Blogg

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Ska det vara vakuum i munnen?

Nej. Du ska inte svälja fram ett vakuum i munnen innan du drar i IQoro.

Det är läpparna som ska hålla emot IQoro när du töjer. Om du skapat ett vakuum i munnen genom att svälja behöver dina läppar inte jobba för att hålla emot när du töjer. Då får du en sämre effekt av din träning.

Var ska tungan vara vid träning?

Tungan kommer automatiskt att hamna där den ska när du töjer IQoro utåt enligt våra instruktioner.

Om du ändå känner dig osäker kan det vara bra att veta att tungspetsen kommer att hamna i nedre delen av munnen, bakom framtänderna i underkäken. Tungan kommer dessutom att bli hård och spänd.

Tungan hamnar rätt helt naturligt

Vi brukar oftast lugna oroliga kunder med att även små barn kan behandlas med IQoro – och de tänker inte alls på var tungan hamnar. Alltså behöver du inte övertänka tungans placering. Den kommer helt naturligt att hamna rätt. 

Om musklerna i din mun och ditt svalg dessutom är mycket försvagade och du just börjat träna med IQoro så är det helt normalt att tungan inte hamnar där det är tänkt precis i början. Efter några månaders träning kommer du att känna skillnad.

Vilken form ska munnen ha?

Slut läpparna om IQoro som i ett leende.

Leende istället för pussmun

När du töjer IQoro utåt ska munnen vara formad som ett leende där tänderna inte syns.

Ett vanligt missförstånd är att forma munnen som en pussmun istället för ett leende. Då får du inte samma effekt av din träning.

De leende läpparna ska sluta tätt runt skaftet på IQoro under tiden du töjer. Om du har svårt att hålla läpparna slutna runt IQoro kan du eller någon nära dig hjälpa till genom att hålla emot med andra handens fingrar i ett så kallat käkgrepp.

Läs mer om det under “Träna med assistans”.

 

Ska mina tänder nudda vid varandra?

Dina tänder kan antingen nudda vid varandra, eller så kan det vara ett litet mellanrum mellan tänderna i över- och underkäken när du tränar med IQoro.

Att det skiljer sig åt beror på att vi ser olika ut i munnen.

Slappna av i käken

Även om dina tänder nuddar varandra när du drar i IQoro är det viktigt att du inte biter ihop med tänderna.

Läpparna ska vara spända men käken ska vara avslappnad.

Läs mer: Så tränar du

Ska jag hålla andan?

Ja. När du tränar med IQoro ska du hålla andan de 10 sekunder som du drar i IQoro.

Alla klarar inte att hålla andan i 10 sekunder. Då är det helt okej att hålla andan så länge som du kan. 

Gör så här:

  1. Placera IQoro innanför läpparna.
  2. Andas in ett normalt andetag.
  3. Håll andan i 10 sekunder medan du drar i IQoro enligt våra instruktioner.
  4. Slappna av i läpparna, andas ut och sedan in igen under pausen på tre sekunder för att göra dig redo för nästa töjning med IQoro. 

Läs mer: Så tränar du

Vad betyder statistiskt signifikant?

I statistiska sammanhang betyder ordet signifikant att resultaten är så säkra att man vet att de inte beror på slumpen. Det finns bestämda modeller och metoder för att kunna säga att risken för att slumpfaktorer ligger bakom resultatet är så liten att det går att dra säkra vetenskapliga slutsatser från en studie.

Vedertagna statistiska modeller

När vi skriver att deltagarna i en studie förbättrades signifikant genom träning med IQoro betyder det att vi enligt vedertagna statistiska modeller kan konstatera att förbättringen verkligen skedde på grund av behandlingen och inte av någon annan anledning.

Hur man kan uppnå statistisk signifikans vid en studie varierar. Det beror på bland annat antalet deltagare i studien och hur tydligt resultatet är.

Olika krav för olika typer av studier

Kravet på nivån av statistisk signifikans i en studie kan också variera.
Det krävs därför betydligt fler deltagare för att uppnå statistisk signifikans till en medicinsk studie där man behöver kunna bedöma risken för ovanliga biverkningar, än vad som krävs för exempelvis en vetenskaplig studie på IQoro.

Man vet att IQoro är en medicinteknisk produkt, klass 1, som är riskfri att använda. Därför kan man göra studier där man jämför effekten av IQoro på olika grupper som är betydligt färre än det antal deltagare som man behöver när man exempelvis tar fram ett helt nytt vaccin.

Samarbete med statistiker

Statistisk signifikans beräknas genom statistiska modeller. I studierna på träning med IQoro har antalet deltagare tagits fram i samarbete med en statistiker för att ge ett tillräckligt underlag för att kunna säga att resultatet beror på behandlingen och inte på slumpen.

Signifikans uttrycks ofta i studier som att p < 0.05 vilket innebär att det är mindre än fem procents risk att det resultatet beror på slumpen eller p < 0.001 som innebär att det är mindre än en promilles risk (0,1 %) att resultatet beror på slumpen.

Fler statistiskt signifikanta studier gör resultatet ännu säkrare

Eftersom det i stort sett aldrig går att helt utesluta slumpen i en enstaka studie, eller att en studie på olika sätt påverkas av faktorer som är svåra att bedöma är det viktigt med ytterligare forskning. Resultaten från studierna på träning med IQoro ligger i linje med varandra och uppnår var för sig statistiskt signifikanta resultat.

Varför har ni inga kontrollgrupper?

För det första är det viktigt att poängtera att det inte är våra egna studier. Studierna utförs av forskare vid svenska universitet.

Det finns olika anledningar till att studierna på träning med IQoro inte har några kontrollgrupper.

  • Det inga liknande behandlingar att jämföra med, så det går inte att låta en grupp träna med IQoro och en grupp med ett annat neuromuskulärt redskap.
  • Det är inte etiskt försvarbart att låta en grupp patienter sluta med sin syradämpande medicinering under behandlingen med IQoro.
  • Det är inte heller etiskt försvarbart att låta en kontrollgrupp med symtom på diafragmabråck få en behandling som inte med stor säkerhet kommer att få en positiv effekt på deras symtom.

Däremot fungerar patienterna som sin egen kontrollgrupp. Deltagarna i studierna har konsekvent sökt vård och haft problem under minst ett, och i genomsnitt fyra år. Under den tiden har deltagarna enbart fått traditionell behandling med syradämpande mediciner, men har trots det inte förbättrats. Först därefter har de fått delta i studierna, och då kan man se om och hur patientens symtom utvecklas under studiens gång.

Forskarna har även jämfört olika deltagargrupper med varandra. Resultaten mellan dessa grupper skiljer sig inte åt. Samtliga enskilda studier uppvisar också samstämmiga positiva resultat.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Vad är en kontrollgrupp?

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. De finns med för att man ska kunna jämföra den så kallade försöksgruppen med en annan grupp och på så vis kunna se om resultatet skiljer sig åt mellan grupperna. Vid en vetenskaplig studie på läkemedel kan exempelvis försöksgruppen få verksam medicin, medan kontrollgruppen får tabletter utan verksamt ämne, så kallat placebo.

Behövs det inte fler deltagare?

Antalet deltagare i studierna på IQoro har bestämts tillsammans med en statistiker för att underlaget ska vara tillräckligt stort för att kunna säga att resultaten är statistiskt signifikanta, det vill säga att de inte beror på slumpen.

Den här frågan handlar ofta om jämförelse med stora läkemedelsstudier där man genom att tillföra kroppen ett läkemedel vill göra förändringar i kroppen, exempelvis minska produktionen av magsyra.

Förändringar i kroppen innebär en hög risk som noga måste avvägas mot nyttan, vilket kräver ett betydligt större underlag för att fånga upp ovanliga biverkningar eller placeboeffekter.

IQoro är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1, låg risk. Därmed följer andra krav och regelverk.

Är det era egna studier?

Nej, det är inte våra egna studier.

Forskningen på resultaten från träning med IQoro är utförd av forskarteam med olika professioner inom kirurgi, öron-näsa-hals, logopedi, medicin, specialisttandläkare, sjuksköterskor, mag- och tarm specialist och röntgen vid de svenska universiteten i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro och Karlstad.

Finansieringen kommer från svenska statliga medel eller fonder och har godkänts av en etisk kommitté.

Samtliga 17 studier på träning med IQoro är internationellt publicerade och granskade (peer reviewed) enligt praxis för vetenskapliga studier.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Varför har mina symtom förvärrats?

Symtomförändring sker naturligt och vanligen förändrar sig tidigare symtom i samma takt som muskulaturen blir starkare.

Tidigare symtom kan tillfälligt förvärras för vissa. Det kan bero på flera orsaker och de vanligaste är:

  1. Du har slutat med den symtomlindring som du tidigare använt dig av.
  2. Träning med IQoro ger viss tryckförändring i munhåla-matstrupe och hiatuskanalen (hålet som vi alla har i diafragman som matstrupen löper igenom för att möta upp magsäcken när den befinner sig i sitt naturliga läge under diafragman).

Det kan leda till att vissa symtom blir mer kännbara under en period och att det ökade trycket kan tillfälligt leda till mer reflux. Då är det viktigt att du ändå fortsätter att träna med IQoro eftersom det kommer att bli bättre.

Fortsätt gärna med den symtomlindring som du får positiv effekt av så länge som du behöver det. I takt med att muskulaturen blir starkare kan du trappa ned den.

Hur köper jag IQoro?

IQoro köper du enklast i vår webbshop som privatperson. Här kan du läsa hur du beställer IQoro som vårdgivare.

Den här filmen tar dig igenom hela köpprocessen och är till för dig som inte är van att handla på nätet. Om du inte har möjlighet att köpa IQoro på webben, är du alltid välkommen att ringa vår kundsupport så hjälper vi dig.

https://youtu.be/pbV3t4-_YGw

 

Kan jag betala med faktura?

IQoro kan beställas via kundservice. Mejla till: info@iqoro.com eller ring oss så hjälper vi dig. En faktura bifogas med din leverans och du kan betala med bankbetalning eller via bankgiro. Detta gäller svenska kunder.