90 sekunder IQoro mot snarkning & apné

90 sekunders träning per dag med IQoro minskar din snarkning genom att stärka förslappad muskulatur – en vanlig orsak till snarkning och apné.

Vetenskaplig klinisk forskning – IQoro stärker muskler

Kliniska studier visar att IQoro stärker förslappad muskulatur i tunga, mjuka gommen och övre luftvägar. [1, 2] IQoro kan på så sätt lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll. 

Använder du idag snarkskena eller CPAP kan du parallellt träna dagtid med IQoro. 

Rådgör alltid med din läkare innan du slutar använda förskriven snarkskena eller CPAP.

Färre nattliga andningsuppehåll efter 3 månader

En pilotstudie har genomförts i Sverige där 10 personer med sömnapnésyndrom (OSA – Obstruktiv sömnapné) hänvisade till CPAP-behandling också parallellt tränat med IQoro under tre månader.

Sömnregistrering, innan och efter träning med IQoro visar på tydliga förbättringar. I grafen nedan ses hur AHI – Apné Hypopné Index, antal apnéer och hypopnéer per sömntimme[3] har förbättrats.

Ladda ner studien (på engelska) 

Källhänvisningar

  1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke.
    Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797
  2. IQoro® – lista över vetenskapliga artiklar
  3. Viss.nu, Stockholms Läns Landsting (2016), Sömnapnésyndrom-obstruktivt OSAS hos vuxna,
    http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/ONH-horsel/Somnapnesyndrom-obstruktivt-OSAS-hos-vuxna/, hämtat 2017-11-16.