Munskärm, munhantel, svalgtränare eller neuromuskulärt träningsredskap

Munskärm, munhantel, svalgtränare och oralt neuromuskulärt träningsredskap. Vad kallar man egentligen IQoro?

IQoro har omnämnts på många olika sätt sedan start för att försöka beskriva användningsområdet på ett enkelt sätt. Det är viktigt att man enkelt och tidigt förstår vad IQoro är för något. Nu har vi därför valt att använda samma beskrivning för IQoro som vi använt utanför landets gränser: Ett neuromuskulärt träningsredskap (a neuromuscular training device).

IQoro – Ett neuromuskulärt träningsredskap och behandling

IQoro är alltså ett neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till exempelvis halsbränna, reflux, snarkning och sväljsvårigheter. 90 sekunders träning per dag ger bevisad effekt.

Svalgtränare

Svalgtränare, har tidigare varit ett bra ord för att skapa förståelse för att träningen med IQoro stärker muskulatur i svalget. Vilken ofta är försvagad vid exempelvis snarkning, obstruktiv sömnapné eller sväljsvårigheter.

Vad som däremot inte framgår då är att du når hela muskelkedjan från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck. Benämningen har gjort att en del missuppfattat att IQoro ska stoppas ned i halsen, vilket kan ge obehagliga associationer. 

I själva verket ska den placeras framför tänderna och bakom läpparna, man har ingenting i själva munhålan och definitivt inte i svalget.

Munskärm och oral screen inom forskning

Inom forskningen benämns IQoro ofta som munskärm, eller med engelska termer som oral screen, IQoro screen (IQS) training, IQoro neuromuscular training (IQNT) eller oral neuromuscular training.

Det är god sed inom forskningsvärlden att inte göra reklam för något, syftet är enbart att undersöka effekt och verkan. I metodbeskrivningen ska det däremot framgå vad som har använts i studierna så att andra kan göra liknande eller uppföljande forskning.

I den tidiga forskningen där IQoro använts benämns det inte i metodbeskrivningen. Förklaringen till detta är att IQoro då inte fått sitt patent och mönsterskydd än, varpå studierna genomfördes under sekretess och varken namn eller bild på produkten fick visas. Produkter som kommit till allmän kännedom kan nämligen inte i efterhand patenteras.

Sedan 2015 används IQoro som möjligt sökord på till exempel PubMed.gov. Här finner ni länkar till all forskning, även den som skett före 2015.