Vad är diafragma?

Diafragman är till ytan en stor, men tunn, muskel som delar överkroppen i två våningsplan. Den är bara ett par millimeter tjock, ungefär som en handduk. Ibland kallas diafragman även för mellangärde. 

Diafragman fäster i bröstbenet, följer revbensbågen och avslutas i ryggen. Man kan säga att diafragman sitter på samma ställe som en BH är fäst runt kroppen.

Trots tjockleken är diafragman väldigt potent. Den har flera funktioner och är bland annat vår största andningsmuskel. Diafragman fungerar även som en skiljevägg och delar av överkroppen i två halvor. 

På ovansidan av diafragman sitter det vi kallar bröstkorgen. Här finns lungor, luftrör, hjärta och matstrupe. Under diafragman ligger magsäck, tarmar och andra inre organ. 

Diafragman hjälper alltså till att hålla organen rätt placerade. Utan diafragman skulle exempelvis tarmarna kunna glida upp och lägga sig vid hjärtat om vi stod på händer. 

Vad är diafragmabråck?

Vid diafragmabråck är muskulaturen i diafragman är försvagad och klarar inte av att hålla magsäcken på plats, under diafragman. Då kan magmunnen okontrollerat glida upp genom hålet i diafragman är till för att matstrupen ska kunna passera.

Diafragmabråck har många namn och kallas även för hiatusbråck, magmunsbråck, hiatus hernia eller mellangärdesbråck. 

Försvagad muskulatur innebär att diafragman inte klarar av uppgiften att kontrollera magsäckens position. Magmunnen och övre delen av magsäcken ska bara glida upp genom diafragman när du behöver kräkas eller rapa. När den hamnar på ovansidan kan magsäckens innehåll läcka okontrollerat ut i matstrupen. 

Magsäcken, hela eller delvis, ska inte glida igenom diafragman hur som helst vid olika rörelser eller vid sömn. 

När den gör det leder det ofta till symtom som halsbränna, reflux, segt slem i halsen, klumpkänsla i halsen eller sväljsvårigheter.

Läs mer här: Om reflux

Diafragmabråck är vanligt. Eftersom de flesta inte söker vård för sina besvär är mörkertalet stort, men man räknar med att över 20 procent av Europas befolkning är drabbad.

Diafragmabråck
Diafragmabråck

Kan man träna diafragman?

Diafragmabråck orsakas alltså av försvagad muskulatur, vilket leder till frågan om man kan träna upp diafragman?

Diafragman består av både viljestyrd och icke viljestyrd muskulatur. Den viljestyrda kan du träna på flera vis, genom till exempel bålstabiliserande övningar eller genom träning med IQoro. 

För att nå den icke viljestyrda muskulaturen hjälper inte “vanlig träning”. Dessa muskler rör sig enbart när de får signaler från hjärnan att detta ska ske.

Därför är det inte möjligt att träna upp diafragman enbart med vanliga styrketräningsövningar där man aktiverar den viljestyrda muskulaturen. 

Genom att träna med IQoro som är en neuromuskulär träningsmetod når du de glatta musklerna. Med hjälp av neuromuskulär träning aktiveras kroppens egna förprogrammerade händelsekedja av muskler och nervbanor i sväljprocessen. 

Neuromuskulär träning utgår från läpparna och munnen och involverar en kedja av totalt 148 muskler. Via hjärnan skickas även nervsignaler ned till icke viljestyrda muskler i nedre delen av matstrupen, diafragman och tarmarna. 

Läs mer om hur du tränar med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro

    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen