Sömnapné och andningsuppehåll

  Andningsuppehåll som även kallas sömnapné beror på att muskulatur i svalget och övre luftvägar är försvagade. Det som sker när muskulaturen är försvagad är att luftvägarna inte klarar av att hålla sig öppna utan faller samman och blockerar luftvägen.

  Sömnapné kan leda till flera allvarliga sjukdomar. Forskning visar ett samband med förhöjt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression. Det finns också ett samband mellan sömnapné och trafikolyckor.

  För att räknas som sömnapné ska andningsuppehållet hos vuxna pågå under minst 10 sekunder. Hos en person med grava andningsuppehåll kan apnéer inträffa upp till 600 gånger under en och samma natt.

  Oftast är det inte du själv som upptäcker att du har sömnapné. Troligen är det en partner eller närstående som uppmärksammat att du har andningsuppehåll. Det kan också vara så att du sökt läkare på grund av exempelvis muntorrhet, dagtrötthet, huvudvärk, orolig sömn eller humörsvängningar.

  Det är inte ovanligt att du känner av sura uppstötningar, vaknar av oklar anledning, går upp och kissar under natten eller vaknar på morgonen med ont i halsen.

  Läs mer om vanliga symptom vid sömnapné här.

  Orsaker till sömnapné

  De övre luftvägarna och svalget består av muskler och brosk. Sömnapné orsakas ofta av en försvagad muskulatur (de så kallade konstriktorerna) i de övre luftvägarna, vilket gör att musklerna under sömn faller ihop ”kollapsar” och blockerar fri luftväg.

  Bakom gomspenen har du en mjuk gom. Den mjuka gommen är en muskel som tätar upp mot näsan när vi sväljer så att mat eller dryck åker ner i matstrupen istället för upp i näsan. När vi sover slappnar musklerna av och då även mjuka gommen. Snarkljuden som du kan ha orsakas av en försvagad mjuk gom som slappnar av för mycket och vibrerar i luftdraget vid inandning. Om även tungans muskulatur är försvagad faller tungan bakåt och ökar trycket på de övre luftvägarna och täpper till, vilket leder till ett andningsuppehåll.  

  Luftvägarna med och utan sömnapné

  Besvären kan förvärras exempelvis om du har förstorade halsmandlar, polyper i näsan, osunda alkoholvanor eller är överviktig. Kroppen reagerar på flera sätt vid ett uppehåll i andningen. Den producerar mer adrenalin, pulsen och blodtrycket ökar medan syresättningen blir lägre. Kroppens reaktion på detta kan ge dig symptom som till exempel dagtrötthet, huvudvärk och att du kan känna dig mer lättirriterad.

  Behandling av sömnapné

  Det är viktigt att kontrollera orsaken till andningsuppehållen. Har du återkommande andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder bör du alltid boka tid hos din vårdcentral. I väntan på att få en tid och eventuell utredning kan du börja träna med IQoro.

  Med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro stärker du den försvagade muskulaturen i svalg och övre luftvägar, som är en vanlig orsak till sömnapné. Det enda som krävs är 90 sekunders träning under dagtid.

  Så tränar du med IQoro - se filmerna

  Vid lindrig till måttlig sömnapné är snarkskena nattetid ett vanligt behandlingsalternativ. Den utprovas hos en tandläkare. Syftet med snarkskenan är att flytta fram underkäken och på så sätt skapa ett underbett som drar fram tungans placering och gör att den inte faller bakåt och täpper till luftvägarna. Att under flera timmar ha ett konstruerat underbett kan leda till bestående besvär med förändrat bett. Förändringarna sker långsamt och bör följas upp av ansvarig tandläkare.

  En vanlig behandling nattetid av medelsvår till svår sömnapné är en CPAP som hjälper dig att hålla dina andningsvägar öppna. Vissa upplever masken till apparaten som obehaglig och att apparaten låter högt, vilket kan göra det svårt att sova, medan andra är väldigt nöjda med lösningen.

  Även om behandlingsmetoden för din sömnapné fungerar väl, så stärker den ingen muskulatur utan ger dig en passiv hjälp under tiden den används. Vi rekommenderar att du dagtid tränar med IQoro för att stärka den försvagade muskulaturen.

  I de fall behandlingseffekten av IQoro upplevs så pass bra att du önskar avsluta en eventuellt pågående behandling, med CPAP eller snarkskena, ska detta ske i samråd med ansvarig läkare. När du uppnått önskat resultat krävs underhållsträning med svalgtränaren IQoro för att behålla muskelstyrkan och bibehålla uppnådd effekt.

  Läs mer och beställ din IQoro för behandling

  10 av 10 förbättrades i studie

  I en svensk pilotstudie fick 10 personer med obstruktiv sömnapné (OSA) träna med IQoro under tre månader. Samtliga deltagare använde sig av CPAP, vilket de fortsatte med parallellt med träningen under studien.

  Av de 10 deltagarna behandlades 8 för grav sömnapné, medan besvären för de övriga två klassificerades som måttliga. Deltagarna kom från 8 olika oberoende sömninstitut runtom i Sverige. 

  Samtliga deltagare förbättrades väsentligt under de tre månaderna, där de följde den normala träningsrutinen med IQoro med 90 sekunders träning om dagen, uppdelat på tre tillfällen.


  För de 8 deltagarna med kategoriseringen "grav sömnapné" då studien inleddes, hade problemen minskat till en nivå där de graderades som "måttliga" efter de tre månadernas träning.

  Den åttonde deltagaren hade en mycket grav apné (AHI-värde på 59,8) innan träningen, men hade betydligt färre andningsuppehåll i slutet (AHI-värde på 35,4) även om besvären fortfarande låg inom intervallet för grav sömnapné. Även den tionde deltagaren hade förbättrat sina mätvärden under studien, men låg alltjämt inom intervallet för måttliga besvär. 

  Resultaten från studien är väldigt tydliga, även om underlaget inte är tillräckligt för att kunna göra mer omfattande statistiska analyser.

  IQoro behandlar orsaken - inte bara symptomen

  iqoro-behandling-hiatusbrack

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Köp din IQoro

   

  Med IQoro – ett träningsredskap för neuromuskulär behandling – stärker du muskulatur, som du normalt sett inte kan nå, enbart av egen vilja. Instruktionerna att aktivera dessa muskler måste nämligen gå via signaler upp och ned från hjärnan. Det hjälper IQoro till med. 

  90 sekunders träning per dag med IQoro minskar din snarkning genom att stärka förslappad muskulatur – en vanlig orsak till snarkning och sömnapné.

   

  Patented and made in Sweden
  Internationellt patenterad och tillverkad i Sverige
   

  CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1

   

   

  CE- märkt medicinteknisk produkt klass 1

  IQoro baseras på mångårig vetenskaplig klinisk forskning och är certifierad i Europa och EES-länderna.

  Inga biverkningar

   

   

  Inga biverkningar

  IQoro stärker naturligt muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar ner till diafragma och magsäck utan biverkningar.


   

   

   

  Mellangärdesbråck – Hiatus hernia illustration

  Diafragmabråck – Hiatus hernia 

   

  Niklas Gerholm

  Niklas ständiga kväljningskänslor är borta

  Efter det att Niklas Gerholm bantat med LCHF-metoden och tappat i vikt drabbades han av refluxproblem när han återgick till vanlig kost. Maten rann upp nattetid, gav kväljningskänslor och irriterande rethosta. Efter att ha sökt information runt problematiken drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter...

   Klicka här för att läsa mer

   

  Jenny Bergman

  Jenny Bergman blev klassad som anorektiker 

  ”Problemen började för drygt ett år sedan med att jag fick sväljsvårigheter. Från de första symptomen till dess att jag knappt kunde äta gick det ganska fort. Varje måltid blev en kamp, ett hårt slag eftersom matlagning varit min...

   Klicka här för att läsa mer

   

   

  Dagmar Gustafsson

  Förstående logoped skrev ut IQoro åt 87-åriga Dagmar

  För drygt fem år sedan gjorde Dagmar Gustafsson en ballongvidgning av matstrupen på grund av sväljsvårigheter. Två år senare återkom problemen, men de egna krämporna sköts åt sidan i skuggan av dygnetruntvården av den alzheimersjuke maken. Först långt senare fick Dagmar hjälp av en logoped som skrev ut en IQoro...

   Klicka här för att läsa mer

   

   

   

  Magnus Hägg

  Min sambo trodde jag inbillade mig

  Magnus Hägg har alltid varit lite hypokondrisk, så när han började sätta i halsen och få sväljsvårigheter började tankarna kretsa kring cancer. Föga anade han att lösningen på problemen skulle bli en munhantel i plast.

  Det var i början av 2013 som fastighetsmäklaren Magnus Hägg började få svårt att svälja. Värst var rött kött, rucolasallad och parmaskinka... 

   Klicka här för att läsa mer

   

   


  Text: MYoroface AB

  Granskad: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg, Oktober 2018.

   
      

  Produkter
   Drift & produktion:  Wikinggruppen