MYoroface tar ansvar

MYoroface tar ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och fokusera på de områden där verksamheten i hög grad påverkar människor och vår miljö. Som kund ska du känna dig trygg med det du handlar hos oss.

Vi involverar alla våra medarbetare i hållbarhetsarbetet vilket skapar stolthet och medvetenhet över ansvaret från tillverkning till kund samt för destruktion av uttjänta produkter i ett integrerat miljötänk.

  • Hälsa – vi arbetar för bättre hälsa hos kunder såväl som medarbetare.
  • Lagstiftning – Vi följer gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Leverantörer – vi ställer höga krav på produkter och leverantörer för att de ska få leverera. Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och väljer i första hand miljövänligare alternativ, vilket gör att vi i första hand väljer så lokala leverantörer som möjligt för att minska transporter och utsläpp.
  • Miljö – vi minskar miljöbelastning genom att samla in uttjänta produkter och minska utsläpp från transporter. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. Vi ska sträva efter en ständig förbättring och bevaka utveckling inom berörda områden.
  • Medarbetare – medarbetarnas hälsa, mångfald och jämställdhet motiverar och hjälper oss att tillgodose våra kunders olika behov. Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
  • Lönsamhet – långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig medtech leverantör och möjliggöra spridningen till behövande världen över.