Aktuellt

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Kan IQoro ge träningsvärk?

När man belastar muskler intensivt och på ett ovant sätt kan det ge träningsvärk. Därför kan även träning med IQoro ge träningsvärk.

Det är inte farligt och träningsvärken kommer att gå över, samt kommer att minska i takt med att vänjer sig vid belastningen. Du behöver inte avstå träning på grund av träningsvärk, men det kan vara en god idé att ta det lite lugnare.

Här kan du läsa mer om IQoro och träningsvärk, samt hur du kan minska din träningsdos.

Kan man få IQoro utskrivet som hjälpmedel?

Den neuromuskulära träningsmetoden IQoro är inte ett hjälpmedel, det är en träningsmetod som både är förebyggande, bibehåller funktioner längre, behandlande och rehabiliterande. Inom hälso- och sjukvården kan den ändå räknas som ett hjälpmedel ibland. Det gäller då sjukhus/mottagning/klinik har upphandlat IQoro och finns för dem att beställa i deras eget inköpssystem. Hör hur det är hos din vårdkontakt.

Kan man få IQoro via hälso- och sjukvården?

Det ser olika ut över landet och därför svårt att svara på. Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper IQoro, oftast är det logopedmottagningar som ligger i framkant när det gäller användandet. Det finns även Öron-, Näsa- och Halsmottagningar som tillhandahåller IQoro till vissa patientgrupper. Andra mottagningar, kliniker och tandläkare har demo-produkter så de kan visa hur träningen går till, men du får köpa IQoro själv via dem (1 500 kr/st) eller så hänvisas du till webbutiken; iqoro.se.

Samtliga kliniker, mottagningar, sjukhus och privata vårdgivare har möjlighet att upphandla och köpa in IQoro. Hör med din vårdkontakt vad som gäller hos dem. Har de inte tagit ställning till IQoro går det bra att hänvisa till vår hemsida för mer information.

Då IQoro både är förebyggande-, bibehållande-, behandlande- och rehabiliterande neuromuskulär träning kan du även höra dig för med:

– företagshälsovården

– använda friskvårdspeng och få ersättning för inköp

– sjuk- och olycksfallsförsäkring

– söka stipendium via stiftelse t ex Majblomman (gäller barn) eller sök på nätet

– din vårdkontakt

Jag har fått blod i munnen när jag tränar med IQoro. Är det vanligt?

Det händer att man får blod i munnen vid träning. Oftast beror det på dessa orsaker:

– har du haft besvär med sura uppstötningar/reflux/halsbränna/segt slem i halsen så har du troligen haft magsyra som har frätt på slemhinnan i matstrupen. I vanliga fall åker detta blod ner i magsäcken och du märker inte av det. När du tränar med IQoro skapar du ett ökat tryck som kan göra att blodet i stället kommer upp i munnen. Detta är ofarligt. Ibland blandar sig blodet med saliv och kan då se mer ut. Den tryckökning som sker leder inte till blödningar.

– en pågående infektion i munnens slemhinna eller i någon tand kan leda till blod i munnen. Har du mycket tandsten kan även detta bidra till en mer skör och lättblödande slemhinna. Var det länge sedan du besökte tandvården kan det vara dags för ett besök.

– skör slemhinna är en vanlig läkemedelsbiverkan.

Försökt att själv se dig i munnen med hjälp av en spegel eller ta hjälp av någon som kan titta dig i munnen för att se vart blodet kommer ifrån. Du får gärna kontakta oss via telefon eller mejl om du känner dig orolig.

Jag har läst i manualen att det ska finnas ett symtomdokument. Var hittar jag det?

Mejla till; [email protected], så sänder vi detta till dig.

Jag vill inte betala via Klarna, genom webbutiken eller med kort. Hur gör jag min beställning?

IQoro kan beställas via kundservice. Mejla till: [email protected] eller ring oss så hjälper vi dig. En faktura bifogas med din leverans och du kan betala med bankbetalning eller via bankgiro. Detta gäller svenska kunder.

Allergi

IQoro är tillverkad av en medicinsk plast som håller högsta kvalitet. Det är för att minimera risken för överkänslighet. Önskar du ta del av exakt innehåll kontaktar du oss via mejl.

En riktlinje är: tål du att ha en tandborste i munnen så tål du att träna med IQoro 90 sekunder om dagen. En tandborste är ofta tillverkad av en plast som innehåller många fler ämnen och tillsatser. Risken är minimal att du reagerar på det tillverkningsmaterial som IQoro är framställt av. IQoro är svensktillverkad.

Garanti och hållbarhet

IQoro är framtagen genom vetenskapliga studier, är CE-märkt (följer de medicinska direktiv inom EU), registrerat hos Läkemedelsverket, svensktillverkad och patenterad. Det finns en tillverkningsgaranti på 7 månader och den täcker eventuella skador som skett under själva tillverkningen.

När det gäller garanti måste kund kunna bevisa att skadan är från tillverkningen och inte något som skett senare. Innan användning ska produkten kontrolleras av användaren. Uppmärksammas det då någon form av skada på produkten kontaktas återförsäljaren snarast.

I den manual som följer med din IQoro finns information om CE-märkning, garanti och hur du sköter din IQoro på bästa sätt. Rekommenderad användningstid är 12 månader. Detta baserat utifrån att IQoro är en produkt som används i munnen och som man dessutom drar i. Det leder till en naturlig förslitning i plasten vid användandet.

Använd inte en IQoro som har sprickor i plasten eller har gått sönder. IQoro är tillverkad i en medicinsk plast som uppfyller kravet gällande allergi och överkänslighet.

Min partner snarkar och jag har sväljsvårigheter. Kan vi använda samma IQoro?

IQoro är godkänd i enlighet med Svenska Läkemedelsverkets krav som en CE-märkt, klass 1 medicinteknisk produkt för en-persons-bruk. Att dela IQoro kan ses som att dela tandborste, den slits snabbare och det finns risk för smittspridning.

Kan träning med IQoro göra någon skada?

De studier som är gjorda visar inga negativa biverkningar. Träningen aktiverar kroppens eget inprogrammerade system, vilket är en naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler. Initialt kan träningen ge träningsvärk i tugg- och nackmuskler. Lika symtom som vid ”överträning” med IQoro. Detta är övergående precis som vanlig träningsvärk.

Vi känner dock till att personer som lider av nedanstående diagnoser kan få ytterligare besvär.

Vänligen kontakta oss före beställning via telefon eller mejl om du fått någon av dessa diagnoser:

– Trigeminusneuralgi: Attacker med kortvarig intensiv smärta. Sjukdomen debuterar vanligen omkring 50 års ålder och det är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 6/100 000 personer. Sjukdomen delas upp i klassisk- och symtomatisk trigeminusneuralgi. Den förstnämnda beror eventuellt på en mekanisk orsak i form av en kärlslynga som pressar på trigeminusroten eller har ingen påvisbar orsak alls. Vid symtomatisk trigeminusneuralgi har man funnit både tumör eller neurologisk sjukdom som orsak till smärtan. Smärtorna misstolkas inte sällan som att de kommer från tänder eller bihålor. I bägge fallen verkar höger sida drabbas dubbelt så ofta som vänster.

– Paraesofageala bråck: Här har en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen (under hjärtat), medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig själv. Detta är ett mindre vanligt tillstånd.

Paraesofagealt bråck

– Tinnitus: det har hänt att personer med tinnitus får en förändrad ljudbild än vad de vanligen har. Detta beror på att en av de nerver som stimuleras vid träning med IQoro går till mellanörat.

Mitt barn har svårt med talet. Kan träning med IQoro hjälpa?

Det beror på orsaken bakom talsvårigheterna. Om det handlar om en muskulär omognad eller försvagning i bland annat tunga, läppar och svalg, finns möjligheter att barnet kan få god hjälp av IQoro.

IQoro hjälper till att stimulera och träna upp muskulatur och skapar därför förutsättningar för att kunna forma språkljud och därmed utveckla sin verbala förmåga. Dock är det viktigt att själva språkförståelsen finns hos barnet. Träning med IQoro kan ske i hemmet, på skolan, själv eller med assistans.

Många logopeder, i hela Norden och Europa, använder IQoro som ett ”verktyg i verktygslådan” tillsammans med sin specialistkompetens när det träffar patienter/brukare/kunder.

Träningen ska ske tre gånger om dagen för maximal effekt, det är därför man inte enbart kan träna när man träffar sin logoped. IQoro har en storlek som passar för barn från ca 18 månaders ålder och upp till 10-12 års ålder. Därefter används samma storlek som till vuxna.

Läs mer om hur du tränar med IQoro

Jag har MS/Parkinsons/ALS, kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, neuromuskulär träning med IQoro kan hjälpa dig att bevara dina funktioner att tugga, använda ansiktsmimik och forma ljud (tala) under en förlängd tid. IQoro kan inte bota dessa neurologiska progredierande sjukdomar. Inga vetenskapliga studier är gjorda men med hänvisning till kliniks erfarenhet så kan vi säga att om träningen sätts in i ett tidigt skede så kan den bidra till att bibehålla så mycket som möjligt av den normala funktionen i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe och ner till diafragma och magsäck.

IQoro tränar invärtes muskulatur och är därför ett bra komplement till traditionell rehabilitering med fysioterapi och logopedi.