Vad är PPI-läkemedel?

Vad är PPI-läkemedel?

Protonpumpshämmare (PPI-läkemedel) finns med en mängd olika namn och tillverkare. I Sverige används vanligen läkemedel som innehåller omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) och lanzoprazol (Lanzo).

I magsäcken har vi magsyra som har till uppgift att bryta ned maten för att tarmen ska kunna ta upp näringsämnen, men magsyran dödar även skadliga virus, bakterier och parasiter.

Magsyran innehåller starkt frätande saltsyra som tillverkas av de så kallade protonpumparna. PPI-läkemedlen ser till att protonpumparna minskar sin produktion, helt eller delvis. 

Med en minskad mängd saltsyra blir magsyran mindre frätande, vilket är bra om man har reflux och olika tillhörande symptom. Men det finns även en del kända biverkningar. Dessa står beskrivna i läkemedlens bipacksedlar som alltid medföljer vid köp, på tillverkarnas hemsidor och i vetenskapliga forskningsstudier

Reboundeffekt när man slutar med PPI-läkemedel

När man slutar med PPI-läkemedel finns risk för en så kallad reboundeffekt. Det innebär att man kan få problem med till exempel ökad halsbränna och sura uppstötningar. Detta kallas ibland för utsättningsdyspepsi.

Dyspepsi ett samlingsnamn för olika symtom som härleds från övre delen av magen. Du kan till exempel ha känslan av en sugande hungerkänsla eller en brännande känsla i magsäckens övre del. 

Besvären kan uppstå när du slutar ta ditt PPI-läkemedel men brukar försvinna efter ett par veckor. Teorin kring varför detta sker lutar åt att det tar tid för protonpumparna att återställas när den kemiska påverkan från PPI-läkemedlet försvinner. Därför är rekommendationen att trappa ned dessa läkemedel successivt/långsamt.

Mer information om att sluta med PPI:er

Du behöver inte sluta med PPI-läkemedel för att börja träna med IQoro.

Många regioner har egna broschyrer där de informerar om hur, när och varför PPI-läkemedel ska tas, samt att man så snart som möjligt ska trappa ut medicineringen för att minska tråkiga biverkningar.

Här hittar du två av informationsbroschyrerna:

Region Skåne: Att sluta med protonpumpshämmare, informationsbroschyr till patienter som ska avsluta sin behandling

Region Västernorrland: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, att sluta med behandling