Blogg

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Hur ska jag hålla IQoro när jag tränar?

Du kan hålla IQoro på två sätt. Testa dig fram och använd det sätt som känns bekvämast.

Handtaget vinklat nedåt. Det här är det vanligaste greppet.

 1. Stoppa in IQoro i munnen med handtaget vinklat nedåt.
 2. Greppa IQoro ovanifrån med skaftet mellan pekfingret och långfingret, så att plattan där det står IQoro hamnar mot din handflata.
 3. Håll nacken rak och hakan indragen.
 4. Titta mot horisonten och sänk blicken något
 5. Toj rakt utåt

Handtaget vinklat uppåt. Det här greppet är lite ovanligare men fungerar lika bra.

 1. Stoppa in IQoro i munnen med handtaget vinklat uppåt
 2. Greppa IQoro från sidan med skaftet i dalen mellan tumme och pekfinger Knyt sedan handen runt handtaget så att plattan där det står IQoro hamnar mot din handflata.
 3. Håll nacken rak och hakan indragen.
 4. Titta mot horisonten och sänk blicken något
 5. Töj rakt utåt

Om du vill ha en tydligare beskrivning av hur du tränar med IQoro kan du besöka vår sida träna med IQoro.

Om du fortfarande känner dig osäker kan du kontakta vår kundtjänst. Då får du svar på dina frågor och hjälp tills du lyckas med träningstekniken.

Varför känner inte min läkare till IQoro?

För många inom vården är IQoro en ganska ny produkt. Därför känner inte alltid läkare till att den existerar. I Sverige finns IQoro på olika mottagningar inom ungefär hälften av landets regioner.

Läkare har också begränsad tid att sätta sig in i nya behandlingsmetoder. Det gör att det kan ta tid för nya medicinska uppfinningar att etableras. Du kan därför behöva berätta för din läkare att IQoro finns som alternativ.

Om din läkare har frågor eller vill ha mer information om IQoro kan du hänvisa till vår webbplats eller info@iqoro.com.

Här kan du läsa mer om att få IQoro på recept från vården.

Hur hårt ska jag dra?

När du utför ett träningspass och drar i IQoro ska du inte dra hårdare än att du orkar pressa ihop läpparna under hela träningspasset.

När du drar tillräckligt hårt kommer du att känna en liten anspänning i tungan. Men om dina muskler i munnen är väldigt försvagade kan det ta en tids träning innan du känner den anspänningen.

I början av din träning är det alltid bra att fokusera mest på att få till tekniken, snarare än att fokusera på hur hårt du drar.

Vårdpersonal visar patienten hur IQoro ska användas.

Hur vet jag om jag drar för hårt?

 • Om du fokuserar mer på att hålla emot med nacken än med läpparna drar du troligen för hårt.
 • Vissa som drar för hårt i sin IQoro klagar på nacksmärtor.
 • Om du upplever att du inte orkar hålla läpparna slutna runt IQoro drar du också för hårt.
 • Ett fjärde tecken på att du drar för hårt är att läpparnas form ändras under träningen.

Det centrala med IQoro-träning är att aktivera muskler och nerver som sitter i läpparna och munnen. Du ska alltså inte hålla emot allt du kan med nacken, utan fokusera på att hålla emot med läpparnas muskler.

Är det farligt att dra för hårt?

Det är framför allt inte effektivt att dra för hårt. Om du drar mer med nackmusklerna än med läpparna tränar du fel muskelgrupper och kommer kanske inte att se effekt av din träning lika snabbt.

Kontakta oss om du är osäker

Tveka inte att höra av dig till vår kundtjänst om du fortfarande känner dig osäker på hur hårt du ska dra. Vi kan hjälpa dig med råd och rekommendationer för att du ska kunna träna korrekt och effektivt.

 

Ska jag ha vakuum i munnen?

Nej. Du ska inte ha vakuum i munnen innan du drar i IQoro.

Det är läpparna som ska hålla emot IQoro när du töjer. Om du skapat ett vakuum i munnen genom att svälja behöver dina läppar inte jobba för att hålla emot när du töjer. Då får du en sämre effekt av din träning.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Var ska tungan vara vid träning?

Tungan kommer automatiskt att hamna där den ska när du töjer IQoro utåt enligt våra instruktioner.

Om du ändå känner dig osäker kan det vara bra att veta att tungspetsen kommer att hamna i nedre delen av munnen, bakom framtänderna i underkäken. Tungan kommer dessutom att bli hård och spänd.

Tungan hamnar rätt helt naturligt

Vi brukar oftast lugna oroliga kunder med att även små barn kan behandlas med IQoro – och de tänker inte alls på var tungan hamnar. Alltså behöver du inte övertänka tungans placering. Den kommer helt naturligt att hamna rätt. 

Om musklerna i din mun och ditt svalg dessutom är mycket försvagade och du just börjat träna med IQoro så är det helt normalt att tungan inte hamnar där det är tänkt precis i början. Efter några månaders träning kommer du att känna skillnad.

 

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Vilken form ska munnen ha?

Slut läpparna om IQoro som i ett leende.

Leende istället för pussmun

När du töjer IQoro utåt ska munnen vara formad som ett leende där tänderna inte syns.

Ett vanligt missförstånd är att forma munnen som en pussmun istället för ett leende. Då får du inte samma effekt av din träning.

De leende läpparna ska sluta tätt runt skaftet på IQoro under tiden du töjer. Om du har svårt att hålla läpparna slutna runt IQoro kan du eller någon nära dig hjälpa till genom att hålla emot med andra handens fingrar i ett så kallat käkgrepp.

 

Läs mer om assisterad träning och se vår instruktionsfilm här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Ska mina tänder nudda vid varandra?

Dina tänder kan antingen nudda vid varandra, eller så kan det vara ett litet mellanrum mellan tänderna i över- och underkäken när du tränar med IQoro.

Att det skiljer sig åt beror på att vi ser olika ut i munnen.

Slappna av i käken

Även om dina tänder nuddar varandra när du drar i IQoro är det viktigt att du inte biter ihop med tänderna.

Läpparna ska vara spända men käken ska vara avslappnad.

 

Läs mer om träning med IQoro: Så tränar du.

Ska jag hålla andan?

Ja. När du tränar med IQoro ska du hålla andan de 10 sekunder som du drar i IQoro.

Alla klarar inte att hålla andan i 10 sekunder. Då är det helt okej att hålla andan så länge som du kan. 

Gör så här:

 1. Placera IQoro innanför läpparna.
 2. Andas in ett normalt andetag.
 3. Håll andan i 10 sekunder medan du drar i IQoro enligt våra instruktioner.
 4. Slappna av i läpparna, andas ut och sedan in igen under pausen på tre sekunder för att göra dig redo för nästa töjning med IQoro. 

 

Läs mer om träning med IQoro: Så tränar du

Kan jag köpa IQoro på Ebay?

Vi säljer inte IQoro via Ebay. Om du väljer att köpa IQoro på Ebay kan vi inte erbjuda dig några garantier.

En IQoro på Ebay kan också vara begagnad, vilket riskerar att förkorta livslängden för produkten. Särskilt om den som använt IQoro innan dig inte har följt våra träningsinstruktioner för IQoro. Säljaren kan till exempel ha hållit i IQoro på fel sätt vid träning.

Om du köper IQoro på vår sajt eller via vår kundtjänst kan du vara säker på att du får en helt ny IQoro. Dessutom får du resultatgaranti. Det betyder att du får pengarna tillbaka om du inte ser något resultat av din träning efter 6 månader.

Köper du IQoro hos oss har du förstås också alltid stöd och hjälp från kundtjänst både före ditt köp och under träningens gång.

Varför har ni inga kontrollgrupper?

För det första är det viktigt att poängtera att det inte är våra egna studier. Studierna utförs av forskare vid svenska universitet.

Det finns olika anledningar till att studierna på träning med IQoro inte har några kontrollgrupper.

 • Det inga liknande behandlingar att jämföra med, så det går inte att låta en grupp träna med IQoro och en grupp med ett annat neuromuskulärt redskap.
 • Det är inte etiskt försvarbart att låta en grupp patienter sluta med sin syradämpande medicinering under behandlingen med IQoro.
 • Det är inte heller etiskt försvarbart att låta en kontrollgrupp med symtom på diafragmabråck få en behandling som inte med stor säkerhet kommer att få en positiv effekt på deras symtom.

Däremot fungerar patienterna som sin egen kontrollgrupp. Deltagarna i studierna har konsekvent sökt vård och haft problem under minst ett, och i genomsnitt fyra år. Under den tiden har deltagarna enbart fått traditionell behandling med syradämpande mediciner, men har trots det inte förbättrats. Först därefter har de fått delta i studierna, och då kan man se om och hur patientens symtom utvecklas under studiens gång.

Forskarna har även jämfört olika deltagargrupper med varandra. Resultaten mellan dessa grupper skiljer sig inte åt. Samtliga enskilda studier uppvisar också samstämmiga positiva resultat.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Vad är en kontrollgrupp?

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. De finns med för att man ska kunna jämföra den så kallade försöksgruppen med en annan grupp och på så vis kunna se om resultatet skiljer sig åt mellan grupperna. Vid en vetenskaplig studie på läkemedel kan exempelvis försöksgruppen få verksam medicin, medan kontrollgruppen får tabletter utan verksamt ämne, så kallat placebo.

Behövs det inte fler deltagare?

Antalet deltagare i studierna på IQoro har bestämts tillsammans med en statistiker för att underlaget ska vara tillräckligt stort för att kunna säga att resultaten är statistiskt signifikanta, det vill säga att de inte beror på slumpen.

Den här frågan handlar ofta om jämförelse med stora läkemedelsstudier där man genom att tillföra kroppen ett läkemedel vill göra förändringar i kroppen, exempelvis minska produktionen av magsyra.

Förändringar i kroppen innebär en hög risk som noga måste avvägas mot nyttan, vilket kräver ett betydligt större underlag för att fånga upp ovanliga biverkningar eller placeboeffekter.

IQoro är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1, låg risk. Därmed följer andra krav och regelverk.

Är det era egna studier?

Nej, det är inte våra egna studier.

Forskningen på resultaten från träning med IQoro är utförd av forskarteam med olika professioner inom kirurgi, öron-näsa-hals, logopedi, medicin, specialisttandläkare, sjuksköterskor, mag- och tarm specialist och röntgen vid de svenska universiteten i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro och Karlstad.

Finansieringen kommer från svenska statliga medel eller fonder och har godkänts av en etisk kommitté.

Samtliga 17 studier på träning med IQoro är internationellt publicerade och granskade (peer reviewed) enligt praxis för vetenskapliga studier.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro