Vetenskapliga artiklar

Här listar vi publicerade artiklar och bokkapitel relaterad till forskning och användningen av IQoro®.

 

Artiklar

Art. Nr 1 – Interventionsstudie på orofacial regulationsterapi kombinerad med gomplatta.
Art. Nr 2 – Läppkraftsmätaren valideras samt lägsta normalvärdet för läppkraften, rättare sagt kraften i buccinatormekanismen, beräknas utifrån munskärmen Muppy.

Art. Nr 3-12, 16 (publicerade) + Art. Nr 15, 17, 18 (pågår) – Interventionsstudier med IQoro®.
Innan godkänt patent och mönsterskydd för IQoro® utfördes några studier under sekretess, varpå bild eller namn på produkten inte kunde publiceras, istället användes den mer vida benämningen ”oral screen”.

Art. Nr 1, 3-5, 11, 12, 14, 16, 17 – studier på orofaryngeal dysfagi.

Art. Nr 3 – Efter 5 till 8 v träning med IQoro® förbättrades 97 % varav 66 % normaliserade sin sväljfunktion och detta oberoende på om behandlingen insattes tidigt eller sent efter stroke debut.

Art. Nr 4 – Fann bland patienter med stroke, men ej hos friska, en signifikant korrelation mellan läppkraft (LF) och sväljkapacitet (SC) (p = 0.012). LF var oberoende av åldern bland friska, däremot minskade SC med ökad ålder (p < 0.0001), men kom inte ner till ett patologiskt värde. En regressions analys visar att variationen i SC till 73 % påverkas av LF och ålder.

Art. Nr 5 – Efter 13 v träning med IQoro® (30 sek x 3 ggr/dag) fick 71 % av patienter med stroke en normal sväljfunktion jmf med 33 % i gruppen som tränade med gomplatta (30 min x 3 ggr/dag). Effekten kvarstod vid långtidsuppföljningen ca 18 månader efter avslutad träning.

Art. Nr 6, 7, 8 – Studier på facial dysfunktion och behandling visar på 3* signifikant förbättring efter 12 v träning med IQoro® + att effekten kvarstår vid långtidsuppföljningen ca 18 mån senare i art.7+8. Oavsett om behandlingen insattes tidigt eller flera år efter stroke debut fick vi samma goda effekt av träningen med IQoro®.

Art. Nr 9, 10 – Studier på patienter med esofageal dysfagi inkl. felsväljning, reflux m.m. i snitt 4 år (range 1-28 år) visar på 3* signifikanta förbättringar efter 6 till 8 månaders träning med IQoro® 30 sek x 3 ggr/dag. Krävs träning i fler månader då patienter haft sina svårigheter i många år. Troligen krävs även en fortsatt underhållsträning 2 ggr/dag helst innan måltid för bästa effekt.

Art. Nr 11 – Studier på postural kontroll, separata muskelgrupper orofacialt, PEG-nutrierade visar på 3* signifikant förbättring på postural kontroll, muskler orofacialt, orofaryngeal dysfagi + att de 5 PEG-nutrierade kunde äta + dricka/os och PEG kunde utsättas efter 13 v träning med IQoro® på 4 av 5 pat. totalt (den 5:e senare) + att effekt kvarstår vid långtidsuppföljningen ca 18 mån senare.

Art. Nr 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17 – Studier vilka inkluderar långtidsuppföljningar.
Art. Nr 12-15, 17-18 – Ej än publicerade.

Art. Nr. 16 – SOFIA (Swallowing function, Oral health and Food Intake in old Age) – En nationell interventionsstudie med IQoro® på äldre inom korttidsboendet i fem län. Universitetet i Umeå, Örebro och Karlstad är involverade med tre doktorander – en logoped, sjuksköterska och tandhygienist. Fler studier kommer att publiceras.

 

 

Patent (nr 1350314-9) + CE märkning på munskärmen IQoro®.

Avhandling:
Hägg M. Sensorimotor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment. Faculty of Medicine,
Uppsala University, 2007. Thesis.
 Läs abstrakt

Läs abstrakt">


1. (Ingår I avhandling, Paper I) Hägg M. Larsson B. Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Long-lasting Dysphagia. Dysphagia 19:219-230, 2004.
 Läs abstrakt


2. (Ingår i avhandling, Paper II) Hägg M, Olgarsson M. Anniko M. Reliable Lip force measurement in healthy controls and in patients with stroke: A methodological study. Dysphagia 2: pp291-296, 2008.
 Läs abstrakt


3. (Ingår i avhandling, Paper IV) Hägg M, Anniko M. Lip muscle training in stroke patients with dysphagia. ActaOto-Laryngologica, 128 (9): pp1027-1033, 2008.
 Läs abstrakt


4. (Ingår i avhandling, Paper III) Hägg M, Anniko M. Influence of lip force on swallowing capacity in stroke patients and in healthy subjects. ActaOto-Laryngologica 130: pp1204-8, 2010.
 Läs abstrakt

 

5. Hägg M, Tibbling L. Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral screen training on stroke-related dysphagia. The Open Rehabilitation Journal, 2013, 6, pp 26-33.
 Läs abstrakt


6. Hägg M.,Tibbling L. Four-quadrant Facial Function in Dysphagic Patients after Stroke and Healthy Controls. Neurology Research International Volume 2014, Article ID 672685, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/672685
Open access: http://www.hindawi.com/journals/nri/2014/672685/
 Läs abstrakt


7. Hägg MK., Tibbling LI. Effects on facial dysfunction and swallowing capacity of intraoral stimulation early and late after stroke. NeuroRehabilitation. 2015;36(1):101-6. doi: 10.3233/NRE-141197. PMID: 25547771
Open access: http://content.iospress.com/download/neurorehabilitation/nre1197?id=neurorehabilitation%2Fnre1197
 Läs abstrakt


8. Hägg M., Tibbling L. Effect of oral IQoro® and palatal plate training in post-stroke, four-quadrant facial dysfunction and dysphagia: A comparison study. Acta Otolaryngol. 2015 Sep;135(9):962-8. doi:10.3109/00016489.2015.1042043. Epub 2015 May 7. PMID: 25947252
 Läs abstrakt


9. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms.
Acta Otolaryngol. 2015 Jul;135(7):635-9. 
 Läs abstrakt


10. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562
Open access: http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i24/7558.htm
 Läs abstrakt


11. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke.
Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797.
 Läs abstrakt

12. Hägglund P., Olai L., Ståhlnacke K., Persenius M., Hägg M., Andersson M., Koistinen S., Carlsson E., Study protocol for the SOFIA project: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age: a descriptive study with a cluster randomized trial. BMC Geriatrics 2017, 17:78. DOI 10.1186/s12877-017-0466-8 Open access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5364593/ 

 

13. Hägglund P., Fält A., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. Swallowing dysfunction as risk factor for undernutrition in older people admitted to Swedish short-term care: a cross-sectional study. Aging Clin Exp Res. 2018 Apr 16. doi: 10.1007/s40520-018-0944-7 

 

14. Franzén T., Tibbling L., Hägg M. Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients. Acta Oto-Laryngologica, DOI: 10.1080/00016489.2018.1503715

 

15. Hägglund P., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. Effects of neuromuscular treatment with an oral training device on swallowing dysfunction among older people in short-term care - a cluster randomized, controlled trial. Submitted to Age and Ageing (AA-18-0733.R1)

 

16. Hägg M., Hägglund P., Larsson B., Levring Jäghagen E., Wester P. Oral Screen training in patients with dysphagia after stroke – a prospective randomized open-label study with blinded evaluators.

 

17. Hägg M., Tibbling L. Meal observation test, on post-stroke long-lasting dysphagia, compared with a timed swallowing capacity test and VAS before, after the end of oral neuromuscular training, and at a late follow-up.

 

18. Snarkstudie

 

 

Bokkapitel

 • Hägg M. Beneficial Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Dysphagia. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.
   
 • Hägg M. My Role as a Dentist in the Team at the Speech & Swallowing Centre, Gäv­leborg County Council. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.
   
 • Hägg M. Normal Eating Development. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.
   
 • Hägg M. Orofacial regulation therapy in combination with Bensow palatal plate for pa­tients with cerebral palsy. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.
   
 • Carlsson E, Hägg M. Foods and Dietary supplements in the prevention and treatment of disease in older adults. Kapitel: Care for stroke patients with eating difficulties. Med­författare fil.dr., utvecklingschef och forskningshandledare, sjuksköterska Eva Carlsson, Örebro läns landsting och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Publicerad 2015.

 

Övrig publicering

 • Flynn C. M. Ph.D. Post-market evalutation, in the United Kingdom and Sweden, of the IQoro programme for remediation of dysphagia, hiatus hernia and reflux, sleep apnoea and snoring. May 2018
   
 • Hägg M. En ny kostnadseffektiv och enkel behandling av sväljsvårigheter. Svensk ÖNH-Tidskrift Volym 16, Nr 1-2, 2009
   
 • Hägg M. Sväljsvårigheter hos Whiplashskadade – stor okunskap råder. Dysfaginytt, Årg 18, Nr 3, 2009
   
 • Hägg M. Tandläkare kan vara en resurs vid sväljningsproblem, NFH Bulletinen Nr 2, 2008
   
 • Hägg M. Tandläkare kan hjälpa sväljningshandikappade. Tandläkartidningen Årg 100, Nr 11, 2008
   
 • Hägg M. Via munnen reorganiseras hjärnan och hjälper sväljningshandikappade. Sjukhus-tandläkartidningen, Årg 33, Nr 2, 2008
   
 • Hägg M, Tibbling Grahn L. Downs syndrom. Behandling med tonvikt på dregling, sväljning, tal och bettfunktion. Dysfaginytt, 2003
   
 • Hägg M. Case Studies – Stroke och LKG-defekter. Tandläkartidningen, 2000
   
 • Hägg M. Stroke-Dysphagia. Eurpean Study Group for Dysphagia and Globus, October Page 89, 1998
   
 • Hägg M. Dysfagi. Sjukhustandläkartidningen, 1998

 

    

Produkter
  Drift & produktion:  Wikinggruppen