Föreläsning med mersmak!

Föreläsning med mersmak!

Den 27 maj bjöd medtechföretaget MYoroface in forskaren och specialisten i orofacial medicin, Mary Hägg från Hudiksvall, till öppen föreläsning på Kulturhuset Glada Hudik. Där fick den drygt nittiotaliga åhörarskaran, ta del av hennes fascinerande forskarresa. Om hur det kom sig att hon som specialisttandläkare egentligen började intressera sig för patienter med sväljsvårigheter? Eller för att citera Mary Hägg själv:

”Det var min enorma nyfikenhet och vilja att hjälpa människor med sväljsvårigheter på ett effektivare sätt, som gjorde att jag började forska inom ämnet.”

Hon förklarade att utöver den grupp som har sväljsvårigheter - till följd av sjukdom, medfödd diagnos eller yttre trauma - så lider upp till 10 % av den så kallade friska befolkningen av sväljsvårigheter. Många i publiken nickade igenkännande när Mary tillade att denna patientgrupp allt som oftast slussas runt i vården, utan att få någon lindring eller förståelse för sina problem.

Kvällens gäst berättade vidare om hur hon genom sin mer än 20 år långa forskning bl.a. lyckat visa på den komplexa kedja av muskler och nerver som måste samverka för att sväljmekanismen ska fungera optimalt. Mary Hägg förklarade även hur det går - via en munskärm - att komma åt och stimulera denna komplexa kedja, så att en person med störning i ät- tal- och sväljfunktionen kan träna upp sin förmåga igen.
En del av föreläsningen ägnades åt en beskrivning av hur hur IQoro, också kan hjälpa mot så många andra symptom och diagnoser, såsom snarkning, sömnapné, ansiktsförlamning, talsvårigheter, samt avvikande ansikts-, bett- och käkutveckling.

Mary Hägg och personalen på MYoroface visade därefter rent praktiskt, hur träningen och behandlingsmetoden med den den CE-märkta munskärmen går till. Kvällen avrundades sedan med mingel där åhörarna hade möjlighet att ställa frågor direkt till Mary Hägg.

Vi på MYoroface vill passa på att tacka Mary för en mycket intressant föreläsning, Agnetha Påhlin som modererade kvällen samt publiken som rest från både när och fjärran för att förgylla en givande afton.

    

    
    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen