Våra kunder berättar - Skada mot huvud-, halsområde

Nu kan Jimmy äta igen!

När Jimmy Johansson, Sala, var 25 år råkade han ut för en motorcykelolycka och ådrog sig en allvarlig hjärnskada. Idag sitter han i rullstol och är beroende av sina assistenter dygnet runt. En av dessa, Andreas Björkfall, berättar att man inte riktigt vet hur pass utbredd Jimmys hjärnskada är då den troligtvis inte utretts ordentligt. Klart är, att Jimmys vänstra kroppshalva är förslappad, okontrollerbar och spasmisk, medan den högra är mer kontrollerbar. Jimmy lider också av epilepsi och förlorad talförmåga.

Via ögon, grymtande ljud och handtryck - där tumme pekfinger betyder ja, och de andra tre fingrarna nej - kan Jimmy kommunicera med sin omgivning. Intellektet och humorn är det inget fel på menar hans assistent Andreas Björkfall.

- Jobbet med Jimmy, är A och O för mig. Han är en glad skit, en gammal raggare med massor av humor. En dag med Jimmy kan bestå av ett enda långt garv, säger Andreas.

På grund av den vänstersidiga förslappningen, har inte den vänstra ansiktshalvan hängt med. Muskulaturen har varit slapp, vilket medfört att Jimmy lidit av sväljsvårigheter och dreglingsproblematik. Otaliga är de gånger som han svalt fel och fått upp maten. Flera sväljröntgen har påvisat fördröjda sväljningsreflexer, vilket förklarat de utdragna måltidssituationerna där Jimmy hamstrat mat i ena kinden. Sedan olyckan har det därför varit mycket flytande föda som gällt, samt långa perioder av sondmatning.

Det var i somras när Jimmy insjuknade i en svår lunginflammation som läkarna ansåg att sondmatningen via hans ”knapp” i magen borde bli mer permanent. Visserligen skulle assistentteamet fortsätta ge smakportioner, men beskedet fick omgivningen att reagera.

- Det kändes så tragiskt på något vis. Jimmy återfick ju faktiskt sväljförmågan via en träningsmetod strax efter olyckan. Därför funderade vi över om det inte skulle gå att träna upp sväljförmågan igen. Den tidigare metoden var dock väldigt smärtsam och tillämpas inte längre, men den visade ändå att muskulaturen går att påverka, menar Andreas.

Mot den bakgrunden satte assistenterna igång med att söka alternativ via internet. Slutligen googlade de fram munskärmen IQoro, och såg att behandlingsmetoden var mycket effektivt mot sväljsvårigheter. Osäkra på om den även fungerade på människor med förvärvade hjärnskador ringde assistenterna upp MYoroface och fick prata med deras medicinskt ansvarige.

Det har nu gått dryga tre månader sedan Jimmy Johansson i Sala började träna med IQoro, och både Jimmy själv och hans närmaste omgivning har redan märkt resultat.

– Det har gått över förväntan! Trots att han har en tid kvar av den rekommenderade behandlingstiden har både käk- och ansiktsmuskulaturen blivit starkare. Ansiktet är mer symmetriskt och Jimmy hamstrar inte längre mat i vänstra kinden som förut. Både svälj- och tuggförmågan har triggats igång och han har betydligt lättare att äta. Måltidssituationerna går överlag mycket fortare.  En period – innan ett träningsuppehåll på grund av en förkylning – avtog dreglingen helt. Det var häftigt, berättar Andreas Björkfall.

Dilemmat på vägen fram mot fortsatta framsteg är att Jimmy aldrig varit förtjust i ansiktsberöring, och eftersom han är beroende av sina assistenters hjälp blir det så klart lite klurigt.

– Dessutom har han ju blivit så stark i käkmusklerna att han ibland vägrar att öppna eller stänga munnen vid träning. Då är det kört. Men via MYoroface fick vi tips, om en speciell ansiktsmassage som underlättar övningarna och den går han oftast med på.

Alla runt Jimmy är glada över den positiva utvecklingen, liksom han själv. Varje bibehållen förmåga för en rörelsehindrad är värd sin vikt i guld.

– Vi vill gärna berätta Jimmys historia. Förhoppningsvis kan det bidra till att ge flera hopp i samma situation, menar Andreas Björkfall.

Vår son Petter Falk var med om en allvarlig bilolycka 1997 och fick en svår hjärnskada. Han var då 21 år. Efter olyckan har Petter haft svårt att stänga munnen, äta samt att tala. Genom åren har vi prövat olika former av sjukgymnastik och massage. Flera övningar har varit framgångsrika, men bara så länge de pågått. De har inte givit några bestående förändringar.

Vi skaffade IQoro i juni 2014 och Petter själv säger sig inte uppleva några förbättringar, men vi i hans omgivning har noterat dem. Vi kan se att hans ansikte blivit mer symmetriskt, att han gjort framsteg gällande talet och att måltidssituationerna underlättats. Eftersom olyckan inträffade för så många år sedan tror vi att det kommer att ta lång tid att få bestående resultat. Vi hyser dock gott hopp om det och Petter fortsätter med övningarna.”

Anders Falk, pappa till Petter Falk 39 år, Uppsala, förvärvad hjärnskada.

 

 

Christinas framsteg ger hopp för personer med
förvärvade hjärnskador

Det har gått över sex år sedan Uppdrag Gransknings uppmärksammade inslag om Christina Hedlunds misslyckade bröstoperation i Polen, som ledde till en allvarlig hjärnskada. Idag bor Christina tillsammans med mamma Ann-Katrin Berggren, som oförtröttligt kämpar för Christinas rätt till adekvat rehabilitering och juridisk upprättelse. I rehabiliteringen har den neuromuskulära behandlingen IQoro haft betydelse.

Det är SVT Nyheter Skåne som träffar Christina Hedlund och hennes mamma strax före jul för en uppföljning av dagsläget. Inslaget vittnar om flera positiva nyheter.

– Det har varit en sex år lång mardröm, men nu har fyra av de inblandade läkarna äntligen dömts till fängelse, berättar Ann-Katrin Berggren.

Förutom den rent juridiska upprättelsen vittnar både Ann-Katrin och Christinas logoped om hennes framsteg. Den neuromuskulära behandlingen IQoro i kombination med annan rehabilitering har gett resultat.

– Munhanteln fungerar väldigt bra. Den stärker muskulaturen i munnen, svalget och ända ner till magsäcken faktiskt. Jag märker hur Christina medverkar alltmer när vi tränar, berättar logopeden.

Hon får medhåll av Ann-Katrin Berggren, som själv arbetar som läkare.

– Det är överlag ett stort svart hål när det gäller kunskapen om munnen och svalgets betydelse för rehabilitering av hjärnskadade. Jag har förstått under resans gång vilken betydelse detta har för människor med förvärvade hjärnskador.

Hon berättar om hur dottern gör små framsteg hela tiden. Allt från att börja svälja lite på egen hand till att kunna se på teve och kommunicera. Christina svarar med långa hummanden på sin mammas frågor, som om hon själv har en bild av att hon faktiskt använder sig av meningar.

– Enstaka ord som ja, nej och mamma har dock börjat komma, säger Ann-Katrin.

Enligt den behandlande logopeden står man just i begrepp att öka munhantelsträningen till tre pass per dag, som är den rekommenderade träningsdosen. Detta i kombination med annan rehabilitering gör att man ser ljusare på framtiden än tidigare.

– Jag önskar och tror att detta bara är början, säger Ann-Katrin Berggren till SVT Nyheter Skåne.

Se hela inslaget här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-lever-christina-efter-katastrofala-operationen

 

    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen