Introduktion av IQoro i brittisk sjukvård

För att visa hur IQoro fungerar i den brittiska sjukvården skapade vi IQoro Early Adopters Programme (IQEAP). Det är framtaget tillsammans med vårdgivare inom den offentliga sjukvården (NHS).

Många har behandlats framgångsrikt

IQoro används av tusentals människor för att behandla dysfagi, sväljsvårigheter – oavsett om det är efter exempelvis en stroke, ett diafragmabråck, en huvudskada eller annan orsak.

Dessutom använder patienter IQoro för att behandla reflux, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och laryngopharyngeal reflux (LPR), snarkning och obstruktiv sömnapné. Bevisbasen är robust och tydlig – behandlingen fungerar!

Fungerar IQoro lika bra inom sjukvården i Storbritannien?

I Storbritannien lyfte vårdgivare samt National Health Service (NHS) och The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) att användarna av IQoro antingen är privatpersoner eller har tillhört vårdkedjor i andra länder.

Därför vill de ha svar på frågan: “Kommer IQoro att fungera lika bra i den brittiska sjukvården?”

Fysiologin skiljer sig inte mellan Sverige och Storbritannien, men det kan finnas skillnader i hur IQoro kan implementeras och praktiskt användas inom sjukvården.

IQEAP

I slutet av 2017 visade det sig att det fanns ett antal NHS och andra brittiska institutioner som ville komma igång med att använda IQoro för de patientgrupper som behandlingen kan hjälpa. Samtidigt bad NICE om underlag för att IQoro används framgångsrikt inom NHS och vårdkedjan för patienter med dysfagi.

Ett dussin institutioner bestämde sig för att utvärdera hur träningsredskapet IQoro, för neuromuskulär behandling, skulle kunna implementeras. Detta genom att via ett antal logopeder följa och utvärdera en begränsad patientgrupp. Det är IQEAP-programmet.

Hur kan vi hjälpa till?

Utvärderingarna av IQoro hör till de sjukhus och institutioner som utför dem, inte till IQoro.

Ledningen i logoped-grupperna bestämmer storleken, formen och detaljerna i sitt projekt. När programmet påbörjades blev det snart uppenbart att många av de inledande frågorna återkom bland flera institutioner. Exempel på frågor som vi ville svara på:

  • “Hur förklarar jag för min R&D-avdelning varför det här är en utvärdering av IQoro och inte en formell klinisk studie?”
  • “Vilka uteslutnings- och inkluderingskriterier vill jag tillämpa?”
  • “Hur ska jag mäta resultatåtgärder och logopedens samlade erfarenhet och upplevelse?”
  • “Hur kartlägger jag en vårdkedja med och utan behandling med IQoro?”

För att underlätta för en institution att påbörja en utvärdering av IQoro har vi nedan sammanställt dokument som vi hoppas kan hjälpa till på vägen.

Dokumentationen (på engelska)

1. What is an IQEAP?
Including why it is a service evaluation not a randomised control trial.

2. Inclusion and exclusion considerations 
For IQoro treatment with dysphagia patients and others

3. Sample pathways
Sample community IQoro® dysphagia pathway. 
Sample in-patient IQoro® dysphagia path
way

4. IQoro® feasibility kit for healthcare professionals – agreement 
The company supplies demo products for healthcare professionals to use in patient feasibility assessments. This is part of accredited IQEAP Service Evaluations. This agreement regulates the responsibilities from both sides when the IQoro products are supplied.

5. Infection control procedure for feasibility kits 
IQoro® devices used for patient feasibility testing will need to be kept clean and ready-for-use. Here is a procedure recommended by one NHS SLT department.

6. Tips on how to introduce IQoro® to a patient 
A guide for the professional that is about to commence deploying IQoro to patients.

7. Patient consent form 
Optional – may be required by some departments.

8. How to train with your IQoro® 
A very simplified ‘one page’ guide for the self-administered patient with functional lips and arms.

9. How to train with your IQoro® using a jaw grip 
A simplified ‘one page’ guide for the self-administered patient with functional arms and hands, but weak lip strength.

10. I’m not sure I’m training properly 
A step-by-step guide to the training process to be used as a troubleshooting guide for those not sure that they are getting it right.

11. How to assist someone to train with IQoro® 
A guide for professionals and carers that will help a patient who has insufficient lip and arm strength.

12. A4-sized training diary sheet 
A journal sheet is included in the booklet that comes with each device, but for some patients this larger version may be preferred.

13. Pre-Procurement Questionnaire
May be required by NHS for procurement purposes.

14. Scientific research behind IQoro® training 
The entire library of scientific publications can be found on the website. This document reproduces the abstracts of a dozen or so of the relevant clinical studies, and may be useful for some audiences.

15. IQoro® – How it works and the primacy of its neurological effect 
Many SLTs using IQoro for the first time will be curious as to how it can be so effective in cases where patients have had problems for years after stroke, or how the device can address so many condition groups. This document, developed with the support of Dr Mary Hägg, explains the key role of the neurological effects of IQoro training.

16. IQEAP Patient experience 
Records the progress of patient treatment as experienced by the patient.

17. IQEAP SLT experience 
This document provides a record of how the SLT experienced the patient’s treatment with IQoro. It is shown here in text format, but is also made available to therapists on-line in a Survey Monkey. Records the progress of patient treatment as experienced by the SLT.

18. Therapy outcome measures and tools 
NHS institutions use a variety of therapy outcome measures when assessing patients, including to test at baseline and end-of-treatment. The Royal College of Speech and Language Therapists have kindly provided this information to share.