Näin IQoro toimii

IQoro on neuromuskulaarinen hoitomenetelmä, joka aktivoi elimistön oman, nielemisprosessiin sisäänohjelmoidun järjestelmän. Siihen kuuluu hermoratoja ja yhteensä 148 lihasta, mukaan lukien sekä tahdonalaiset että tahdosta riippumattomat lihakset.

Nielemisprosessi on ennalta ohjelmoitu tapahtumaketju, jossa hermosignaaleja lähetetään aivoihin ja aivoista pois. Prosessiin kuuluu lihaksia aina suusta, nielusta ja ruokatorvesta alas mahalaukkuun ja palleaan asti.

IQorolla harjoiteltaessa suuontelon kaikki neljä tuntohermoa stimuloituvat samanaikaisesti ja salamannopeasti, jolloin aivoihin lähtee signaaleja. Aivot puolestaan lähettävät signaaleja lihaksiin. 

Näitä samoja hermosignaaleja lähetetään myös tavallisen nielemisen yhteydessä. IQorolla harjoiteltaessa aivoihin lähtee kuitenkin vahvempia impulsseja, mikä tekee harjoittelusta erittäin tehokasta.

Tämä selittää sen, miksi IQoro vaikuttaa tehokkaasti aivojen plastisuuteen, eli aivojen kykyyn oppia uutta ja mukautua, sekä sisäisiin ja ulkoisiin lihaksiin.

IQoro hoitaa monia oireita samanaikaisesti

Edellä kerrottiin, miten IQorolla voi hoitaa helposti ja tehokkaasti elintärkeitä perustoimintoja, kuten kykyä hengittää, syödä, niellä, puhua ja hymyillä.

Nämä toiminnot käyttävät samoja lihaksia ja hermoratoja, mutta hieman eri tavoin. Tämä selittää sen, miksi IQorolla on monia eri käyttötarkoituksia ja miten se voi hoitaa monia erilaisia oireita samanaikaisesti.

Alla selitämme, miten harjoittelu IQorolla tavoittaa aivojen ohjausjärjestelmän.

Harjoittelu IQorolla

Aloita harjoitus asettamalla IQoro huulien sisäpuolelle hampaiden eteen. Painat huulet yhteen kahvaa vasten, vedä voimakkaasti suoraan ulospäin ja pidä ote 5–10 sekunnin ajan vastustaen samalla vetoa huulillasi.

Aloita harjoitus asettamalla IQoro huulien sisäpuolelle hampaiden eteen. Painat huulet yhteen kahvaa vasten, vedä voimakkaasti suoraan ulospäin ja pidä ote 5–10 sekunnin ajan vastustaen samalla vetoa huulillasi.

Toista veto suoraan ulospäin yhteensä kolme kertaa, ja pidä vetojen välillä kolmen sekunnin lepotauko. Suorita harjoitus kolme kertaa päivässä niin, että harjoituskertojen välillä on vähintään kaksi tuntia lepoa. Näin ollen aktiivista harjoitusaikaa tulee 90 sekuntia päivässä.Tarkempi ohje IQorolla harjoitteluun on täällä.

Harjoittelu IQorolla stimuloi suuta, mikä vaikuttaa nielemisprosessin ohjausjärjestelmään. Se puolestaan liittyy läheisesti muiden kehon toimintojen ohjausjärjestelmään[3]. Niihin kuuluvat hengitys, kyky muodostaa ääntä ja puhetta, kasvojen ilmehdintä, ryhti (posturaalinen kontrolli)[1], vatsan ja suolen toiminta ja moni muu.

Aseta IQoro huulien sisäpuolelle hampaiden eteen. Suuontelossa ei ole mitään.

Vedä voimakkaasti suoraan ulospäin 10 sekunnin ajan. Lepää kolme sekuntia ja toista kaksi kertaa. Valmista!

Suorita harjoitus kolme kertaa päivässä, ja pidä vähintään kahden tunnin tauko kertojen välillä parhaan tuloksen saamiseksi.

IQoro stimuloi nielemisprosessia

IQoro harjoittaa tehokkaasti nielemisprosessiin osallistuvaa lihaksistoa, minkä ansiosta lihakset kasvoissa, suuontelossa, ylemmissä hengitysteissä, ruokatorvessa sekä palleassa ja mahalaukussa vahvistuvat luonnollisella tavalla. 

Harjoittelua voi verrata hyvin voimakkaaseen nielemiseen, jossa koko nielemisprosessi ja kaikki siihen osallistuvat lihakset joutuvat työskentelemään erityisen intensiivisesti.

IQoro stimuloi nielemisprosessia tehokkaasti seuraavalla tavalla:

 • Huulet ovat kolmoishermon (nervus trigeminus) kautta laukaisutoiminto keskeiselle järjestelmälle, joka ohjaa sekä hengitys- että nielemistoimintoa. Ne aktivoituvat välittömästi, kun IQoro asetetaan huulien sisäpuolelle, ja pysyvät aktivoituina harjoittelun aikana.
 • Kaikki suuontelossa olevat sensoriset, ylöspäin menevät aivohermot (afferentit hermoradat), eli nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus ja nervus vagus, stimuloituvat samanaikaisesti ja salamannopeasti.

  Ne aktivoituvat, kun huulia kosketetaan, kun huulet painetaan yhteen ja kun suuonteloon luodaan alipaine vetohetken aikana, minkä jälkeen kieli liikkuu taaksepäin ja koskettaa etummaisia kitakaaria ja pehmeää kitalakea. 
 • Kielen liike taakse- ja ylöspäin kohti pehmeää kitalakea tehostaa suoraa stimulaatiota aivoihin glossopharyngeus- ja vagus-aivohermojen kautta.
 • Lihasketju huulista alas palleaan aktivoituu heti fyysisesti, kun IQoroa vedetään suoraan ulospäin harjoituksen aikana. 
 • Litteä kahva antaa harjoitteluun hyvin vakautta ja tasapainoa ja kehittää siten lihasvoimaa symmetrisesti.

  Symmetrinen lihasvoima on olennainen muun muassa kieliluun ylä- ja alapuolisille lihaksille (supra- ja infrahyoidaaliset lihakset). Niiden tasapaino on ratkaisevan tärkeä kieliluun taakse- ja ylöspäin suuntautuvalle liikkeelle, kun nielemiseen valmistaudutaan. Lisäksi se on tärkeä kieliluun eteen- ja ylöspäin suuntautuvalle liikkeelle, kun nieleminen aloitetaan.

  On tärkeää, että nämä lihakset tekevät yhteistyötä hengitystien (kurkunpää) sulkemisessa, sillä se vähentää virheellisen nielemisen vaaraa tai poistaa sen.
 • IQoron muodon, koon, pintarakenteen ja kovuuden ansiosta muodostuu suuri voimantuotto, joka vedon aikana aktivoi tehokkaasti lihaksia huulista aina palleaan asti.  

Lähdeviitteet:

 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.
  DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797
   
 2. Forskning bakom IQoro  – artikellista
   
 3. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, kl 15.00,
  http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf