Vanliga frågor och svar


Jag har halsbränna, rethosta och svårt att svälja hjälper IQoro®?

Ja, detta skulle kunna vara symptom på mellangärdesbråck, om så är fallet är IQoro® effektiv på samtliga symptom. Studierna vid långvariga problem visar på en signifikant förbättring av alla symptom efter 6-8 månaders träning med IQoro®.

Läs mer om:
 Vanliga symptom och undersökningsmetoder
 Vad är IQoro®

 

Min partner har haft en stroke och är totalförlamad i svalget, kan IQoro® hjälpa?

Ja, forskning har visat att behandling med IQoro® efter stroke, under 5-13 veckor, har en bestående effekt på sväljsvårigheter, förlamning i ansikte och svalg samt kroppshållning. Även personer som haft problem i flera år efter en stroke kan bli hjälpt.

 Läs mer under Stroke.

 

Jag har refluxproblem och klumpkänsla i halsen, men allt ser ut som det ska på gastroskopin. Kan jag ha ett mellangärdesbråck ändå?

Ja, det kan du. Det är svårt att upptäcka ett mellangärdesbråck - Hiatus Hernia - vid en gastroskopi. Eftersom besvären kan komma och gå är det inte säkert att ett eventuellt bråck upptäcks den dag gastroskopin genomförs. Forskning visar emellertid att det är mycket viktigt att lyssna till den drabbades beskrivning av symptomen för att kunna ställa rätt diagnos och kunna påbörja behandling.

 Läs vidare om mellangärdesbråck och diagnostisering här

 

Min partner lider av snarkning och sömnapné kan IQoro® verkligen fungera för det?

Ja, en vanlig orsak till snarkning och apné är förslappad muskelaktivitet i tunga, mjuka gommen och övre luftvägar. Studier visar att IQoro® stärker och ökar spänsten i denna muskulatur. Detta förklarar varför IQoro® kan lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll.

Även om man kan börja träna direkt med IQoro® är det bra att, vid misstanke om nattliga andningsuppehåll, kontakta en vårdcentral eller tandläkare för att få remiss till specialistklinik för sömnutredning.   

 Läs mer om Snarkning – Social snarkning och sömnapné.

 

Jag har CPAP kan jag använda IQoro® istället?

Vi rekommenderar att du inledningsvis tränar med IQoro® dagtid enligt manual och parallellt fortsätter att använda din CPAP under natten, tills dess du tränat upp din muskulatur. Önskar du avsluta pågående behandling med CPAP eller snarkskena förskrivet av läkare, bör du alltid i samråd med denne avgöra om din behandling kan avslutas och ersättas av fortsatt träning med IQoro® istället. Be eventuellt om en ny sömnregistrering som påvisar dina framsteg.

 

Mitt barn vill äta men säger att maten bara kommer upp och har rasat i vikt. Kan IQoro® vara lösningen?

Ja, många barn och ungdomar tränar med IQoro® med framgång. Det är inte ovanligt att små barn har en omogen ätkanal och kan ge samma symptom som hos en vuxen med mellangärdesbråck. Denna omognad brukar vanligtvis försvinna vid dryga ett års ålder, men kan kvarstå i vissa fall och kan ge upphov till bl.a. sväljsvårigheter, reflux eller att mat kommer upp igen.

Ofta misstas detta för att barnet matvägrar men i själva verket har svårt att svälja fasta konsistenser som t.ex. kött, torrt mjukt bröd, ris eller kyckling. Flytande brukar fungera bättre. Träning med IQoro® är lika effektivt på barn som vuxna.

Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar barnets problem läs gärna mer om symptom och undersökning under följande avsnitt:

 Barn - medfödda eller förvärvade sjukdomar se även där
 IQoro® - lika effektiv för i övrigt friska barn med ät-, tal- och sväljsvårigheter
 Mellangärdesbråck
 Akalasi – Achalasia cardiae

 

Finns IQoro® att köpa på Apoteket?

Inte än, men vi siktar på att finnas på hyllorna på någon eller några av landets apotekskedjor inom en snar framtid. Fråga gärna efter produkten på ditt apotek så att de får kännedom om ditt behov.

 

Kan jag få IQoro® utskriven av min läkare?

IQoro® finns på mer än hälften av Sveriges landsting/regioner. Reglerna för förskrivning varierar i landet. Fråga din vårdgivare t.ex. vårdcentral, ÖNH-läkare, logoped, tandläkare eller kirurg vad som gäller där du bor. Om inte, be din vårdkontakt att denne tar upp frågan om inköp av IQoro® via t.ex. upphandlande enhet eller hjälpmedelscentral för möjlighet till förskrivning. Vanligtvis är det så att en läkare, logoped, dietist eller sjukgymnast behöver efterfråga behandlingsmetoden/produkten hos landstingets upphandlare för att den ska tas in.

 

Hur kan IQoro® fungera mot så många olika problem samtidigt?

IQoro® används av personer som har problem med att kunna andas, äta, tala eller le. Anledningen till att IQoro® är effektiv vid så många olika problemområden samtidigt, beror på att de grundläggande livsviktiga funktionerna använder samma muskler och nervbanor, men på olika sätt.

IQoro® är en munhantel för neuromuskulär behandling som aktiverar kroppens eget inprogrammerade system, från mun, hjärna till magsäck – en helt naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler - vilket förklarar den positiva effekten IQoro® har på många olika svårigheter.

Läs mer här:
 Vad är IQoro®
 Därför är IQoro® effektiv

 

Blir jag frisk snabbare om jag tränar fler gånger och längre tid?

Nej, att lägga till fler pass eller att träna alla tre pass på rad ger ingen bättre effekt utan kan leda till att du övertränar och tröttar ut musklerna. Du ska heller aldrig töja längre än 10 sek per töjning.

 

Kan man bli för gammal för att träna med IQoro®?

Nej, vi har många personer över 85 år som tränar med framgång, antingen på egen hand eller med hjälp av assistans, så även dementa. Då träningstiden är kort, totalt 1,5 minuter per dag (30 sekunder x 3 ggr/dag), kan även svaga äldre tillgodogöra sig träningen.

Exempelvis har Hudiksvalls kommun, implementerat IQoro® på ett äldreboende i syfte att stärka de äldres sväljförmåga. I takt med stigande ålder och sjukdomar är sväljsvårigheter vanligt bland våra äldre.

Läs mer här:
Äldre och dysfagi

 

Jag har MS/Parkinsons/ALS kan jag använda IQoro®?

Ja. IQoro® kan förstås inte bota MS, Parkinsons, ALS eller andra progredierande sjukdomar. Däremot kan, en tidigt insatt träning med IQoro® bidra till att underhålla och bibehålla så mycket som möjligt av den normala funktionen i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck.

IQoro® tränar och aktiverar invärtes muskulatur och gör det möjligt att positivt påverka förmågan att kunna äta via munnen, tugga, använda ansiktsmimiken och att forma ljud (tala) under en förlängd tid. Behandlingen är därför ett bra komplement till traditionell rehabilitering med fysioterapi (sjukgymnastik) där man tränar armar och ben.

Läs mer här: 
 Neurologiska sjukdomar (MS, Parkinsons, ALS)

 

Mitt barn har svårt med talet, kan IQoro® hjälpa?

Det beror på orsaken bakom talsvårigheterna. Om det handlar om en muskulär omognad eller försvagning i bl.a. tunga, läppar och svalg, finns möjlighet att barnet - med hjälp av IQoro® - kan träna upp sin muskulatur och skapa förutsättningar för att kunna forma språkljud och därmed utveckla sin verbala förmåga. Det är dock av vikt att själva språkförståelsen finns hos barnet.

Läs mer här:
 Barn - medfödda eller förvärvade sjukdomar se även
 IQoro® - lika effektiv för i övrigt friska barn med ät-, tal- och sväljsvårigheter 

 

Behöver jag underhållsträna när jag blivit bra?

Det beror på om du tränar p.g.a. en neurologisk skada t.ex. stroke, som orsakat dysfagi och eller förlamning i svalg eller ansikte eller om du tränar p.g.a. muskulär försvagning som t.ex. vid mellangärdesbråck, snarkning eller apné.

Vid muskulär försvagning krävs underhållsträning. Efter uppnått önskat resultat behåll eller minska antalet träningspass till en nivå som passar dig - prova dig fram.

Här hittar du mer information om hur du tränar och rekommenderade behandlingstider.

 Så tränar du och rekommenderade behandlingstider.
 

Kan träning med IQoro® skada?

Nej, träning med IQoro® kan inte skada, behandlingen aktiverar kroppens eget inprogrammerade system – som är en naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler – från mun, hjärna till magsäck.

Initialt kan träningen ge träningsvärk i tugg- och nackmuskler. Detta är övergående som vanlig träningsvärk.

 

Min partner snarkar och jag har sväljsvårigheter kan vi använda samma IQoro®?

Nej, IQoro® är godkänd i enlighet med Svenska läkemedelsverkets krav som en CE-märkt, klass 1 medicinteknisk produkt för en-persons-bruk.

    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen