag ta syrahämmande när jag använder IQoro?

Ja, om du behöver det. Det är inget problem att ta syrahämmande läkemedel och träna med IQoro samtidigt. Det kan ibland vara lämpligt att fortsätta med läkemedel under en tid samtidigt som du tränar.

När din träning ger resultat kommer dina symtom att minska och då minskar även dina behov av lindring.

Först då kan du sluta med syrahämmande läkemedel. 

Rekommendationen är dock alltid att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel

Vad är PPI-läkemedel?

Syrahämmande läkemedel mot reflux, halsbränna och andra vanliga symtom på diafragmabråck kallas också för PPI-läkemedel. PPI står för protonpumpshämmare. 

De syrahämmande läkemedlen minskar mängden magsyra i magsäcken. Syrahämmande läkemedel finns med en mängd olika namn och tillverkare. I Sverige används vanligen läkemedel som innehåller omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) och lanzoprazol (Lanzo).

Hur fungerar syrahämmande läkemedel?

I magsäcken har vi magsyra som har till uppgift att bryta ned maten för att tarmen ska kunna ta upp näringsämnen, men magsyran dödar även skadliga virus, bakterier och parasiter.

Magsyran innehåller starkt frätande saltsyra som tillverkas av de så kallade protonpumparna. PPI-läkemedlen ser till att protonpumparna minskar sin produktion, helt eller delvis. 

Med en minskad mängd saltsyra blir magsyran mindre frätande, vilket lindrar tillfälligt om man har reflux och andra symtom på diafragmabråck.

Men det finns även en del kända biverkningar. Dessa står beskrivna i läkemedlens bipacksedlar som alltid medföljer vid köp, på tillverkarnas hemsidor och i vetenskapliga forskningsstudier

Reboundeffekt när man försöker sluta med PPI-läkemedel

När man slutar med syrahämmande läkemedel finns risk för en så kallad reboundeffekt. Det innebär att man kan få problem med till exempel ökad halsbränna och sura uppstötningar. Detta kallas ibland för utsättningsdyspepsi.

Dyspepsi ett samlingsnamn för olika symtom som härleds från övre delen av magen. Du kan till exempel ha känslan av en sugande hungerkänsla eller en brännande känsla i magsäckens övre del. 

Besvären kan uppstå när du slutar ta ditt PPI-läkemedel men brukar försvinna efter ett par veckor. Teorin kring varför detta sker lutar åt att det tar tid för protonpumparna att återställas när den kemiska påverkan från PPI-läkemedlet försvinner. Därför är rekommendationen att trappa ned dessa läkemedel successivt/långsamt.

Läs mer om att sluta med syrahämmande läkemedel

 

Många regioner har egna broschyrer där de informerar om hur, när och varför PPI-läkemedel ska tas, samt att man så snart som möjligt ska trappa ner medicineringen för att minska biverkningar.

Här hittar du en av informationsbroschyrerna:

Region Skåne: Att sluta med protonpumpshämmare, informationsbroschyr till patienter som ska avsluta sin behandling

Vad är magsyra?

I vår magsäck har vi magsyra. Den består bland annat av enzymer, saltsyra och slem.

Saltsyran och enzym (pepsin) har som uppgift att bryta ner maten som vi äter så att tarmen kan ”suga upp” protein och näringsämnen.

Syran är även till för att döda virus, vissa bakterier och parasiter som vi helt naturligt får i oss varje dag. I genomsnitt tillverkas ca två liter magsyra varje dag.

Slemhinnan i magsäcken tål vanligen denna frätande magsyra mycket bra. När magsyra tar sig upp till matstrupen, reflux, kan vi få en hel del besvärliga symtom.

Läs mer: Om reflux

Kan jag få träningsvärk av IQoro?

Ja, du kan få träningsvärk av IQoro.

Träningsvärken känns främst i munnen, tungan och halsen. Ibland kan det även kännas som att du håller på att bli sjuk, även om det är musklerna som gör ont. Träningsvärken kan då kännas som början till en halsinfektion.

Att få träningsvärk är inte farligt och det kommer att gå över av sig själv. Du kan fortsätta träna trots träningsvärken, men du kan eventuellt prova att trappa ner antalet sekunder per töjning lite under en period för att sedan sakta trappa upp till tio sekunder per töjning igen efter någon vecka.

Här kan du läsa mer om IQoro och träningsvärk.

Läs mer om träning med IQoro.