Sådan fungerer IQoro

IQoro er en neuromuskulær behandlingsmetode, der aktiverer kroppens eget indprogrammerede system til synkeprocessen. Den involverer nervebaner og i alt 148 muskler, samt muskulatur, der både styres af viljen og ikke.

Synkeprocessen er en forprogrammeret hændelseskæde, hvor nervesignaler sendes op og ned til hjernen. Processen involverer muskulatur hele vejen fra munden, svælget og spiserøret, ned til mavesækken og mellemgulvet.

Når du træner med IQoro, stimuleres alle fire sensoriske nerver i mundhulen samtidig og lynhurtigt, hvorefter signalerne sendes til hjernen. Hjernen sender så signaler ned til musklerne. 

Det er det samme, som hvor nervesignaler udsendes ved en normal synken. Men når du træner med IQoro, sendes der stærkere impulser til hjernen, hvilket giver træning ved høj intensitet.

Det forklarer, hvorfor IQoro har en effektiv indvirkning på hjernens plasticitet, altså hjernens evne til nyindlæring og omstrukturering, samt på den indre og ydre muskulatur.

Derfor behandler IQoro så mange symptomer på samme tid

På den måde behandler IQoro let og effektivt vores mest basale og livsvigtige funktioner som at kunne trække vejret, spise, synke, tale og le.

Disse funktioner benytter sig af de samme muskler og nervebaner, men på forskellig vis. Det forklarer, hvorfor IQoro har et bredt anvendelsesområde og kan behandle mange forskellige symptomer samtidig.

Nedenfor forklarer vi, hvordan træning med IQoro når hjernens kontrolsystem.

Træning med IQoro

The exercise consists of placing the device between your lips and front teeth and pressing your lips together tightly, then pulling the device straight forward as if trying to pull it out of your mouth. Hold this tension for 5 to 10 seconds, then relax for three seconds. Repeat this exercise twice more (a total of three repetitions).

Træningen består i, at du placerer IQoro inden for læberne, foran tænderne. Du presser læberne mod skaftet, trækker kraftfuldt lige ud og holder trækket statisk i 5-10 sekunder samtidig med, at du holder imod med læberne.

Gentag trækket lige ud i alt tre gange med tre sekunders hvil mellem trækkene. Træningen udføres tre gange om dagen med mindst to timers hvile mellem træningen, og en aktiv træningstid på 90 sekunder om dagen.

Her finder du en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du træner med IQoro.

Ved at IQoro stimulerer munden, nås systemet, der styrer synkeprocessen, hvilket også er tæt forbundet med systemet, der styrer de andre kropsfunktioner[3]. Der indgår vejrtrækning, evnen til at forme lyd og tale, ansigtsmimik, kropsholdning (postural kontrol)[1], mave- og tarmfunktion mv.

Sådan stimulerer IQoro synkeprocessen

IQoro giver højintensiv træning for muskulaturen, der er involveret i din synkeproces, hvilket bevirker, at du naturligt styrker muskulaturen i ansigt, mundhule, øvre luftveje og spiserør, ned til mellemgulvet og mavesækken. 

Man kan sammenligne træningen med en kraftfuld synkning, hvor hele synkeprocessen og alle involverede muskler skal arbejde ekstra intensivt.

IQoro stimulerer effektivt synkeprocessen ved at:

 • Læberne, via CN (kranialnerve) Trigeminus, er triggerpunktet for vores centrale program, der styrer både vejrtrækning og synkefunktion. De aktiveres straks, når IQoro placeres inden for læberne og under træning.
 • Alle sensoriske opadgående hjernenerver (afferente nervebaner), CN Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus og Vagus, i mundhulen stimuleres på samme tid og lynhurtigt

  Disse aktiveres via berøring af læber, at læberne presses sammen, at der skabes et undertryk i mundhulen under forlængelsesmomentet, hvorpå tungen bevæger sig bagud til kontakt med den forreste ganebue og den bløde gane. 

 • Tungens bevægelse bagud og opad mod den bløde gane effektiviserer den direkte stimulering op til hjernen via CN Glossopharyngeus og Vagus.
 • Muskelkæden fra læberne ned til mellemgulvet aktiveres direkte fysisk under træningens forlængelsesmoment lige ud. 

 • Det flade håndtag giver en god stabilitet/ligevægt i træningen og udvikler dermed en symmetrisk muskelstyrke.

 • En symmetrisk muskelstyrke er af betydning for blandt andet tungebenets øvre og nedre muskler (de supra og infrahyoide muskler, hvis balance er afgørende for tungebenets bevægelser bagud og opad, hvor synkningen forberedes. Og dernæst for tungebenets bevægelse fremad og opad, hvor synkningen påbegyndes.

  Samspillet mellem disse muskler er vigtigt ved lukning af luftvejene (larynx), og risikoen for fejlsynken kan på den måde minimeres eller elimineres.
 • IQoros form, størrelse og overfladestruktur og det forhold, at den er hård, gør, at der skabes en stor kraftudvikling, der effektivt aktiverer musklerne fra læberne helt ned til mellemgulvet under forlængelsesmomentet.  

Kildehenvisninger

 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.
  DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797
   
 2. IQoro – list of scientific articles
   
 3. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, kl 15.00,
  http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf 
  (English translation: ”Normal swallowing including anatomy and physiology”)