Svaljsvarigheter vid julen

Varför får man sväljsvårigheter?

Sväljsvårigheter (dysfagi) är förhållandevis vanligt och har för många stor påverkan på livskvaliteten. 

Trots detta är det ett relativt dolt problem då många drar sig för att söka hjälp och en del upplever att att de inledningsvis inte tas på allvar när de beskriver sina besvär, vilket gör att det blir svårt att tala öppet om. 

Sväljsvårigheter kan bero på olika saker, men här kommer vi att gå in på den vanligaste orsaken som du kan behandla på egen hand med hjälp av neuromuskulär träning.

Är du orolig, eller alltid har svårt att svälja en viss storlek på tuggan, är det viktigt att söka vård för att utesluta eller upptäcka sjukdom. 

Efter att vi har förklarat hur sväljsvårigheter uppstår kommer vi att gå in på hur behandlingen med IQoro går till. Hoppa till avsnittet om behandlingen.

Vanligaste orsaken till sväljsvårigheter

Ett diafragmabråck är den allra vanligaste grundorsaken till sväljsvårigheter. Det drabbar dessutom ofta i övrigt fullt friska personer. 

Diafragmabråck innebär att muskulaturen i den stora muskeln diafragman, som delar överkroppen i två delar, är försvagad.

Ibland kan det ses vid gastroskopi (undersökning med kamera genom matstrupen), men ibland är det svårt att upptäcka med enbart en kamera. 

Om diafragman är försvagad kan det leda till att magsäcken inte orkar behålla sin rätta placering under diafragman, vilket kan leda till flera olika symtom.

Du kommer snart att förstå hur det hänger ihop.

Sväljproblemen uppstår i matstrupen

Sväljprocessen sker i olika faser. Även om det kan uppstå problem i alla fyra faser är det vanligast att sväljproblem uppstår i den fjärde fasen. Särskilt när det inte finns en uppenbar koppling till andra diagnoser som exempelvis stroke, neurologiska sjukdomar eller strålskador från cancerbehandling.

De fyra faserna är:

  • Fas 1: Maten förs från tallrik till mun
  • Fas 2: Maten tuggas och bearbetas i munnen
  • Fas 3: Sväljningen påbörjas och maten passerar främre gombågen och svalget
  • Fas 4: Maten transporteras genom matstrupen och ner till magsäcken

Det är i transporten genom matstrupen som det blir problem orsakade av en försvagad diafragma. 

Här kan du läsa en mer omfattande beskrivning av sväljningsprocessen.

Magsäcken glider upp genom diafragman

Under bröstkorgen har vi den stora, tunna, muskeln diafragman som delar överkroppen i två delar. 

Matstrupen löper från svalget genom bröstkorgen och passerar sedan ett hål i diafragman för att därunder möta upp magsäcken. 

Viktiga delar i sväljprocessen

Övre delen av magsäcken behöver kunna glida upp genom hålet i diafragman ibland. När översta delen av magsäcken glider upp genom diafragman så ges magmunnen möjlighet att öppna sig och släppa ut innehåll. Detta sker till exempel när vi rapar eller kräks. 

Därefter glider magmunnen och del av magsäcken tillbaka på ett kontrollerat sätt och magsäcken lägger sig på sin rätta plats under diafragman. 

Försvagade muskler gör att magsäcken trycker på

Ett diafragmabråck innebär att diafragman inte klarar av att hålla magmun och magsäck på rätt placering, utan ges möjlighet att okontrollerat glida upp genom hålet. 

När en del av magsäcken glider upp i brösthålan stjäl den utrymme och matstrupen måste veckas för att få plats. När matstrupen veckas bildas fickor och det ger en större risk till att maten fastnar i matstrupen under måltid.

Fast och torr mat, som ris och kyckling, fastnar lättare än mos och släta soppor.
 

ris och kyckling är mardrömsmat vid sväljsvårigheter


Däremot är det inga svårigheter att svälja vätska om sväljsvårigheterna beror på ett diafragmabråck. För strokepatienter är det ofta tvärtom.

När något fastnar i matstrupen blir kroppens reaktion att hosta upp matbiten eller att kräkas upp den och det kan bildas ett bubbligt slem för att hjälpa processen på traven.

Problemen fortplantas uppåt

Det är inte bara i själva matstrupen som det blir problem när magsäcken glider upp på grund av ett diafragmabråck. 

Högst upp i matstrupen sitter det en muskel som kallas för matstrupssfinktern (eller PES som står för Posterior Esophageal Sfinkter), se illustrationen ovan. 

Den är placerad ungefär vid halsgropen. PES arbetar tillsammans med locket för luftstrupen och ska öppna sig när vi sväljer för att öppna upp vägen till matstrupen. Samtidigt ska locket för luftstrupen slutas när vi sväljer. Annars kan maten hamna i fel strupe. 

När magsäcken glider upp och matstrupen veckar sig för att få plats kan PES få svårt att slappna av och maten kan fastna så att du behöver hosta upp den. Särskilt besvärligt är det med fast och torr mat.

Sväljsvårigheter och klumpkänsla i halsen

En spänd matstrupssfinkter kan ge en klumpkänsla i halsen som i sin tur kan leda till oro eftersom många tror att det beror på allvarligare sjukdom som cancer. 

Även om diafragmabråck är en vanlig förklaring till klumpkänslan är det självklart bra att undersöka sig för att utesluta att det finns andra orsaker.

Har ett samband med halsbränna

Den som har sväljsvårigheter på grund av diafragmabråck har ofta även andra symtom som halsbränna och sura uppstötningar. Det har nämligen samma grundorsak. 

När magmunnen är under diafragman så kan den inte öppna sig och släppa ut innehåll (som mat och magsyra). Den fungerar då som en fallucka som enbart kan öppnas åt ett håll, för att ta emot mat. 

När magmunnen glider upp ovanför diafragman blir konsekvensen är att magsyra kan läcka ut i matstrupen vilket ger besvären.

Här kan du läsa mer om diafragmabråck och hur det leder till halsbränna.

Behandling av sväljsvårigheter med ny metod

Sväljsvårigheter orsakade av diafragmabråck, som vi beskrivit här, går att behandla på egen hand genom enkel neuromuskulär träning med IQoro.

Träningen aktiverar kroppens förprogrammerade system för sväljprocessen med muskler och nervbanor. På så sätt kan man stärka muskulatur som annars inte går att komma åt.

Träningen tar bara 30 sekunder och utförs tre gånger om dagen för bästa möjliga resultat.

Genom träningen blir diafragman successivt starkare så att den klarar att hålla magsäcken på plats. 

Eftersom behandlingen använder sig av kroppens eget naturliga system finns det inga biverkningar eller risker förknippade med behandlingen som baseras på gedigen vetenskaplig forskning.

Här kan du läsa mer om hur IQoro fungerar och beställa den i vår webbshop för att komma igång med din träning. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice innan köpet eller om du har frågor när du ska börja med träningen.

    

Produkter
    Drift & produktion:  Wikinggruppen