Sura uppstötningar och halsbränna

  Att ofta besväras av sura uppstötningar och halsbränna leder till att din vardag och sömn kan bli påverkad.

  Allt från att under måltid känna en brännande känsla i halsen, att du undviker vissa maträtter, te eller kaffe. Du känner dig trött och irriterad på grund av en störd nattsömn, eftersom magsyran lättare läcker upp när du ligger ner. I förlängningen kan det påverka ditt arbete, dina relationer till vänner och familj. I många fall har du som lider av sura uppstötningar även andra symptom. Exempelvis kan du få förvärrade problem när du böjer dig ner, gräver i rabatten eller gör situps.

  Återkommande halsbränna och sura uppstötningar en längre tid och känslan av att ingenting hjälper kan skapa stor frustration och uppgivenhet. Idag finns det behandling som stärker din muskulatur där det behövs och därför behandlar orsaken till problemet, inte bara symptomen.

  Läs mer om hur behandlingen av sura uppstötningar och halsbränna fungerar.

  Orsak till halsbränna och sura uppstötningar

  Varför får man halsbränna och sura uppstötningar? Ofta rör det sig om ett diafragmabråck, vilket innebär att diafragman är försvagad. Symptom som halsbränna och sura uppstötningar uppkommer när magsyra läcker upp i matstrupen.

  Gör vårt enkla självtest online som svarar på om dina besvär sannolikt beror på ett diafragmabråck. Testet tar ca 3 minuter att genomföra och du får svar direkt.
  >> Gå till självtestet här >>

  I den här filmen visar specialistsjuksköterska Charlotte Pålsson de bakomliggande orsakerna.

   

  Att diafragman är försvagad kan bero på arv, ändrade kostvanor, att kosten numera ofta är för lätt tuggad, stilla sittande arbete, låg fysisk aktivitet, tunga lyft eller graviditet. Men i många fall känner man inte till varför problemen uppkommit. Halsbränna, sura uppstötningar och reflux kan drabba barn, unga och vuxna.

  Om du har sura uppstötningar och halsbränna kan det då också hända att du har symptom som rethosta, klump i halsen eller långvarig heshet. Detta är några andra vanliga symptom på diafragmabråck.

  Läs mer om vanliga symptom på diafragmabråck och behandling här.

  Behandling mot halsbränna och sura uppstötningar

  Du har säkert sökt efter många sätt att lindra dina besvär: allt ifrån syradämpande läkemedel, huskurer, att sova sittandes och undvikt viss typ av mat och dryck. Allt detta med mer eller mindre lyckade resultat.

  Syradämpande läkemedel, också kallade Protonpumpshämmare (PPI) av olika slag är den tidigare vanligaste metoden för att försöka lindra symtomen. På grund av de kända biverkningarna ska dessa bara användas vid tillfälliga problem, inte på lång sikt. Om du ändå har använt syradämpande läkemedel under en lång period (en till två månader eller längre) är den generella rekommendationen att trappa ner på användningen (om det inte är så att medicinen är insatt av läkare på grund av annan anledning)[1-7]. Innan du börjar trappa ner är det bra att ha påbörjat din träning med IQoro. Genom parallell träning med IQoro, 90 sekunder om dagen, stärker du upp muskulaturen i diafragman och behandlar grundorsaken till halsbränna och sura uppstötningar. 

  Läs mer om behandling med IQoro här

  IQoro behandlar orsaken - inte bara symptomen

  iqoro-behandling-hiatusbrack

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Köp din IQoro

   

  Med IQoro – ett träningsredskap för neuromuskulär behandling – stärker du muskulatur, som du normalt sett inte kan nå, enbart av egen vilja. Instruktionerna att aktivera dessa muskler måste nämligen gå via signaler upp och ned från hjärnan. Det hjälper IQoro till med. 

  Allt som krävs är 90 sekunders träning per dag med IQoro, som via naturliga kommunikationsvägar från munnen till hjärnan aktiverar muskler från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck.

  Allt eftersom stärks diafragman och lindrar dina symtom till att du med tiden helt naturligt behandlat orsaken till bråcket. Genom att därefter underhållsträna håller du tidigare problem borta. 

   

  Patented and made in Sweden
  Internationellt patenterad och tillverkad i Sverige
   

  CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1

   

   

  CE- märkt medicinteknisk produkt klass 1

  IQoro baseras på mångårig vetenskaplig klinisk forskning och är certifierad i Europa och EES-länderna.

  Inga biverkningar

   

   

  Inga biverkningar

  IQoro stärker naturligt muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar ner till diafragma och magsäck utan biverkningar.


   

   

   

  Niklas Gerholm

  Niklas ständiga kväljningskänslor är borta

  Efter det att Niklas Gerholm bantat med LCHF-metoden och tappat i vikt drabbades han av refluxproblem när han återgick till vanlig kost. Maten rann upp nattetid, gav kväljningskänslor och irriterande rethosta. Efter att ha sökt information runt problematiken drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter...

   Klicka här för att läsa mer

   

  Jenny Bergman

  Jenny Bergman blev klassad som anorektiker 

  ”Problemen började för drygt ett år sedan med att jag fick sväljsvårigheter. Från de första symptomen till dess att jag knappt kunde äta gick det ganska fort. Varje måltid blev en kamp, ett hårt slag eftersom matlagning varit min...

   Klicka här för att läsa mer

   

   

  Dagmar Gustafsson

  Förstående logoped skrev ut IQoro åt 87-åriga Dagmar

  För drygt fem år sedan gjorde Dagmar Gustafsson en ballongvidgning av matstrupen på grund av sväljsvårigheter. Två år senare återkom problemen, men de egna krämporna sköts åt sidan i skuggan av dygnetruntvården av den alzheimersjuke maken. Först långt senare fick Dagmar hjälp av en logoped som skrev ut en IQoro...

   Klicka här för att läsa mer

   

   

   

  Magnus Hägg

  Min sambo trodde jag inbillade mig

  Magnus Hägg har alltid varit lite hypokondrisk, så när han började sätta i halsen och få sväljsvårigheter började tankarna kretsa kring cancer. Föga anade han att lösningen på problemen skulle bli en munhantel i plast.

  Det var i början av 2013 som fastighetsmäklaren Magnus Hägg började få svårt att svälja. Värst var rött kött, rucolasallad och parmaskinka... 

   Klicka här för att läsa mer

   

   


  Text: MYoroface AB

  Granskad: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg, Oktober 2018.

  Källhänvisningar  
  1. Läkemedelsvärlden (2011), PPI kopplas till allvarliga biverkningar, https://www.lakemedelsvarlden.se/ppi-kopplas-till-allvarliga-biverkningar/ Hämtad 2018-10-26 kl 14:24
  2. Region Halland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen, https://www.regionhalland.se/PageFiles/136945/724_Broschyr_A5_PPI_V6.pdf Hämtad: 2018-10-26 kl 17:16
  3. Region skåne, Terapigrupp Gastroenterologi (2017) Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig som skall avsluta din behandling https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/patientinformation-protonpumpshammare.pdf Hämtad 2018-10-26 kl 17:19

  4. Läkartidningen (2008), Ökad risk för magsjuka med protonpumpshämmare, nr 17 http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9323

  5. Landstinget Västernorrland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare - att sluta med behandlingen https://www.rvn.se/contentassets/7499d1dd85084e6d926ef55e408cefb6/terapirad/gastroenterologi/patientfolder-omeprazol-och-andra-protonpumpshammare-att-sluta-med-behandling.pdf, Hämtad 2018-10-30 kl 13:25
  6. Region Örebro län, Läkemedelskommittén (2017), Patientinformation; Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/F%C3%B6r%20v%C3%A5rdgivare/L%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9n/Publikationer%20dokument/patientinformation/Patinfo%20PPI%20Reg%C3%96rebrol%C3%A4n.pdf, Hämtad 2018-10-30
  7. Neal K., Scott H., Slack R., Logan R. (1996), Omeprazole as a risk factor for campylobacter gastroenteritis:case-control study, BMJ vol.312 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8601113
      

  Produkter
   Drift & produktion:  Wikinggruppen