Behandlingstid

Behandlingstiden för hur lång tid det tar att få resultat genom träning med IQoro påverkas av som orsakar dina besvär.

Muskulär försvagning

Vid till exempel diafragmabråck, snarkning eller apné.

Gemensamt för dessa problem är att de orsakas av försvagad muskulatur. Behandlingstiden beror därför på hur länge problemen förekommit samt hur svåra symptomen är.

Grundrekommendationen är att träna enligt manual i 3 – 6 månader, i vissa fall längre. Därefter krävs underhållsträning, då muskler bryts ned vid inaktivitet ungefär som i armar och ben. Hur snabbt muskler bryts ned varierar.

När du uppnått önskat resultat – behåll eller minska antalet träningspass till en nivå som passar dig – prova dig fram.

Neurologisk skada

Vid till exempel stroke, som ger dysfagi och/eller förlamning i svalg eller ansikte

Träna 5 – 13 veckor med bestående resultat, eller fortsätt vid behov efter avslutad grundträning.