Medtechföretaget bakom IQoro® lanserar ny webbsida

Medtechföretaget bakom IQoro® lanserar ny webbsida

MYoroface har i dagarna lanserat sin nya e-handel och hemsida i Sverige och Storbritannien gällande sväljsvårigheter - dysfagi - och snarkning. Dysfagi är en av Sveriges (Västvärldens) vanligaste, men mest okända funktionsnedsättningar. Myoroface.com, är nu ett gediget kunskapsnav där alltifrån symptombeskrivning till bakomliggande orsaker beskrivs, samt hur munhanteln IQoro® behandlar och går till botten med grundproblematiken.

– Jag påstår att vi lyckats i vår ambition. Nu når vi drabbade, anhöriga och vårdgivare i en och samma plattform, säger den nöjda marknadschefen och projektledaren Linn Hägg efter det mer än ett år lång värkarbetet.

Hon menar att MYoroface - med över 20 års forskning i ryggen - nu tagit ett samlat grepp runt Dysfagi så att dess existens och utbredda problematik äntligen lyfts upp och synliggörs.

– Folk har lidit i det tysta alldeles för länge. Närmare 2 miljoner svenskar har famlat i blindo efter såväl information som adekvat behandling, vår hemsida erbjuder nu både och.

Oavsett sökning på stroke, mellangärdesbråck (Hiatus hernia), förvärvad skada eller medfödda problem, kommer man enkelt kunna navigera sig fram och hitta rätt menar MYoroface. Därtill berättar kunder och vårdgivare om sina egna erfarenheter av IQoro®.

Alla medicinska texter har skrivits av Mary Hägg, forskaren och tillika innovatören bakom den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro® i nära samarbete med MYoroface.

Linn Hägg, Marknads- och försäljningschef

– Vår målsättning har varit att bryta ner forskning och kunskap till en förståelig nivå eftersom alla inte är insatta i olika medicinska termer. Tyngdpunkt har även lagts på att åskådliggöra varför och hur IQoro® kan vara så effektiv på så många olika problem.

Efterfrågan på IQoro® utomlands är stor och ökar för varje dag.

– Beställningar via den nya e-handelslösningen har redan börjat strömma in från Storbritannien. Det händer mycket nu. Nästa steg blir att öppna upp mot övriga Europa.

Inom kort publiceras också siffrorna från pilotstudien gällande snarkning och sömnapné, resultaten är lovande. Detta stärker ytterligare det breda användningsområdet IQoro® har, avslutar Linn Hägg.

 
    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen