Slik fungerer IQoro

IQoro er en nevromuskulær behandlingsmetode som aktiverer kroppens eget programmerte system for svelgeprosessen. Den involverer nervebaner og totalt 148 muskler, inkludert både viljestyrt og ikke-viljestyrt muskulatur.

Svelgeprosessen er en forhåndsprogrammert kjede hendelser der nervesignaler sendes opp og ned til hjernen. Prosessen involverer muskulatur hele veien fra munnen, svelget og spiserøret, ned til magesekken og mellomgulvet.

Når du trener med IQoro, stimuleres alle de fire følelsesnervene i munnhulen samtidig og lynraskt, og deretter sendes signaler opp til hjernen. Hjernen på sin side sender signaler ned til musklene. 

Det er de samme nervesignalene som sendes ut ved en vanlig svelging. Men når du trener med IQoro, sendes sterkere impulser til hjernen, noe som gir en høyintensiv trening.

Det forklarer hvorfor IQoro har en effektiv innvirkning på hjernens plastisitet, altså hjernens evne til ny innlæring og omstrukturering, og på den indre og ytre muskulaturen.

Derfor behandler IQoro mange symptomer samtidig

På den måten behandler IQoro enkelt og effektivt våre mest basale og livsviktige funksjoner, som å kunne puste, spise, svelge, snakke og le.

Disse funksjonene bruker samme muskler og nervebaner, men på litt forskjellige måter. Det forklarer hvorfor IQoro har et bredt bruksområde og kan behandle mange forskjellige symptomer samtidig.

Nedenfor forklarer vi hvordan trening med IQoro når hjernens styresystem.

Trening med IQoro

Treningen består i at du plasserer IQoro innenfor leppene, foran tennene. Du presser leppene sammen mot skaftet, tøyer kraftig rett ut og holder statisk i 5–10 sekunder samtidig som du holder imot med leppene.

Gjenta rett-ut tøyingen totalt tre ganger med tre sekunders hvile mellom tøyingene. Treningen utføres tre ganger om dagen, med minst to timers hvile mellom treningsøktene, en aktiv treningstid på 90 sekunder per dag.

Her finner du en mer detaljert beskrivelse av hvordan du trener med IQoro.

Ved at IQoro stimulerer munnen, nås styresystemet for svelgeprosessen, noe som også er nært knyttet til styresystemet for de andre kroppsfunksjonene[3]. I det inngår pusting, evnen til å forme lyd og tale, ansiktsmimikk, kroppsholdning (postural kontroll)[1], mage- og tarmfunksjon, med mer.

Plasser IQoro innenfor leppene, men foran tennene. Du har ingenting i munnhulen

Tøy kraftig rett ut i 10 sekunder. Hvil i 3 sekunder og gjenta 2 ganger. Ferdig!

Utfør treningen 3 ganger daglig med 2 timers mellomrom for beste mulige resultat.

Slik stimulerer IQoro svelgeprosessen

IQoro gir en høyintensiv trening for muskulaturen som er involvert i svelgeprosessen, noe som gjør at du på en naturlig måte styrker muskulaturen i ansikt, munnhule, øvre luftveier og spiserør, ned til mellomgulv og magesekk. 

Det kan ligne treningen ved en s.k. power-svelging, der hele svelgeprosessen og alle involverte muskler får arbeide ekstra intensivt.

IQoro stimulerer svelgeprosessen effektivt ved at:

 • Leppene, via CN (cranial nerve) Trigeminus, er trigger-punktet for vårt sentrale program, som styrer både pusting og svelgefunksjon. De aktiveres direkte når IQoro plasseres innenfor leppene og under trening.
 • Alle sensoriske oppadgående hjernenerver (afferente nervebaner), CN Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus og Vagus, i munnhulen stimuleres samtidig og lynraskt.

  Disse aktiveres gjennom berøring av lepper, at leppene presses sammen, at det skapes et undertrykk i munnhulen under tøyningsmomentet, hvorpå tungen beveger seg bakover til kontakt med fremre ganebue og den myke ganen.
 • Tungens bakover- og oppoverbevegelse mot den myke gommen effektiviserer den direkte stimuleringen opp til hjernen via CN Glossopharyngeus og Vagus.
 • Muskelkjeden fra leppene ned til mellomgulvet aktiveres direkte fysisk under treningens tøyning rett ut. 
 • Det flate håndtaket gir en god stabilitet/likevekt i treningen og utvikler dermed en symmetrisk muskelstyrke.

  En symmetrisk muskelstyrke er viktig for blant annet tungebenets øvre- og nedre muskler (de supra- og infrahyoidale musklene) hvor balansen er avgjørende for tungebenets bakover- og oppoverbevegelse når svelgingen forberedes. Og deretter for tungebenets fremover- og oppoverbevegelse når svelgingen initieres.

  Samspillet mellom disse musklene er viktig ved stenging av luftveien (larynx), og risikoen for feilsvelging kan på den måten minimeres eller elimineres.
 • IQoros form, størrelse og overflatestruktur, og det faktum at den er hard, gjør at det skapes en stor kraftutvikling som effektivt aktiverer muskler fra leppene helt ned til mellomgulvet under tøyningen.  

Kildehenvisninger

 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.
  DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797
   
 2. IQoro – list of scientific articles
   
 3. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, kl 15.00,
  http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf 
  (English translation: ”Normal swallowing including anatomy and physiology”)