ACNR skriver: IQoro för strokerelaterad dysfagi

ACNR skriver: IQoro för strokerelaterad dysfagi

Den internationella tidskriften Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation (ACNR) lyfte den 1 augusti 2019 upp nyheten:

“National Institute of Health and Care Excellence (NICE) har tagit fram en Medtech innovations briefing, råd för att hjälpa lokala beslutsfattare med användningen av IQoro i behandling av strokerelaterad dysfagi. För att sammanfatta deras grundliga studie av effektiviteten av IQoro i behandling av sviter efter stroke, så bedömer NICE den som unik, innovativ och avsedd för såväl standardbehandling som rehabilitering via logoped för personer med stroke-relaterad dysfagi.   

Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation (ACNR) är en internationell, en kvalitetsgranskad tidskrift med säte i Storbritannien. Tidskiften syftar till att hålla upptagna praktiserande specialister uppdaterade om de senaste framstegen inom neurologi och neurovetenskap vid sidan av sina specialiseringar.

Läs hela artikeln här (på engelska)

Medtech innovation briefing [MIB175] https://www.nice.org.uk/advice/mib175/chapter/Summary

 
    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen