Vanliga frågor och svar

Jag har halsbränna, rethosta och svårt att svälja? Hjälper träning med IQoro?

Det du beskriver är vanliga symtom på ett diafragmabråck (även kallat magmunsbråck/mellangärdesbråck). Om du har ett diafragmabråck så är träning med IQoro effektiv på samtliga symtom. Studierna som är gjorda visar på signifikant förbättring efter 6-8 månaders träning. 

Läs mer om:
 Vanliga symptom och undersökningsmetoder
 Vad är IQoro?

 

Min partner har haft en stroke och är totalförlamad i svalget. Kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, forskningsresultat visar att neuromuskulär träning med IQoro efter stroke har god effekt både på sväljsvårigheter, förlamning i ansiktet och kroppshållning. Även personer som drabbats av stroke för många år sedan har goda resultat efter påbörjad träning. 


 Läs mer under Stroke.

 

Jag har refluxproblem och klumpkänsla i halsen, men den gastroskopi jag gjort visar inget fel. Kan jag ha ett diafragmabråck ändå?

Ja, det kan du. Det är svårt att upptäcka ett mellangärdesbråck - Hiatus Hernia - vid en gastroskopi. Eftersom besvären kan komma och gå är det inte säkert att ett eventuellt bråck upptäcks den dag gastroskopin genomförs. Forskning visar emellertid att det är mycket viktigt att lyssna till den drabbades beskrivning av symptomen för att kunna ställa rätt diagnos och kunna påbörja behandling.

 Läs vidare om mellangärdesbråck och diagnostisering här

 

Min partner lider av snarkning och sömnapné, kan IQoro verkligen fungera för det?

Ja, kliniska studier visar att IQoro stärker förslappad muskulatur i tunga, mjuka gommen och övre luftvägarna, en vanlig orsak till snarkning och apné. IQoro kan på så sätt lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll. Träning med IQoro har inga negativa biverkningar vid snarkning eller sömnapné.   
 Läs mer om Snarkning – Social snarkning och sömnapné.

 

Jag har CPAP/snarkskena, kan jag träna med IQoro i stället?

Vi rekommenderar att du tränar med IQoro, enligt manualen, dagtid och parallellt använder din CPAP nattetid, tills dess att du har tränat upp din försvagade muskulatur i mjuka gommen och svalget/strupen. Önskar du avsluta pågående behandling med CPAP/snarkskena bör detta alltid ske i samråd med den vårdkontakt som förskrivit hjälpmedlet under det redan planerade/kommande återbesöket. Tillsammans med din vårdkontakt avgör ni om du kan sluta använda CPAP och enbart använda IQoro för bibehållande styrka i musklerna. Ibland görs en ny sömnregistrering vid återbesök, vissa gånger räcker det med att se din historik i det minne som din CPAP kan vara utrustad med. Det pågår en studie kring snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige just nu, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro. Studien har även en långtidsuppföljning och därav kommer det dröja något innan resultatet kan publiceras. Troligen kommer det ske kring årsskiftet 2019-2020. Läs gärna om tidigare, och pågående användares, berättelser kring träning med IQoro i samband med snarkning/sömnapné.

 

Jag har snarkskena, kan jag använda IQoro i stället?

En snarkskena har god effekt på många och är ett hjälpmedel som i många år har använts vid kraftig snarkning och sömnapné (andningsuppehåll). Snarkskenan skjuter fram din underkäke och skapar därmed ett underbett. När underkäken skjuts fram öppnas luftvägen upp och det blir möjligt att andas bättre. Många upplever att snarkskena är bra, andra tycker att den skaver, ger huvudvärk, spänningar och den kan på sikt leda till ett förändrat bett. Träning med IQoro sker dagtid, se gärna filmen på vår hemsida ”så tränar du”. Snarkning beror många gånger på försvagad muskulatur i mjuka gommen och i svalget/strupen. Denna muskulatur stimuleras och stärks när du tränar med IQoro. Det pågår en studie kring snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige just nu, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro. Den har även en långtidsuppföljning och därav kommer det dröja något innan vi kan publicera resultatet. Troligen kommer det ske kring årsskiftet 2019-2020. Läs gärna om tidigare, och pågående användares, berättelser kring träning med IQoro i samband med snarkning/sömnapné.

 

Mitt barn äter långsamt, vill bara ha flytande mat och verkar ha ont i magen. Kan träning med IQoro hjälpa?

Den neuromuskulära träningen som IQoro ger passar från ungefär 18 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Träning med IQoro är lika effektiv på barn som på vuxna. Det är inte helt ovanligt att barns ”matvägran” i själva verket beror på att de har svårt att svälja fasta konsistenser som t ex kött, mjukt bröd, potatis, ris eller kyckling. Däremot kan det gå utmärkt med välling och annan flytande kost. Små barn kan ha något som kallas för ”omogen ätkanal” och ger då samma symtom som när en vuxen har diafragmabråck. Denna omognad brukar vanligen försvinna vid dryga ett års ålder men kan i vissa fall kvarstå och ge besvär såsom sväljsvårigheter, reflux eller kräkningar. Om ett barn har svårt att svälja fast föda kommer de att välja flytande. Det är en självbevarelsedrift, de vill inte sätta i halsen eller kräkas helt enkelt. 

Det är givetvis viktigt att ta reda på vad som orsakar barnets problem. Läs gärna mer om symtom och undersökning under följande avsnitt:

 Barn - medfödda eller förvärvade sjukdomar se även där
 IQoro - lika effektiv för i övrigt friska barn med ät-, tal- och sväljsvårigheter
 Mellangärdesbråck
 Akalasi – Achalasia cardiae

 

Finns IQoro att köpa på apotek i Sverige?

Inte i dagsläget. Fråga gärna efter produkten på ditt apotek så att de får kännedom om ditt behov. IQoro går att köpa för privatpersoner genom webbutiken men även genom att ringa eller melja till kundservice. Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper in IQoro. Ofta är det logopedmottagningarna som ligger i framkant samt även vissa Öron-, Näsa- & Halsmottagningar. Det är fullt möjligt för alla vårdcentraler, andra mottagningar och privata vårdalternativ att köpa in IQoro. Hör med din vårdkontakt.

 

Kan jag få IQoro utskrivet på recept av min vårdkontakt?

Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper in IQoro. Ofta är det logopedmottagningarna som ligger i framkant samt även vissa Öron-, Näsa- & Halsmottagningar. Det är fullt möjligt för alla vårdcentraler, andra mottagningar och privata vårdalternativ att upphandla IQoro till egen enhet eller till hjälpmedelscentral/inköpscentral. Då ges möjlighet till förskrivning. Hör med din vårdkontakt vad som gäller. Har din vårdkontakt frågor eller vill ha mer information kan du hänvisa till: [email protected]

 

Hur kan IQoro fungera mot så många olika problem samtidigt?

Vi lutar oss mot klinisk erfarenhet och vetenskapliga studieresultat när vi rekommenderar neuromuskulär träning med IQoro. Anledningen till att IQoro är så effektiv vid så många problemområden samtidigt beror på att den stimulerar och aktiverar/tränar samtliga muskler i sväljprocessen. I den förprogrammerade kedja av händelser som sker när vi sväljer involveras 148 muskler. Forskningsresultat visar att IQoro stimulerar samtliga. Den neuromuskulära träningen aktiverar med andra ord hela händelsekedjan av nervbanor och muskler när du sväljer, från mun, via tunga-gom-svalg-strupe-matstrupe och ner till diafragman. Läs gärna mer om sväljprocessen och forskningsresultaten.

Läs mer här:
 Vad är IQoro?
 Därför är IQoro effektiv

 

Får jag snabbare effekt om jag tränar med IQoro fler gånger och i längre sekvenser än vad manualen rekommenderar?

Nej, med stor sannolikhet inte. Den rekommenderade träningstiden, max 10 sekunder x 3, vid tre tillfällen om dagen, grundar sig på forskningsresultat samt klinisk erfarenhet. Det är inte farligt att träna för länge men det som kan ske är att du får träningsvärk. Träningsvärken kan ge ömhet i käke och hals. Du kan även känna dig ”trött i tungan” och det kan bli mer ansträngande att svälja. Det händer även att en del känner av ömhet bakom öronen, i nacken, vid nyckelben och bröstben. Det beror på att tungan har muskelfästen på dessa platser. Har man ömhet/smärta vid dessa platser före inledande träning med IQoro kan det bero på den sväljsvårighet man har. Behöver man svälja flera gånger för att få ner maten eller har mycket segt slem i halsen som behöver sväljas bort blir tungan utmattad och ger samma träningsvärk som vid för lång träning med IQoro.

 

Kan man bli för gammal för att träna med IQoro?

Nej, vi har många personer över 85 år som tränar med framgång, antingen på egen hand eller med hjälp av assistans. Då träningstiden är kort, max 10 sekunder x 3, vid tre tillfällen om dagen, kan även svaga äldre tillgodogöra sig träningen. I takt med stigande ålder och sjukdomar är sväljsvårigheter vanligt bland våra äldre. Just nu pågår ett forskningsprojekt som heter SOFIA, Swallowing function, Oral health and Food Intake in old Age (sväljfunktion, munhälsa, matintag hos äldre). SOFIA är ett samverkansprojekt mellan universiteten i Karlstad, Umeå och Örebro samt Högskolan i Falun och Region Gävleborg. Tre doktorander är knutna till detta projekt som bland annat utvärderar sväljsvårighet före- och efter neuromuskulär träning med IQoro hos äldre som vårdas på korttidsboende och har sedan konstaterade sväljproblem.

Läs mer här:
Äldre och dysfagi

 

Vilka vetenskapliga studier är gjorda med IQoro och vilka pågår just nu?

Flera av studierna finner du vid sökning på PubMed.gov (US National Library of Medicine -  National Institute of Health) och är en samlingsplats för publicerade vetenskapliga artiklar. I sökfältet skriver du ”IQoro”. I den tidiga forskningen fanns inte namnet "IQoro" varpå ordet munskärm användes. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro med munskärm, vilket är olyckligt. Munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare. IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus. Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen. På vår hemsida finner du kortare beskrivningar av studierna som är gjorda, och pågår.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

 

Kan jag använda en munskärm och få samma resultat som neuromuskulär träning med IQoro?

I den tidiga forskningen fanns inte namnet "IQoro" varpå ordet munskärm användes. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro med munskärm, vilket är olyckligt. 

Munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare. 

IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus. 

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro. 

Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen. På vår hemsida finner du kortare beskrivningar av studierna som är gjorda, och pågår.

 

Jag har MS/Parkinsons/ALS, kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, neuromuskulär träning med IQoro kan hjälpa dig att bevara dina funktioner att tugga, använda ansiktsmimik och forma ljud (tala) under en förlängd tid. IQoro kan inte bota dessa neurologiska progredierande sjukdomar. Inga vetenskapliga studier är gjorda men med hänvisning till kliniks erfarenhet så kan vi säga att om träningen sätts in i ett tidigt skede så kan den bidra till att bibehålla så mycket som möjligt av den normala funktionen i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe och ner till diafragma och magsäck. 

IQoro tränar invärtes muskulatur och är därför ett bra komplement till traditionell rehabilitering med fysioterapi och logopedi.

Läs mer här: 
 Neurologiska sjukdomar (MS, Parkinsons, ALS)

 

Mitt barn har svårt med talet. Kan träning med IQoro hjälpa?

Det beror på orsaken bakom talsvårigheterna. Om det handlar om en muskulär omognad eller försvagning i bland annat tunga, läppar och svalg, finns möjligheter att barnet kan få god hjälp av IQoro. IQoro hjälper till att stimulera och träna upp muskulatur och skapar därför förutsättningar för att kunna forma språkljud och därmed utveckla sin verbala förmåga. Dock är det viktigt att själva språkförståelsen finns hos barnet. Träning med IQoro kan ske i hemmet, på skolan, själv eller med assistans. Många logopeder, i hela Norden och Europa, använder IQoro som ett ”verktyg i verktygslådan” tillsammans med sin specialistkompetens när det träffar patienter/brukare/kunder. Träningen ska ske tre gånger om dagen för maximal effekt, det är därför man inte enbart kan träna när man träffar sin logoped. IQoro har en storlek som passar för barn från ca 18 månaders ålder och upp till 10-12 års ålder. Därefter används samma storlek som till vuxna.

Läs mer här:
 Barn - medfödda eller förvärvade sjukdomar se även
 IQoro - lika effektiv för i övrigt friska barn med ät-, tal- och sväljsvårigheter 

 

Behöver jag underhållsträna när jag blivit bra?

Det beror på om du tränar på grund av en neurologisk skada t ex stroke alternativt olycka eller om du har en muskelförsvagning som vid t ex snarkning eller diafragmabråck. 

Har du drabbats av stroke och därmed fått sväljsvårigheter eller förlamning i ansikte och svalg tränar du för att stimulera den förprogrammerade händelsekedja av nerver och muskler som tidigare fungerade. Sker detta snart efter stroke så är inte muskulaturen försvagad, den får enbart sämre eller inga impulser. Då är det nerverna som behöver stimuleras och det går snabbare än att träna upp en muskel. Var det länge sedan dina muskler kunde användas optimal behöver du bygga upp dessa vilket tar längre tid. Lika är det vid muskelförsvagning som lett till snarkning eller t ex diafragmabråck. 

Det är logiskt att en försvagad muskulatur behöver tränas för att kunna fungera på bästa vis. IQoro tränar upp den inre muskulaturen som är aktiverad vid sväljprocessen. Träningen med IQoro går att jämföra med att börja simma, gå på gym eller annan fysisk muskeluppbyggande aktivitet. Forskningen visar att det tar ungefär 6-8 månader att bygga upp hela muskelkedjan, bestående av 148 muskler. Uppbyggnaden sker successivt. 

Vid muskulär försvagning krävs underhållsträning. Efter uppnått önskat resultat avgör du själv om du vill fortsätta som tidigare eller om du vill minska antalet träningspass till en nivå som passar dig – prova dig fram.


Här hittar du mer information om hur du tränar och rekommenderade behandlingstider.

 Så tränar du och rekommenderade behandlingstider.
 

Kan träning med IQoro göra någon skada?

De studier som är gjorda visar inga negativa biverkningar. Träningen aktiverar kroppens eget inprogrammerade system, vilket är en naturlig händelsekedja av nervbanor och muskler. Initialt kan träningen ge träningsvärk i tugg- och nackmuskler. Lika symtom som vid ”överträning” med IQoro. Detta är övergående precis som vanlig träningsvärk.

Vi känner dock till att personer som lider av nedanstående diagnoser kan få ytterligare besvär. 

Vänligen kontakta oss före beställning via telefon eller mejl om du fått någon av dessa diagnoser:

- Trigeminusneuralgi: Attacker med kortvarig intensiv smärta. Sjukdomen debuterar vanligen omkring 50 års ålder och det är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 6/100 000 personer. Sjukdomen delas upp i klassisk- och symtomatisk trigeminusneuralgi. Den förstnämnda beror eventuellt på en mekanisk orsak i form av en kärlslynga som pressar på trigeminusroten eller har ingen påvisbar orsak alls. Vid symtomatisk trigeminusneuralgi har man funnit både tumör eller neurologisk sjukdom som orsak till smärtan. Smärtorna misstolkas inte sällan som att de kommer från tänder eller bihålor. I bägge fallen verkar höger sida drabbas dubbelt så ofta som vänster. 

- Paraesofageala bråck: Här har en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen (under hjärtat), medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig. Detta är ett minde vanligt tillstånd. 

- Tinnitus: det har hänt att personer med tinnitus får en förändrad ljudbild än vad de vanligen har. Detta beror på att en av de nerver som stimuleras vid träning med IQoro går till mellanörat.  

 

Min partner snarkar och jag har sväljsvårigheter. Kan vi använda samma IQoro?

IQoro är godkänd i enlighet med Svenska Läkemedelsverkets krav som en CE-märkt, klass 1 medicinteknisk produkt för en-persons-bruk. Att dela IQoro kan ses som att dela tandborste, den slits snabbare och det finns risk för smittspridning.

 

Garanti och hållbarhet

IQoro är framtagen genom vetenskapliga studier, är CE-märkt (följer de medicinska direktiv inom EU), registrerat hos Läkemedelsverket, svensktillverkad och patenterad. Det finns en tillverkningsgaranti på 7 månader och den täcker eventuella skador som skett under själva tillverkningen. När det gäller garanti måste kund kunna bevisa att skadan är från tillverkningen och inte något som skett senare. Innan användning ska produkten kontrolleras av användaren. Uppmärksammas det då någon form av skada på produkten kontaktas återförsäljaren snarast. I den manual som följer med din IQoro finns information om CE-märkning, garanti och hur du sköter din IQoro på bästa sätt. Rekommenderad användningstid är 12 månader. Detta baserat utifrån att IQoro är en produkt som används i munnen och som man dessutom drar i. Det leder till en naturlig förslitning i plasten vid användandet. Använd inte en IQoro som har sprickor i plasten eller har gått sönder. IQoro är tillverkad i en medicinsk plast som uppfyller kravet gällande allergi och överkänslighet. 

 

Allergi

IQoro är tillverkad av en medicinsk plast som håller högsta kvalitet. Det är för att minimera risken för överkänslighet. Önskar du ta del av exakt innehåll kontaktar du oss via mejl. En riktlinje är: tål du att ha en tandborste i munnen så tål du att träna med IQoro 90 sekunder om dagen. En tandborste är ofta tillverkad av en plast som innehåller många fler ämnen och tillsatser. Risken är minimal att du reagerar på det tillverkningsmaterial som IQoro är framställt av. IQoro är svensktillverkad. 

 

Jag vill inte betala via Klarna, genom webbutiken eller med kort. Hur gör jag min beställning?

IQoro kan beställas via kundservice. Mejla till; [email protected] eller ring oss så hjälper vi dig. En faktura bifogas med din leverans och du kan betala med bankbetalning eller via bankgiro. Detta gäller svenska kunder.

 

Jag vill beställa IQoro till annat land än Sverige och England. Hur gör jag?

Oavsett om du är företag, tillhör hälso- och sjukvården eller är privatperson så sänder du ett mejl till: [email protected] så hjälper vi dig. Betalning sker via e-faktura, banköverföring eller PayPal, det som passar dig bäst. Vi sänder vanligen med spårbar leverans.

 

Jag har läst i manualen att det ska finnas ett symtomdokument. Var hittar jag det?

Mejla till; [email protected], så sänder vi detta till dig.

Du kan även ladda ned symtomdokumentet här 

 

Jag har fått blod i munnen när jag tränar med IQoro. Är det vanligt?

Det händer att man får blod i munnen vid träning. Oftast beror det på dessa orsaker:

- har du haft besvär med sura uppstötningar/reflux/halsbränna/segt slem i halsen så har du troligen haft magsyra som har frätt på slemhinnan i matstrupen. I vanliga fall åker detta blod ner i magsäcken och du märker inte av det. När du tränar med IQoro skapar du ett ökat tryck som kan göra att blodet i stället kommer upp i munnen. Detta är ofarligt. Ibland blandar sig blodet med saliv och kan då se mer ut. Den tryckökning som sker leder inte till blödningar.

- en pågående infektion i munnens slemhinna eller i någon tand kan leda till blod i munnen. Har du mycket tandsten kan även detta bidra till en mer skör och lättblödande slemhinna. Var det länge sedan du besöket tandvården kan det vara dags för ett besök. 

- skör slemhinna är en vanlig läkemedelsbiverkan.

Försökt att själv se dig i munnen med hjälp av en spegel eller ta hjälp av någon som kan titta dig i munnen för att se vart blodet kommer ifrån. Du får gärna kontakta oss via telefon eller mejl om du känner dig orolig.

 

Kan man få IQoro via hälso- och sjukvården?

Det ser olika ut över landet och därför svårt att svara på. Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper IQoro, oftast är det logopedmottagningar som ligger i framkant när det gäller användandet. Det finns även Öron-, Näsa- och Halsmottagningar som tillhandahåller IQoro till vissa patientgrupper. Andra mottagningar, kliniker och tandläkare har demo-produkter så de kan visa hur träningen går till, men du får köpa IQoro själv via dem (1 500 kr/st) eller så hänvisas du till webbutiken; iqoro.se. 

Samtliga kliniker, mottagningar, sjukhus och privata vårdgivare har möjlighet att upphandla och köpa in IQoro. Hör med din vårdkontakt vad som gäller hos dem. Har de inte tagit ställning till IQoro går det bra att hänvisa till vår hemsida för mer information. 

Då IQoro både är förebyggande-, bibehållande-, behandlande- och rehabiliterande neuromuskulär träning kan du även höra dig för med:

- företagshälsovården

- använda friskvårdspeng och få ersättning för inköp

- sjuk- och olycksfallsförsäkring

- söka stipendium via stiftelse t ex Majblomman (gäller barn) eller sök på nätet

- din vårdkontakt

 

Kan man få IQoro utskrivet som hjälpmedel?

Den neuromuskulära träningsmetoden IQoro är inte ett hjälpmedel, det är en träningsmetod som både är förebyggande, bibehåller funktioner längre, behandlande och rehabiliterande. Inom hälso- och sjukvården kan den ändå räknas som ett hjälpmedel ibland. Det gäller då sjukhus/mottagning/klinik har upphandlat IQoro och finns för dem att beställa i deras eget inköpssystem. Hör hur det är hos din vårdkontakt. 

 

Jag har beställt en IQoro, men har inte fått någon bekräftelse

När du genomför ett köp i webbshoppen skickas ett en bekräftelse automatiskt till din mejladress. Kolla därför i skräpposten om det har hamnat där. 

    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen