Ska jag sluta med PPI:er när jag börjar träna med IQoro?

Ska jag sluta med PPI:er när jag börjar träna med IQoro?

Nej, det är inget problem att äta PPI-läkemedel och träna med IQoro samtidigt, det kan till och med vara lämpligt att fortsätta med dessa en tid. I takt med att träningen ger resultat kommer dina symtom att minska och därmed behovet av lindring.

Rekommendationen är att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel