Klump i halsen när jag sväljer

Att känna ett tryck, obehag eller klump i halsen är en otrevlig upplevelse som kan väcka oro och ångest. Här beskriver vi vanliga orsaker till klumpkänslan och hur du effektivt kan behandla den.

Vissa känner en rädsla över att maten ska fastna när de sväljer. Många är därför oroliga för att äta i ensamhet, men precis lika vanligt är att man undviker måltid eller går från bordet när man satt i halsen.

Tänk på att aldrig gå från bordet om du satt i halsen i och med att du kan behöva hjälp av andra för att frigöra luftvägarna.

I många fall börjar besvären med att du av och till får halsbränna och sura uppstötningar, att du upplever en kramp i matstrupen. Symtomen kan också visa sig i omvänt ordning.

Det är inte ovanligt att personer med dessa besvär upplever ökade problem vid viss typ av mat, till exempel fasta konsistenser som kött, kyckling eller ris.

Känslan av att det är tjockt i halsen och att viss mat fastnar, skapar en viss stress som förvärrar situationen ytterligare. Du som är drabbad ska lyssnas på och tas på allvar.

Orsaker till klumpkänsla i halsen

Den vanligaste orsaken till känslan av en klumpkänsla i halsen som gör det svårt att svälja är ett diafragmabråck. Ett diafragmabråck innebär att diafragmamuskeln är försvagad, vilket även påverkar muskulaturen i matstrupen och svalget.

I öppningen till matstrupen sitter en muskel, matstrupsmunnen (eller matstrupssfinktern, PES), som ska slappna av för att släppa ner maten i matstrupen.

När diafragman inte gör sitt jobb i sväljprocessen fungerar inte matstrupsmunnen som den ska. Den kan inte slappna av och öppna ingången till matstrupen på ett korrekt sätt.

Då får du känslan av en klump eller kramp i halsen. När du känner en klump i halsen är det i själva verket den spända matstrupsmunnen du känner. 

Att matstrupsmunnen inte kan slappna av och öppna sig rätt är också anledningen till att fastare konsistenser lättare fastnar i svalget med hosta som följd. Flytande konsistenser som vatten, yoghurt eller soppa passerar däremot oftast problemfritt.

I och med att du upprepade gånger försöker att svälja får du mycket luft i magen, vilket gör att många rapar ofta.    

Behandling av klumpkänsla i halsen

Även om diafragmabråck är den vanligaste orsaken kan en klumpkänsla i halsen bero på annat.

Om du inte kan svälja tuggor som är större än en viss storlek kan du ha någon sorts förträngning. I de här fallen bör du kontakta sjukvården. Men oavsett om du har träffat läkare eller inte, kan du själv stärka den muskulatur som är involverad i sväljprocessen. 

Det unika neuromuskulära träningsredskapet IQoro kan hjälpa dig som upplever en klump eller krampkänsla i halsen att avhjälpa orsaken till problemen.

I studier på träning med IQoro som behandling av diafragmabråck har samtliga deltagare med en klumpkänsla i halsen minskat sina symtom.

Allt du behöver göra är att träna med redskapet för att bygga upp muskelkedjan från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck.

Det tar bara 90 sekunder om dagen och kommer åt orsaken till att det känns tjockt i halsen på ett naturligt sätt, utan biverkningar. IQoro är CE-märkt enligt Läkemedelsverkets bestämmelser och är skapad utifrån mer än 20 års svensk evidensbaserad vetenskaplig forskning.

Källhänvisningar

Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15