Halsbränna? Bli fri från dina symtom utan biverkningar

Lider du av halsbränna, smärta i bröstet, klumpkänsla i halsen, rethosta eller sväljsvårigheter? I så fall är risken stor att du har ett obehandlat diafragmabråck. Refluxsymtom orsakade av ett diafragmabråck är en av vår tids största folksjukdomar. I västvärlden pratar man om att så många som 20 procent av befolkningen är drabbade – och i Sverige motsvarar den siffran 2 miljoner människor.

Reflux är inget som det pratas högt om men som påverkar människors livskvalité. Det kan orsaka svårigheter i vardagen, då problemen gör det är näst intill omöjligt att äta, böja sig framåt eller ligga ner och sova. Många känner sig ensam med sina problem och förstår inte hur vanligt det är. Man lider i det tysta.

Problemen behandlas vanligtvis med syradämpande mediciner som riskerar att medföra en lång rad obehagliga biverkningar. Forskning från bl.a. Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm visar att de aktiva substanserna kan minska fertiliteten hos män.

Färska siffror från Socialstyrelsen visar att förutom paracetamol är omeprazol det receptförskrivna läkemedel som hämtades ut av flest personer under 2021. Utöver receptbelagda läkemedel finns även en rad andra syradämpande mediciner att köpa receptfritt på apotek. Detta visar hur enormt stort problemet är och hur många människor bara i Sverige som lider av refluxrelaterade problem.

Behandla dina symtom utan biverkningar

Med IQoro, går det att undvika både medicinering och kirurgi. Genom 90 sekunders neuromuskulär träning om dagen, kan man komma till rätta med grundorsaken till reflux och andra GERD symtom orsakade av ett diafragmabråck.

IQoro, baseras på över 20 års vetenskaplig klinisk forskning gjord av dr. Mary Hägg, docent inom exp. forskning i öron-näsa-halssjukdomar, Uppsala Universitet, och legitimerad sjukhustandläkare specialiserad i orofacial medicin. Hennes internationellt publicerade artiklar visar att:

  • 97% förbättras signifikant efter 6-8 månader avseende symtom vid ett diafragmabråck
  • 61% av patienterna har kunnat avsluta sin PPI medicinering (Syradämpande)
  • 97% förbättras signifikant efter 5 veckor till 3 månader avseende dysfagi efter stroke
  • 66% av patienterna har uppnått en normal sväljningsfunktion

För att ta reda på om symtomen orsakas av ett diafragmabråck och går att behandla med hjälp av IQoro, kan man utföra ett enkelt självtest.


För mer information vänligen kontakta:

Linda Joneland, kommunikationschef
Mail: linda.joneland@myoroface.com
Telefon: +46 70 913 40 38


Forskning

Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15

Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.

Källhänvisningar

För att läsa artiklarna, sök med artikelnamnet i någon av följande databaser:

Inte mindre än 17 vetenskapliga studier har gjorts på effekten av träning med IQoro. Även om IQoro alltid används på samma sätt skiljer sig utgångspunkten mellan studierna och en rad olika symtom har undersökts. Klicka här för att komma till hela listan>>

Forskningsrapporten från Uppsala Universitet och Karolinska Institutet rörande biverkningar av syradämpande mediciner. Läs mer här >>