Mary Hägg föreläser på Sunderbyns Sjukhus 

Onsdag 14 maj föreläser Mary Hägg på Sunderbyns Sjukhus under följande tema:

Oralmotorisk behandling kan hjälpa människor med ät-, svälj-och talproblem både som habilitering vid medfödda funktionsnedsättningar och vid rehabilitering efter förvärvade funktionsnedsättningar, t.ex. efter stroke, en oral cancerbehandling eller efter olyckshändelser. Även andra kan ha nytta av oralmotorisk behandling, t.ex. äldre patienter med försämrad protesfunktion och snarkare. 

Eftersom det sannolikt finns ett dolt behandlingsbehov inom detta område är det bra om olika aktörer kan hjälpas åt att identifiera aktuella patienter.
    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen