Cancer – ansikte, mun, huvud, hals

  Hitta på sidan:

  Skräcken för cancer sitter djupt rotad. Bland det första en person med begynnande sväljsvårigheter, dysfagi, ofta kanske först tänker på är cancer. I vissa fall kan det vara symptom på cancer, men de vanligaste orsakerna till dysfagi är sviter efter en stroke eller ett mellangärdesbråck. Behandling av cancer i ansikte-, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet kan  däremot ge upphov till skador som påverkar tal-, ät och sväljfunktionen i olika grad. Nedan beskriver vi kortfattat hur dysfagi kan uppträda som ett symptom på cancer. Vidare går vi in på hur IQoro – en ny neuromuskulär behandlingsmetod – kan hjälpa dig som fått problem i ansikte, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet i samband med en cancerbehandling.
   


  I Sverige insjuknar ca 1000 personer årligen i cancer inom mun-, svalg- eller strupområdet. Dessa cancerformer tillhör de mer ovanliga. Män äldre än 65 år är överrepresenterande bland de som insjuknar och motsvarar 70 % av alla drabbade, men även yngre och kvinnor drabbas. Av de som insjuknar utgör ca 50 % cancer i munhålan, 25 % i svalget och ca 25 % i strupen.[1]
   

  Vanliga symptom vid munhåls-, svalg- och strupcancer

  De första symptomen kan vara heshet, knölar, vårtor eller sår i munnen som inte vill läka. Det kan även handla om en ständig, konstant klumpkänsla i halsen, svårigheter att äta, tugga och svälja som kan vara mer eller mindre diffusa. Allmänt råd enligt Cancerfonden är att söka läkare om symptomen kvarstår i 4-5 veckor, eller efter 3 veckor vid heshet.[2] 

  Blir det alltid stopp vid viss storlek på tuggan som du sväljer, kan det bero på någon form av förträngning, t.ex. ärrbildning, fickor längs matstrupen eller tumör – s.k. konstant dysfagi. Misstänks denna typ skall du omgående be om remiss till specialistläkare; kirurg eller gastroenterolog.[3]

  Läs mer om olika symptom 

   

  Cancer i munhålan – oral dysfagi [1]

  • Svårigheter att röra tungan, tugga och svälja.
  • Förändringar i talet.
  • Irritation på läppar eller inne i munhålan t.ex. sår, vårta eller knöl som inte försvinner. 
  • Tandproteser som inte passar längre.

  Cancer i svalget – faryngeal dysfagi [1]

  • Sväljsvårigheter, med felsväljningar
  • Hosta och heshet.

  Ibland förekommer: 

  • Problem med talet.
  • Väsande visslande ljud vid in- och utandning.

  Strupcancer – ovanligare med dysfagi [1]

  • Heshet eller röstförändringar - om cancern sitter på stämbanden.

  Ibland förekommer diffusa symptom av: 

  • Lätta sväljbesvär.
  • Klumpkänsla i halsen. 
  • Smärta som ibland strålar ut mot ena örat.

  Matstrupscancer – konstant esofageal dysfagi [1]

  Drabbar i Sverige cirka 400 personer årligen, framförallt män. Personer som drabbas har ofta varit rökare under många år och eller överkonsumerat alkohol.

  • Sväljsvårigheterna, dysfagi, yttrar sig som ett stopp i bröstet vid viss storlek på tuggan. 
   Överskrids denna storlek blir det alltid stopp. 
  • Viktnedgång.

  Kan förekomma:

  • Smärta vid sväljning.
  • Blödning.
  • Heshet.

  Får du alltid stopp vid en viss tuggstorlek skall du söka läkare. Det behöver dock inte betyda cancer. En godartad förträngning kan uppstå på grund av ärrbildningar, efter sår som orsakats av tabletter eller för mycket magsyra.[4]
   

  För mer information angående dessa cancerformer, symptom och behandling hänvisar vi till:

   

  Sväljsvårigheter efter operation, strålnings- eller cytostatikabehandling

  Efter en operation – där del av t.ex. tunga, käke eller ansikte avlägsnats med cancertumören – strålnings- eller cytostatikabehandling är det vanligt att svälj- och talsvårigheter uppstår i någon form. Även vid t.ex. hudcancer i ansiktet eller tumörer i hjärnan, kan komplikationer under eller efter behandling ge upphov till tal- och sväljsvårigheter och eller en ansiktsdysfunktion/ -förlamning.

  På grund av komplikationer vid behandling, som t.ex. nerv- och vävnadsskador eller blödningar, kan funktionen i ansikte, mun, svalg och hals påverkas och orsaka problem som svälj- och talsvårigheter. 
  Vid dylika skador handlar det framförallt om att muskelstyrkan samt att koordinationen mellan olika muskelgrupper för talet samt för de olika sväljfaserna under sväljningsprocessen påverkas och rubbas. Sväljningsprocessen från mun till mage är komplicerad och komplex med 148 muskler, flera salivkörtlar och fem hjärnnerver (CN, cranial nerve, Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus, Vagus och Hypoglossus), ett system som också vid liten skada ger begränsningar med påverkan på livskvalitén. 

   Läs mer om sväljningsprocessen här.
   

  Sväljsvårigheter i varierande grad 

  Problemen kan variera från svårigheter att sluta munnen, en icke tillförlitlig sväljreflex till problem som sitter längre ner i svalget eller matstrupen. Det är också vanligt att salivproduktionen blir påverkad och leder till muntorrhet, som ger svårigheter att bearbeta och bryta ner maten i munhålan samt att svälja den. Inte sällan sätter du i halsen med också risk för att få maten ner i luftstrupen, med hostattacker som följd. En felsväljning kan också ske utan efterföljande hosta s.k. ”tyst aspiration”, vilket är allvarligare, eftersom hostan annars hjälper dig att få upp det som hamnat fel. 

  För att minimera risken för lunginflammation är det mycket viktigt att hålla god munhygien – att du borstar tänderna med mjuk tandborste och rengör mellan tänderna med t.ex. tandtråd eller tandsticka. Det är nämligen inte felsväljningen i sig som orsakar lunginflammation – utan bakterier vid dålig munhygien som dras med ner i lungorna.   
   

  Sväljsvårigheter efter munhålecancer [3] 

  De flesta med cancer strålbehandlas innan eller efter operation, vilket kan slå ut salivkörtlarna och orsaka torra, irriterade eller till och med såriga munslemhinnor. Det gör ont att äta och du kan behöva bedöva munnen med t.ex. Xylocain gel. Du kan också behöva dricka mycket vatten för att skölja ned maten. 
   

  Motverka muntorrhet

  För att motverka muntorrhet kan du smörja läppar med t.ex. bivax och fukta munhålan med olika typer av geler eller saliversättningsmedel, gärna oljiga innehållande t.ex. solrosolja. Välj ett medel utan fluor, för att kunna använda det så ofta du behöver. Salivproduktionen är även viktig för tänderna, håll därför god munhygien och drick ordentligt med vatten. 
   

  Om del av tunga avlägsnats vid operation [3]

  Tungan är viktig både för tal och sväljfunktionen. Även om nära hälften av tungan blir bortopererad kan ändock en stor del av funktionerna bibehållas. Om däremot större delen av tungbasen avlägsnas vid operation uppstår ordentliga sväljsvårigheter. Vätska kan då rinna ner okontrollerat i svalget och hamna i luftvägarna samt orsaka hosta.

   Läs också ”Tips för en säkrare sväljning”, nedan eller klicka här.
   

  Vid strålnings- eller operationsskador på främre gombågar [3]

  Sväljreflexen initieras när tuggan passerar de främre gombågarna. Om dessa skadats efter operation eller utsatts för strålskador är det svårt att utlösa sväljningen. Du kan då vara hjälpt av att ligga ner med kudde under huvudet i nivå med hjässan, gärna med nedbockad haka mot bröstet när du ska svälja. Du bör ha det lugnt omkring dig och du bör absolut inte tala med någon när du äter. Det kan också vara en fördel om du andas in och håller andan hårt innan du sväljer. Det är även viktigt att inte blanda mat med olika konsistens i samma tugga t.ex. om du äter gröt med mjölk, bör mjölken tas för sig. 

  Sväljsvårigheter efter strupcancer 

  Om struphuvudet avlägsnats vid operation[3]

  Om hela struphuvudet opererats bort har i regel också muskulaturen i svalget och övre matstrupsmunnen påverkats. Mat kan då lätt stanna upp i svalget och också komma upp i näsan. Däremot är förbindelsen till luftvägen stängd, vilket förhindrar felsväljning och eller kvävningsattack.

  Bästa sättet att undvika stopp i svalget är att konsistensanpassa maten. En mixer eller matberedare kan vara till stor hjälp. Ju slätare och mjukare mat desto lättare går det.[3] 

   Läs också ”Tips för en säkrare sväljning”, nedan eller klicka här.
   

  Om översta delen av struphuvudet är bortopererad [3]

  En del personer med strupcancer får översta delen av struphuvudet och struplocket bortopererat, medan stämbanden finns kvar. Struplocket används normalt för att skydda luftvägarna i samband med sväljning. I avsaknad av struplock har du därmed ett mycket dåligt skydd och riskerar felsväljning och kvävningsattacker.

   Läs också ”Tips för en säkrare sväljning”, nedan eller klicka här.

  Sväljsvårigheter efter cancer i halslymfkörtlar [3]

  Om du drabbats av cancer i halslymfkörtlar, t.ex. dottersvulster på halsen, har du i regel fått kraftig strålning mot detta område på halsen. En strålbehandling kan liknas vid en brännskada i vävnaden, som orsakar ärrbildning i underhuden och underliggande vävnader. Detta kan, utöver eventuella nervskador, medföra låsningar i svalgmuskulaturen som försvårar sväljningen och kan innebära felsväljningar. [3]
   

  Tips för en säkrare sväljning efter cancerbehandling [3]

  För att underlätta sväljningen samt minimera risken att svälja fel efter en cancerbehandling i ansikte, mun, huvud och hals, läs nedanstående tips:

  1. Vätskor bör blandas ut med förtjockningsmedel eller gelatinprodukter för att ge en mer trögflytande form. Det är även viktigt att inte blanda mat med olika konsistens i samma tugga t.ex. om du äter gröt med mjölk, bör mjölken tas för sig. 
  2. Anpassa sittställningen;
   Sitt upprätt, titta rakt fram och håll huvudet lätt nedåt bockat.
  3. Före sväljning andas du in och håller andan kraftigt, då stängs stämbanden.
  4. Efter sväljning gör du en kort hoststöt för att tvinga bort eventuella matrester som lagt sig ovanför stämbanden.  
    

  Behandling med IQoro® - Vid normal eller viss bibehållen känsel

  Träning med IQoro – en unik neuromuskulär behandlingsmetod – under 30 sekunder tre gånger dagligen – kan förbättra muskelstyrka och koordination för en säkrare och effektivare sväljfunktion. Då träningen även når muskler i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragman innebär detta en möjlighet att många olika funktioner kan förbättras även för dig som drabbats av cancer i ansikte-, mun- huvud och hals. Det kan röra sig om bättre förmåga att kunna använda ansiktets mimiska muskulatur, att bättre kunna tala, äta och svälja.

  Träning med IQoro bidrar ytterligare till att stimulera körtlar (i underläpp och gomtak) som producerar den smörjande saliven samt spottkörtlar (i kinder och under tungan) som producerar den tunnflytande saliven. Detta skulle kunna lindra muntorrheten. 

  Under stimulering av sväljningsprocessen med IQoro leds signaler via olika fibrer, s.k. olika motorneuron i hjärnstammen, ner till muskler och körtlar som aktiveras. Det finns tre olika typer av fibrer varav den tredje typen, Generella Vicerala Efferenta (GVE), ingår i hjärnnerverna CN Facialis och Glossopharyngeus och skickar signaler till bl.a. tårkörtlar och spottkörtlar.  Detta förklarar varför behandling med IQoro även skulle kunna ha en positiv effekt på muntorrheten.  

  Om träning med IQoro har en effekt även efter komplikationer vid behandling av cancer i ansikte, mun, huvud, hals är inte vetenskapligt säkerställd. Att IQoro kan fungera som ett behandlingsalternativ eller komplement är dock troligt utifrån tidigare klinisk erfarenhet och över 20 års forskning, som bland annat visar att muskulatur i ansikte, munhåla, svalg, och matstrupe ner till diafragman får en förbättrad funktion genom träning med IQoro. Läs mer om forskningen här.

  Forskningen visar att IQoro aktivt stimulerar munnen och på så sätt når styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplad till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna däribland ansiktsmimik, förmågan att forma ljud (tal) och kroppshållning (postural kontroll)[5] m.m
   

  Viss känsel bibehållen - En förutsättning för optimal effekt 

  Då både nervsystem och muskulatur triggas genom stimulering via känselnerverna innebär det att känseln är viktig för optimal effekt vid träning med IQoro. Förutsättningen för att behandlingen ska fungera är att viss känsel, som via tryck, beröring, smak och temperatur, finns bibehållen i ansikte, munhåla eller svalg. 
   

  Har du känsel i ansikte, munhåla och svalg? 

  Du kan själv, eller med hjälp av någon annan, testa om du har känsel kvar genom att t.ex. känna utanpå kinderna med händerna på var sin sida. Du kan även testa din känsel i läppar, tunga, kindernas insida, svalget (främre gombågen) på höger och vänster sida, genom att använda en tandborste. Finns viss känsel bibehållen i något område, finns goda förutsättningar till att förbättra hela eller delar av muskelkedjan från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragman och magsäcken. 

  Vid osäkerhet kontakta ÖNH läkare för en bedömning av känsel i ansikte, munhåla, svalg för att kunna  avgöra huruvida behandling med IQoro skulle kunna fungera för dig. 
   

  Hur snart ses en effekt av behandlingen med IQoro®?

  Beroende på sjukdomsbakgrund och eventuella anlag kan behandlingstiden med IQoro variera från någon till några månader eller mer. 

   Läs vidare om hur träningen fungerar här. 
   

  Köp din IQoro

   

   

  Cancer – ansikte, mun, huvud, hals illustration

  Cancer – ansikte, mun, huvud, hals

   

   


  ”Jag har haft problem med att svälja sen 1,5 år tillbaka och sökt hjälp ett flertal gånger på öron-näsa-hals kliniken och genomgått gastroskopi samt röntgenundersökningar, men ingen har kunnat ge mig en förklaring till mina sväljsvårigheter eller kunnat ge mig någon behandling.

  Den obehagliga klumpkänslan, hesheten och svårigheten att t o m svälja ner min saliv har varit så allvarlig tidvis och krävt sjukskrivning...

   Klicka här för att läsa mer

   

   

  Sjukvården borde tillhandahålla IQoro

  ”I början av 2013 blev jag diagnosticerad med tonsillcancer. Jag svarade ja på frågan om jag ville medverka i en studie och lottades då till att bli behandlad med antikroppen Erbitux i kombination med strålbehandling. Erbitux injekterades veckovis och jag strålades sammanlagt 34 ggr mot hals och lymfkörtlar i närområdet. Behandlingen förde med sig allvarliga strålskador som gav mig svårigheter att svälja och äta...

   Klicka här för att läsa mer

   


  Text: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg,
  i samarbete med MYoroface, oktober 2016.


  Källhänvisningar  

   

  1. Cancerfonden, (2015), munhåle-svalg-strupcancer.
   https://www.cancerfonden.se/om-cancer/huvud-hals-cancer
    
  2. Tibbling Grahn L., Med dr., professor emerita, (2004), Svenska dysfagiförbundet – Cancer och dysfagi, pdf.
    
  3. Cancerfonden.se (2014), Matstrupscancer, text granskad, Jesper Lagergren Professor, Karolinska universitetssjukhuset
   https://www.cancerfonden.se/om-cancer/matstrupscancer
    
  4. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797
    
  5. Forskning bakom IQoro® – se separat artikellista, klicka här.

   

   

      

  Produkter
   Drift & produktion:  Wikinggruppen